Lägga nytt terrassgolv

Nu ska vi lägga golvplankor på den nya terrassdelen. Plankorna är 32 mm tjocka och 100 mm breda och består av ohyvlad furu.

Hantverkaren lägger först på den nya plankan med en centimeters mellanrum till de befintliga. Det måttet är mindre än avståndet mellan de gamla terrasplankorna, men nysågad furu krymper en aning på bredden. Det behövs två plankor för att täcka hela terrassens längd.

De sammanfogas över den mittersta golvregeln. Kom ihåg att förborra med ett 4 mm borrstål innan de rostfria skruvarna, 4,5 x 60 mm skruvas i. Om man inte förborrar är det risk att plankorna spricker när man skruvar nära änden.

Det är bara i ändarna man behöver förborra. Längre in är det ingen risk att plankorna spricker. Sedan görs plankan fast i andra änden, även där med två skruvar.

Lägg upp nästa planka och dra fast den med två skruvar i varje regel.errassplankorna är lite längre än de behöver vara. Det är viktigt för att få en snygg, enhetlig kant som avslutning. Nu mäter hantverkaren ut var alla terrassplankor ska ligga så att han är säker på att kunna avsluta med en hel planka.

Alla plankor kapas med kap- geringssågen i ena änden. Då är man säker på att få ett vinkelrätt snitt, men också på att fogen blir så tät som möjligt där två plankor sammanfogas över en golvregel.

LÄS OCKSÅ: Trall - vilket trä är bäst?

Hantverkaren har tidigare monterat den första terrassplankan intil den gamla terrassen. Nu lägger han upp nästa planka vi markeringen för den femte plankan – nästan mitt på den nya delen av terrassen. De två plankorna skruvas fast i reglarna.

Mellan de båda plankorna fördelas sedan övriga plankor jämnt och får ligga löst på reglarna. Man kan råka ut för att plankorna inte håller utlovade mått, men när man fördelar dem på det här sättet går det att justera avstånden och jämna ut skillnader och få samma avstånd mellan alla plankor.

Se till att vända plankorna med rätt sida uppåt. De ska vara vända så att årsringarna ”ler” om man tittar i genomskärning.

Då pressas kanterna neråt när träet torkar och man undviker att träet böjer sig. När terrassens första halva är lagd lägger hantverkaren ut den sista raden, i flukt med markeringen.

På samma sätt som tidigare läggs resten av plankorna ut på reglarna. Plankorna görs fast med 4,5x60 mm montageskruvar, precis som de övriga, och krokiga plankor rätas upp med hjälp av ett stämjärn. För att få en fin avslutning mäter hantverkaren ut var regeln ska kortas.

Plankorna är 100 mm breda. Regeln markeras för att kapas så att plankan sticker ut 37 mm över kanten – det svarar mot plankans tjocklek plus 5 mm.Golvreglarna kapas enklast och snabbast med hjälp av en sticksåg.

Det går också att använda en vanlig fogsvans. Längs änden på reglarna monteras en terrassplanka lodrätt med två skruvar i varje regel.

Först efter det sätter hantverkaren fast den sista plankan. Tack vare måtten vi tog tidigare vet vi att plankan kommer att sticka ut 5 mm över den lodräta avslutningsplankan, vilket ger en snygg finish.

Till sist gör vi fast den sista plankan i terrassgolvet och arbetet är i stort sett klart.Det återstår att kapa till plankorna längs sidorna. Det gör man enklast med hjälp av en sänksåg eller en cirkelsåg samt en skena eller annat anhåll.

Som tumregel ska plankorna sticka ut minst ett par mm över golvreglarna, för att det ska se snyggt ut. Men sänksågen kommer inte helt intill mot den gamla terrassen, så här får vi i stället använda både en sticksåg och en fogsvans.

Till slut sågas också bärbjälken av, så att den sticker ut 5 cm i sidorna. Det är en detalj som dels ger bättre stöd, dels visar att det är en terrass av hög kvalitet som vi gjort.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Altan