Genialiska beslag – perfekt lutning på altantaket

Det är inte alltid det finns plats under husets takfot för att förankra ett altantak. I varje fall inte om man vill ha tillräcklig taklutning. Med de här smarta beslagen kan du se till så att taklutningen blir precis så som du vill ha den.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
22.000 kronor
De smarta beslagen löser det eviga problemet med för låg takhöjd på övertäckta uteplatser.

De smarta beslagen löser det eviga problemet med för låg takhöjd på övertäckta uteplatser.

Intro

I den här gör-det-självbeskrivningen visar vi hur du bygger ett altantak med de smarta beslagen. Du måste vara försiktig när du lossar takpannorna och noggrann med stadig förankring av beslagen. Vi går igenom hur du:

 • tar bort takpannor
 • monterar takbeslagen
 • monterar tvärslåar och stolpar
 • sätter upp takreglarna
 • monterar takskivorna

Instruktion

01
Förberedelser 2 Steg

När du bestämt dig för vilken lutning ditt altantak ska ha, behöver du ta bort några takpannor. Två rader totalt, så att det finns plats att sätta en tvärgående bräda som beslagen ska monteras på.

Var försiktig när du ska lirka loss takpannorna, så att de inte skadas eller helt går sönder, för de ska läggas tillbaka igen.

Om du har en annan slags takbeklädnad än pannor, behöver du kolla hos tillverkaren om du ändå kan använda takbeslagen.

1

Två rader takpannor tas bort, så att det finns plats att sätta takbeslagen. Takpannor tas enklast bort med en vanlig snickarhammare och en brädbit, så att du kan lyfta upp pannan och lirka loss den.

2

Fäst en bräda vid takstolarna, så du har något stabilt att fästa beslagen i. Brädan sätts så att det finns utrymme att lägga takpannorna på plats när beslagen monterats. Använd långa skruvar, t ex 6 x 90 mm.

02
Takbeslagen monteras 6 Steg

Det är viktigt att takbeslagen sitter fast ordentligt i takkonstruktionen. Det är också viktigt att de sitter i en exakt rak linje och med lika långt avstånd mellan sig, eftersom det ska fästas en bärlina till beslagen.

Beslagen ska också placeras så bra som möjligt i förhållande till takpannorna, så att det krävs så lite anpassning av dem som möjligt. Det går dock inte att undvika att takpannorna behöver anpassas lite grand. Här ska det t ex sågas ett litet jack i varje sten för att de ska kunna läggas på plats.

1

Tagbeslagen fästs. Börja med de yttersta i vardera änden och spänn ett snöre mellan dem. Övriga beslag rättas in efter snöret, så att de sitter på en rak linje.

2

Takpannorna ska anpassas innan de kan läggas på plats igen under beslagen. Det behöver göras ett litet hack med en vinkelslip och slipa lite, för att pannorna ska kunna ligga ordentligt igen på taket.

3

Lägg takpannan på plats under beslaget. Se upp så att du inte skadar dem. Har du inte fått bort tillräckligt den första gången, så måste du ta bort lite mer.

4

Takpannan fästs med långa skruvar, 6 x 90 mm, när den ligger på plats. Borra först ett hål för skruven. Och se upp så att du inte spänner skruven för mycket.

5

Lägg takpannorna över beslaget på plats. Takpannans kupa placeras precis över beslaget, så här behöver pannorna inte anpassas.

6

Beslagen har alla fått överdelar monterade och är placerade i en rak linje, färdiga för att altantakets takreglar monteras.

03
Tvärslåar och stolpar monteras 5 Steg

I den här byggsatsen ska det monteras två tvärslåar för taket - en längst bak vid takbeslagen, som ett slags bärlina, och en längst fram som hammarband på stolparna. Tvärslårna består av flera delar som först ska sättas ihop med medföljande skruvar och muttrar, enligt bruksanvisningen.

Även stolparna ska först sättas ihop innan de kan resas. De ska bultas fast i underlaget, så att de sitter stadigt och altantaket inte riskerar att lyfta vid kraftiga vindar.

1

Bärlinan sätts ihop och monteras på taket. Fäst den först tillfälligt med tvingar och ta god tid på dig att finjustera, så du är säker på att den sitter helt rakt.

2

Förborra med ett metallborr när bärlinan sitter helt rakt. Fäst den sedan vid takbesla-gen med de medföljande skruvarna.

3

Hammarbandet sätts ihop. Den består av två delar som ska fästas ihop med medföljande bultar.

4

Fötter sätts på stolparna. Foten med fyra skruvhål fästs med medföljande skruvar och därefter monteras stolparna vid hammarbandet.

5

Stolparna sätts fast. Det behöver först borras hål i underlaget för de medföljande bultarna, som därefter spänns fast.

04
Takreglarna sätts upp 6 Steg

Nu ska reglarna fästas i först bärlina och sedan hammarband. Bärlinan har ett slags spår på framsidan. I andra änden ska takregeln bara läggas på hammarbandet.

Regeln har ett litet spår på under­ sidan. Här ska det sättas spännskruvar, som kan föras fram och tillbaka i spåret. Skruvarna ska sättas i spåret och sticka ut genom hål i de båda tvärslåarna, som de fästs vid med muttrar.

Det är viktigt att takreglarna hamnar vinkelrätt, så att det blir lätt att lägga taket.

1

Reglarna läggs upp. Börja i den ena änden. Regeln sätts först i bärlinan och läggs därefter på hammarbandet. Skruva fast reglarna utan att spänna.

2

Regeln fästs vid bärlinan med en mutter som spänns fast i spännskruven, som sticker ut genom ett hål i bärlinan. Skruva fast den utan att spänna den.

3

Regeln fästs i hammarbandet underifrån på samma sätt - med en mutter som skruvas fast i spännskruven, som placeras i hålet i hammarbandet. Spänn inte ännu.

4

Kolla så att regeln ligger vinkelrätt. Det är viktigt, annars får du problem med takskivorna. Använd t ex en vinkelhake, som regeln lätt kan justeras på plats efter. Spänn fast skruvarna ordentligt när allt är perfekt.

5

Sätt upp övriga reglar. Avståndet mellan reglarna ska vara 60 cm, vilket passar till bredden på takskivorna. Det är bra att vara två när takreglarna ska sättas på plats.

6

Alla reglar är på plats, finjusterade och efterspända, så att du har ett stabilt och exakt underlag för takskivorna.

05
Takskivorna monteras 5 Steg

Taket består av 10 mm tjocka kanalplastskivor. Reglarna placering är anpassade efter bredden på takskivorna, så att de blir enkla att lägga. Skivorna ska bara klickas på plats mellan skenor på reglarnas ovansida. Det finns en skyddsfolie på skivorna, som det är en bra idé att låta sitta kvar tills du är helt färdig med taket.

Till slut ska du bara montera fast en skena längst fram, vid vilken man kan fästa en stupränna.

1

Takskivorna monteras. De ska klickas på plats mellan skenorna på reglarnas ovansida. Det görs enklast genom att försiktigt banka dem på plats.

2

Efterspänn muttrarna när alla takskivor är på plats. Därefter kan du avlägsna den skyddande folien.

3

Montera beslag för stuprännan på änden av takreglarna. De ska sticka upp lite över reglarna och fästas med de medföljande skruvarna.

4

Stuprännan sätts fast. Den monteras på beslagen på framsidan och skruvas fast i hammarbandet med spännskruvar och muttrar.

5

Stuprännan försluts i ändarna och en kedja sätts upp som kan leda bort vattnet. Den leds till ett dräneringsrör, så att vattnet kan försvinna ner i marken.

Material

 • Takbeslag
 • Monteringsfärdigt altantak inkl. skruvar och muttrar
 • 1 bräda, 22 x 195 mm, 4,3 m lång
 • Skruvar, 6 x 90 mm

Tidsförbrukning

Ca 2-3 dagar

Pris

Ca 22.000 kronor (exklusive fraktkostnad)

Svårighetsgrad

Du måste vara försiktig när du lossar takpannorna och se till att fästa beslagen så att de sitter stadigt.

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Altantak