Överbyggnad med glastak

Se här hur du kan bygga en överbyggd terrass med ett exklusivt, elegant och glasklart tak, som inte stjäl dagsljus från vardagsrummet.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
60.000 kronor

Intro

Det kan mycket väl löna sig att välja material av bra kvalitet när du ska bygga ett utetak. Om du väljer för klent virke och för billiga plasttakskivor, kommer överbyggnaden lätt att se ut som något som bara smällts upp på fasaden.

Här limmar vi själva ihop de bärande stolparna, så att de får rätt dimension. Det ser till att de aldrig vrider sig.

Till bärlinor och sparrar använder vi kraftiga limträbalkar, som kan klara långa spann utan att hänga på mitten.

Till taket väljer vi starka polycarbonatskivor som ser ut som glas och därför låter massor av solljus skina igenom. På så sätt får du ut mesta möjliga av dagsljuset - både inomhus och utomhus.

I beskrivningen går vi igenom alla processer med steg-för-steg-bilder och tillhörande texter. Och så får du en komplett material-lista, så att du vet vad du behöver när du själv ska sätta igång.

Instruktion

01
Bärlina 5 Steg

Bärlinan på husväggen är första steget. Den ska bära alla sparrarna, och därför måste vi mäta noggrant, så att hacken där sparrarna ska ligga blir exakta.

Här är det viktigt att följa takskivetillverkarens instruktioner, för det är takskivornas bredd och det rekommenderade avståndet mellan sparrarna som avgör var hacken ska göras i bärlinan.

Eftersom väggen i vår gamla tegelvilla buktar en hel del på mitten, väljer vi att göra bärlinan i två delar, så att de kan följa väggen. Skillnaden är för stor för att vi bara ska tvinga bärlinan att följa den.

1

Vi markerar exakt för hacken och sätter vinkelräta streck som vi kan såga efter. Vi väljer att såga ner till halva bärlinans höjd.

2

Med kapsågen sågar vi de lodräta snitten. Sågen är inställd med djupstopp, så att kapsågsklingan sågar med exakt det djup som vi har valt.

3

Med ett multiverktyg gör vi det vågräta snittet i bärlinan och tar bort klossen, sedan har vi våra hack. Ett alternativ till att såga hack är att använda beslag, t ex balkskor.

4

Gör de sista anpassningarna med ett vasst stämjärn. Du kan måla det råa träet i hacket för att göra bärlinan extra motståndskraftig.

5

Nu kan bärlinan bultas fast i väggen med 10 mm franska skruv. I förväg har vi borrat hål genom bärlinan in i väggen och satt i plugg för tegel.

02
Stolpar 5 Steg

Två stolpar räcker egentligen för att bära upp den främre bärlinan. Här kompletterar vi dock med extra stolpar på den ena sidan, helt enkelt för att vi ändå behöver stolpar till ett plank.

Du kan mycket väl köpa 95 x 95 mm tryckimpregnerade stolpar, som används av många för att bära terrassöverbyggnader. Problemet med dem är bara att de ofta är skeva när man köper dem eller vrider sig efter att de satts upp.

För at undvika det gör vi våra egna limträstolpar genom att limma ihop två 45 x 95 mm reglar till en stolpe. Då får vi en betydligt stadigare stolpe.

1

Vi stryker rikligt med ute-trälim på den ena sidan på båda reglarna. Det ska vara så mycket lim att det trycks ut när reglarna spänns ihop. Reglarna har målats i förväg.

2

De två reglarna läggs ihop, limyta mot limyta.

3

Gott om tvingar. Vi tvingar ihop de två reglarna och sätter även tvingar på andra hållet, så att reglarna inte glider ifrån varandra utan limmas ihop till en helt jämn stolpe.

4

Sedan kan stolparna sättas i marken. Ett 90 cm djupt hål har grävts med ett jordborr och hålet har fyllts med plintbetong efter att stolpen har satts i. Se till att stolpen står lodrätt åt båda hållen.

5

Stolparna förbinds tillfälligt med bärlinan medan betongen härdar. Båda stolparna ska stå lodrätt åt båda hållen.

03
Sparrar 3 Steg

Nu kan vi mäta för sparrarna, som ska gå mellan de två bärlinorna, och bestämma lutningen. Takytan faller 5 cm per meter, så att snö kan glida av och så att vi i det här fallet kan stå inne i vardagsrummet och titta ut i trädgården utan att se rakt in i bärlinan.

Sparrarna är kraftiga, så att de kan klara att vi sätter dem med ett fritt spann på mer än 3 meter. De är också extra breda, eftersom våra täcklister mellan våra takskivor är 65 mm breda, och med 65 mm breda sparrar syns inte listerna underifrån.

1

Såga ett hack i stolparna till den främre bärlinan. Det lodräta snittet görs i den limmade skarven. Eftersom limmet kan vara svårt att såga i med en handsåg, kan du med fördel använda ett multiverktyg.

2

Vi flyttar nu bärlinan in under bärlinan på väggen. Nu kan vi markera för placeringen av sparrarna på bärlinan. De ska sitta exakt mitt för hacken på bärlinan på väggen. Efter markeringen spänns bärlinan fast igen på de två ytterstolparna med tvingar.

3

Sparrarna läggs upp på båda bärlinorna i sin fulla längd. Vid väggen ska de sågas till för att kunna sättas på plats. Markera genom att lägga en vinkelhake mot bärlinan och markera på sparrarna.

Koll på sparrdimensionerna

Många carportar, förråd, pergolor och överbyggnader kommer med tiden att hänga neråt. Alldeles för ofta används nämligen fel sparrar.

Om sparrarna är underdimensionerade, börjar de hänga även om du bara lägger på ett riktigt lätt tak. Det resulterar i att taket hänger och blir otätt.

Tabellen här nedan gäller för standardsparrar med en tjocklek på 45 mm. Hänsyn tas inte till snö- och vindlast. Sparrarna som vi använder till överbyggnaden är 65 mm tjocka och 133 mm höga.

04
Yttre bärlina 11 Steg

Nu ska bärlinan som ska bära sparrarna anpassas. Sparrarna har lagts i hacken in mot väggen och vilar på bärlinan i den andra änden.

För att få en stark och snygg fog, ska sparrarna få hack så att de kan sättas fast i bärlinan. Dessa hack ska följa bärlinans lutning.

Innan markeringen ska alla sparrar rättas till, så att de ligger med exakt samma avstånd till grannsparren i den här änden som de gör längs väggen. Det avståndet ska stämma med takskivetillverkarens instruktioner.

1

Varje sparre läggs på plats på bärlinan och markering görs underifrån, så att bärlinans sidor markeras på sparren.

2

En bit av bärlinan används som mall, så att hackets djup kan markeras på sparren. Här väljer vi att såga ett hack på 6 cm in i sparren.

3

Såga hacket i sparren. Klossen som sågas ut är sned pga sparrens lutning, så vi följer markeringarna på båda sidor om sparren. Det sista snittet görs med ett multiverktyg.

4

Det sista sneda snittet görs med ett multiverktyg. Såga från båda sidor, så att snittet blir så jämnt som möjligt.

5

Det färdiga snittet. Även här kan du med fördel måla det råa träet i hacket.

6

Skruva fast bärlinan i stolparna med M10 x 120 mm vagnsbult. Tills nu har tvingarna gett oss möjlighet att justera bärlinan, men nu fästs den på plats.

7

De två yttersta sparrarna monteras först. Här behövde vi såga lite i stolpen för att få sparren helt jämn med änden på bärlinan.

8

Inne vid väggen förborrar vi till varje sparre underifrån upp genom bärlinan med ett 6 mm borr.

9

Innan vi skruvar rättar vi till varje sparre så att de sitter vinkelrätt på bärlinan. En stor tving gör så att vi kan vrida sparren på plats.

10

Varje sparre fixeras med en 5 x 100 mm skruv.

11

I den motsatta änden rättas alla sparrar in, både så att de har rätt inbördes avstånd och så att de är i lod. Den stora tvingen kan behövas om sparren måste vridas i lod, innan vi sätter en 5 x 100 mm skruv ner genom sparren och bärlinan uppifrån.

05
Glastak 6 Steg

Konstruktionen är färdig, och nu kan vi äntligen lägga på det läckra, glasklara plasttaket.

Vi har efterhand använt tillverkarens angivna mått exakt för att få rätt avstånd mellan sparrarna - och vi har valt sparrdimension efter det riktigt långa spannet på ca 3 meter, som sparrarna måste kunna klara.

1

Vi mäter upp för varje skiva för sig; vår vägg buktar lite, så några skivor ska vara lite längre än andra, om kanterna där framme ska bli jämna.

2

Den översta listen kan monteras först när två skivor har lagts upp. Du måste därför upp mellan sparrarna, så att du kan sträcka dig in över skivorna och skruva på den översta listen.

3

Sätt monteringsprofilen. Förborra med ett 6 mm borr och skruva fast profilen med de medföljande 6 mm skruven. Vi sätter först två profiler och därefter en åt gången, så att vi kan lägga upp skivor.

4

Nu skjuter vi upp skivan. Det krävs två personer, så att den ena kan stötta skivan medan den andra föser på från skivans kortsida.

5

När en skiva har lagts på plats, passar dess kanter in i monteringsprofilen. Därefter ska en täcklist monteras med skruvar som passar ner mellan plastskivorna. Skruvarna köps tillsammans med profilerna.

6

Slutligen klickas en klicklist ner i mitten på täcklisten, så att det blir helt tätt. Nu kan vi klättra ner, flytta oss en sparre och klättra upp för att montera nästa skiva med täck- och klicklister.

06
Intäckning 4 Steg

Längs väggen ska vi lägga en intäckning ovanpå hela konstruktionen, så att det inte rinner ner vatten den vägen.

Intäckningen köps tillsammans med takdelarna, och om de är för långa kan två intäckningar bara överlappa varandra.

För att kunna krypa runt på taket lägger vi ut långa brädor, så att vi inte behöver trampa på plastskivorna. Presenningar skyddar mot repor.

1

De klara skivorna tål inte att gå på och de är känsliga för repor och liknande. Därför täcker vi över med både presenningar och brädor.

2

Vi förborrar genom intäckningen med 60 cm mellanrum och skruvar fast profilen med plugg och 4,5 x 60 mm skruv.

3

Mellan sparrarna sätter vi en tätningsremsa mellan väggintäckningen och skivorna. Då blir det helt tätt, och inte ens slagregn kan leta sig in under skivorna.

4

När skivorna har spolats rena från det damm som oundvikligen blir från arbetet med intäckningen, kan vi njuta av ljuset som obehindrat skiner genom de klara skivorna.

Material

Träkonstruktion:

 • 65 x 133 mm limträbalkar till sparrar och inre bärlina.
 • 45 x 95 mm hyvlade tryckimpregnerade reglar (limmas ihop två och två till stolpar).
 • 45 x 145 mm hyvlade tryckimpregnerade reglar till yttre bärlina.

Tak:
(Här har vi använt SunGlazeprodukter från Plastmo)

 • 4 mm takskivor à 58,5 x 420 cm
 • Profilsats (inkl. skruvar)
 • 4 mm ändproppar
 • 4,8 x 35 mm skruvar till profillisterna
 • Aluminium-intäckning
 • 3,2 mm expanderande fogband

Dessutom:

 • Aluminium-takfot utan asfalt (här Icopal)
 • Väderbeständigt trälim
 • 10 mm franska skruv och plugg till regel (för att fästa inre bärlina)
 • M10 x 120 mm vagnsbult (för att fästa yttre bärlina)
 • 5 x 80 mm, 5 x 100 mm och 5 x 120 mm utomhusskruv
 • 2 säckar plintbetong

Tidsförbrukning

En vecka.

Pris

Ca 60.000 kronor för 25 m²

Svårighetsgrad

Läs monteringsbeskrivningen till takskivorna noga innan du sätter igång - då slipper du onödigt extraarbete.

3D-modell

3D-modell

Överbyggnad med glastak

Terrasstaket är praktiskt och mysigt, glastaket ser till att vi inte stjäl dagsljus från vardagsrummet.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Bärlina

Bärremmen på husväggen bär alla takbjälkar, de fästs i hack och bärremmen bultas fast i väggen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Takbjälkar

Hacket i takbjälken är snett sågat på grund av takets lutning.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Glastak

Plasttak skjuts in i monteringsprofilen och säkras med täcklister.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Intäckning

Täta skarven mellan vägg och tak med en tätningslist mellan väggintäckningen och skivorna.

Öppna 3D-modell

Video

Så här använder du multiverktyget

I den här videon lär du dig allt om verktygets smarta funktioner och tillbehör. De många olika slags tillbehören gör det möjligt att både såga, stämma, kapa, fräsa och slipa på ställen där andra verktyg inte kommer åt. Och maskinen kan användas i både trä, plast, metall, murfog mm.

Video

Gjutna stolpar

Med stöttor får du dem helt raka, medan betongen härdar

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong, tegel och plast.

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Altantak