Överbyggd lounge med plåttak

En överbyggnad är guld värt för dig som älskar att vara utomhus. Ett hörn av trädgården som skyddas av ett tak kan du sitta i även när det regnar. Myshörnan här används som lounge, men det kunde också ha varit en matplats eller ett utekök som du ville skydda under tak.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
15.000 kronor

Intro

I den här byggbeskrivningen får du:

 • Steg-för-steg-beskrivning
 • Ritning
 • Komplett materiallista
 • Video

Instruktion

01
Stolpar 5 Steg

Överbyggnaden består av fyra kraftiga stolpar - två på var sida. På den ena sidan är stolparna lite högre än på den andra sidan, så att taket lutar bort från den vägg som det byggs mot.

Stolparna sätts i stolpskor som har gjutits in i betong. Gräv minst 90 cm djupa hål och fyll dem med betong för att vara säker på att stolparna står stadigt. Fördelen med att sätta stolparna i stolpskor gjutna i betong - istället för att gräva ner dem i marken - är att träet inte har direktkontakt med marken. Det ger träet en längre livslängd.

1

Mät upp och gräv ut för stolparna. Hålen ska vara minst 90 cm djupa och fyllas med betong. Runt om hålet läggs en kvadratisk ram, gjord av ribbor, så att fundamentet får en snygg kvadratisk avslutning.

2

Sätt stolpskor i betongen när du har mätt upp för den exakta placeringen. Här är det 20 cm från väggen. Köp färdigblandad betong som bara ska blandas med vatten. Låt torka ett dygn innan du sätter i stolparna.

3

Sätt stolparna (A) i stolpskorna så att du kan mäta hur höga de ska vara, och såga ut ett hack till bärlinan (C). Om taket inte får vara högre än t ex en vägg måste du komma ihåg att ta hänsyn till det.

4

Såga ett hack överst på stolparna (A) som bärlinan (C) kan läggas i. Hacket sågas in till hälften i båda stolparna, här 5 cm.

5

Kolla så att stolparna (A) står i lod och skruva fast dem när de står rakt. Det är en bra idé att sätta fast stolpen i rätt läge med en tillfällig stötta, tills den har fästs i stolpskon med bultar.

02
Bärlina och spärrar 7 Steg

Mellan varje stolppar läggs en kraftig bärlina. Den läggs i ett hack i stolparna, vilket ger en stark konstruktion. Bärlinorna fästs i stolparna med bultar som du måste förborra till.

Fäst först bärlinan på den ena sidan - den där stolparna ska vara högre än de andra, så att du får fall på taket. Genom att provlägga en spärr på bärlinan kan du bestämma hur stort fall du vill ha. Här ska fallet vara 5 procent, vilket är ganska lite. Ovanpå bärlinorna läggs fem kraftiga spärrar. De fästs med vinkelbeslag både i bärlinorna och i väggen.

1

Bärlinan (C) sågas till med ett snett snitt så att den inte ser så klumpig ut. Längden på bärlinan är här 330 cm, och den sticker ut 82,5 cm utanför stolparna.

2

Lägg upp bärlinan (C) så att den ligger i hacken i stolparna (A). Bärlinan är tung, så det är bra med en hjälpande hand. När den ligger exakt rätt markerar du var bultarna ska sitta som bärlinan ska fästas med.

3

Fäst bärlinan (C) med långa bultar som bankas på plats genom förborrade hål. Bärlinan hålls på plats med tvingar tills bulten har skruvats fast på baksidan av bärlinan med bricka och mutter.

4

Sätt en tillfällig spärr (D) på bärlinan så att du kan kolla att taket får rätt lutning. När lutningen stämmer sågar du av stolparna (B) och sätter bärlina på den andra sidan också.

5

Spärrarna (D) skruvas fast med vinkelbeslag i bärlinorna (C). Här sätts spärrarna så att de sticker ut 30 cm över bärlinan vid väggen och 20 cm ut över bärlinan på den andra sidan.

6

Alla spärrarna (D) är på plats. De har satts med ett avstånd på 72,5 cm och fästs med vinkelbeslag på båda sidor om varje spärr (D).

7

Varje spärr (D) fästs också i väggen med ett vinkelbeslag, så att överbyggnaden förankras ordentligt.

03
Tak 6 Steg

På det här taket läggs takplåt med tegelstruktur. Takets konstruktion har anpassats till plåtarnas storlek, så att de kraftiga spärrarna kan klara taket och tyngden av eventuell snö medan de tvärgående ribborna också stöttar men främst ska användas för att fästa skivorna i.

Det här taket står upp mot en tegelvägg. Övergången mellan vägg och tak täcks med en flexibel takintäckning, så att det blir helt tätt. Dessutom sätts profiler på sidorna och en hängränna som leder bort vattnet.

1

Fäst tvärgående ribbor på spärrarna. Ribborna stöttar takplåtarna och ser till att du har något att skruva fast dem i. Ta hjälp av en distanslist som är lika lång som avståndet mellan ribborna.

2

Sätt takribbor på hela taket. Här är avståndet 32 cm mellan varje - förutom den första ribban. Den ska användas för att sätta en hängränna på, och därför sitter de två första ribborna närmare varandra.

3

Takplåtarna läggs på. Avståndet mellan ribborna har anpassats efter plåtarnas storlek. Börja på den låga sidan. Plåtarna kan kapas med en plåtsax om det skulle behövas.

4

Se till att plåtarna överlappar varandra, både på sidorna och i längdriktningen. Det är viktigt att du följer tillverkarens instruktioner, så att konstruktionen blir så tät och stark som möjligt.

5

En flexibel taktäckning läggs i övergången mellan tak och vägg. Täckningen går ca 15 cm ut över taket och fästs med en aluminiumlist som skruvas fast i väggen.

6

Slutligen sätts aluminiumprofiler på takets sidor. De skyddar de yttre spärrarna mot väta och ger en snygg avslutning. Profilerna skruvas fast i spärren både där uppe och på sidan.

04
Inklädning och terrass 6 Steg

Överbyggnaden är redan inbyggd på ena sidan, eftersom den har byggts mot en vägg. Men också baksidan ska byggas in, så att det blir lä. Du måste försäkra dig om att din överbyggnad följer gällande byggregler i din kommun, t ex när det gäller höjd och storlek.

Vi ska bygga en träterrass som underlag i loungehörnan. Den måste anpassas på höjden, så att den kommer i höjd med plattläggningen som ligger bredvid den. Under terrassen läggs en fiberduk så att det inte kan växa upp ogräs mellan brädorna.

1

En trästomme byggs till inklädningen (H) på baksidan. Ribbor (G) sätts vågrätt i fem rader samt lodrätt i hörn och mitt på, och brädorna (H) sätts upp. En tvärslå (E) sätts upp mellan stolparna (B).

2

Gör underlaget klart. De gamla plattorna har tagits bort så att den nya träterrassen kan komma i nivå med plattorna bredvid. Gruset jämnas ut. Vid den bakre inklädningen har vi byggt en liten nisch.

3

Mät upp för träterrassen. Vi hittar höjden på den nya terrassen genom att lägga en lång, rak bräda mellan de gamla plattorna och den nya inklädningen. Där emellan ska terrassen ligga.

4

Reglarna (J och K) pallas upp och fästs, så att terrassen får önskad höjd. Här har vi använt ett speciellt system med klossar som bara läggs på underlaget. Reglarna justeras enkelt på plats så att underlaget blir vågrätt.

5

Terrassbrädorna (L) skruvas fast när de har sågats till. Vid änden placeras en rätski-va som bädorna läggs mot, så att de ligger på en rak linje. Använd distansklossar som ger samma avstånd mellan brädorna.

6

Allt trä har strukits en gång med träskydd - en mörk lyster skapar extra myskänsla i loungehörnet.

Material

Till överbyggnad: 10 x 10 cm-stolpar:

 • 2 stolpar, bakre (A) à 255 cm
 • 2 stolpar, främre (B) à 220 cm

95 x 195 mm-reglar:

 • 2 bärlinor (C) à 330 cm
 • 5 spärrar (D) à 400 cm
 • 1 tvärslå (E), 155 cm

25 x 50 mm-ribbor:

 • 13 takribbor (F) à 330 cm

För inklädning/träterrass: 21 x 45 mm-ribbor:

 • Ribbor (G) till trästomme, ca 30 m

19 x 100 mm-profilbrädor:

 • Inklädningsbrädor (H)

45 x 95 mm-reglar:

 • 2 reglar (J) à 360 cm
 • 6 reglar (K) à 380 cm

28 x 120 mm-terrassbrädor:

 • Terrassbrädor (L) à 175 cm(till ca 6,5 kvm träterrass)

Dessutom:

 • Stolpskor
 • Torrbetong
 • Skruv, 35 x 48 mm
 • Bultar inkl. muttrar och brickor (M10 x 170 mm)
 • Vinkelbeslag
 • Takplåtar
 • Takintäckning
 • Aluminiumlist
 • Aluminiumprofiler
 • Rännkrokar
 • Hängrännor
 • Stuprör
 • Uppklossningssystem till träterrass
 • Träskydd, transparen

Specialverktyg

 • Plåtsax
 • Rätskiva

Tidsförbrukning

En vecka

Pris

Ca 15.000 kronor.

Svårighetsgrad

Ett lite större projekt, där det kan vara bra om du har erfarenhet av att bygga i trä.

Ritning

Överbyggnadens konstruktion

Den bärande konstruktionen består av två par stolpar med en bärlina mellan. Ovanpå bärlinorna sätts kraftiga spärrar där de tvärgående takribborna fästs - och sedan kan man lägga takplåt.

Överbyggnadens konstruktion

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Video

Vrid träet i form

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Altantak