Enkelt altantak på en helg

Det svenska vädret är opålitligt. Men på bara en helg kan du bygga ett altantak så att du kan använda din uteplats även när det regnar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
Ca. 5.000 kr.

Intro

Ett tak över uteplatsen kan både förlänga säsongen och skapa ett användbart uterum, oavsett hur vädergudarna vill ha det.

Vår utgångspunkt är ett förhöjt trädäck, som redan har två stolpar från ett tidigare plank. För att slippa gräva ut och gjuta placerar vi en extra stolpe till altantaket på en stabil betongplatta och förser den med två kraftiga vagnsbultar så att den förankras i trädäckets underliggande regelverk.

Vill du läsa mer om altantak? Här hittar du inspiration och beskrivning av hur du kan bygga en övertäckt terrass.

Bygg det på en helg

Med en bärlina på väggen, en lätt takkonstruktion och ett klassiskt trapetstak gör vi ett altantak för sommaren som är så enkelt att du kan bygga det på en helg.

I den här gör-det-självbeskrivningen visar vi, steg för steg, hur du:

 • får stolparna helt rakt
 • bygger bärlina och hammarband
 • gör takkonstruktionen

Instruktion

01
Stolparna måste stå helt rakt 4 Steg

Det är helt avgörande för både konstruktionen och upplevelsen att stolparna står helt lodrätt. En sned stolpe kommer att göra de följande arbetsmomenten mer besvärliga och påverka det färdiga resultatet. Noggrann mätning och ett bra vattenpass är avgörande.

1

Mät upp och placera stolpen (B) så att den passar mot bredden på det altantak du vill ha. Eftersom det redan fanns två stolpar, drog vi ett murarsnöre i deras förlängning.

2

Lägg en platta under stolpen (B) och kolla med ett vattenpass att stolpen står exakt i lod. Lägg gärna en bit tjärpapp under stolpen för att förhindra fukt att tränga in i den nerifrån.

3

Borra två hål i stolpen (B) och den tvärgående regeln. Börja eventuellt med att sätta ett vinkeljärn med ett par skruvar, så att konstruktionen inte flyttar sig när du börjar borra.

4

Sätt två vagnsbult genom stolpe (B) och regel med brickor och muttrar. Om det är svårt att trycka dem genom hålen, kan du hjälpa dem på vägen med en hammare. Spänn med hylsnyckel eller skiftnyckel.

02
Bärlina och hammarband 6 Steg

Här måste du hålla tungan rätt i mun. Det är förhållandet mellan bärlinan på väggen och hammarbandet som bestämmer taklutningen. Det är dessutom viktigt att bärlinan inte krockar med terrassdörr, takfot eller motsvarande

1

Markera för bärlinan (A) på väggen genom att fästa en takregel (D) på stolpen (B) med en skruvtving. Då säkerställer vi att dörren kan öppnas och att det finns plats för trapetstaket. Kom ihåg att också markera på stolparna ut mot trädgården.

2

Placera bärlinan (A) på rätt höjd och borra ett hål med 7 mm-borr varje halvmeter. Borra igenom så att det blir en markering. Borra därefter hål i fasaden med ett 6 mm-stenborr. Skruva i skruvarna halvvägs och kolla med vattenpass att bärlinan är i våg. Annars måste du rätta till den.

3

Spänn fast en regel mellan de två främre stolparna (B) i den höjd hammarbandet ska sitta på, och kolla så att den är i våg. Spänn därefter två träbitar vid stolpen och såga av den överflödiga delen av stolpen.

4

Såga en bit från de främre stolparna (B), så hammarbandet (C) kan ligga på rätt höjd. Vi sågar bort en bit på 7 x 3,5 cm, så hammarbandet vilar på halva stolpens bredd.

5

Skruva fast hammarbandet i stolparna. Skruvarna ska vara så långa att de får bra grepp i stolparna.

6

Kolla ännu en gång så att hammarbandet är i våg och skruva därefter fast det i den mellersta stolpen.

03
Takkonstruktion 6 Steg

För en enklare takkonstruktion kan det räcka att såga ett hack i båda ändarna på alla reglar, så att de kommer ner och ligger stadigt mot både bärlina och hammarband. Det är dock ingen permanent lösning, om hänsyn ska tas till t ex snölast.

1

Lägg takreglarna (D) på plats. Vi lägger dem med ett avstånd på 70 cm. Avståndet kan dock variera beroende på reglarnas dimensioner och takets storlek. Såga ett hack i båda ändar av takreglarna, så att de kan vila på konstruktionen (A och C). För att de ska kunna tryckas ända upp mot väggen, bör de sågas lite snett.

2

Skruva fast reglarna (D) med en rostfri 6 x 100 mm-skruv i vardera ände. Det är viktigt att reglarna inte hamnar snett när du skruvar i skruvarna.

3

Skruva fast takläkten (E) i reglarna med vinkelbeslag. Om du vill måla läkten, är det en bra idé att göra det innan du skruvar fast dem.

4

Lägg takskivorna på plats och markera på undersidan den yta som ska kapas av. Genom att lägga skivorna på plats innan du markerar, ser du till så att du inte kommer att kapa dem för korta.

5

Sätt tejp över din markering och kapa trapetstakskivorna med en vinkelslip.

6

Montera takskivorna i de underliggande läkten (E) med så kallad farmarskruv. Skruvarna har en gummipackning som hindrar vatten att tränga genom skruvhålet och vidare ner i träet.

Material

Lärkträ (hyvlat)

 • Bärlina (A), 45 x 95 mm
 • Stolpe (B), 70 x 70 mm
 • Hammarband (C), 70 x 70 mm
 • Takregel (D), 45 x 145 mm

Tryckimpregnerat trä

 • Takläkt (E), 40 x 60 mm

Diverse

 • Trapetstak med farmarskruv
 • Färg
 • Spikplugg
 • Träskruv
 • Ankarskruv
 • Vinkelbeslag till stolpe
 • Vinkelbeslag till takregel
 • Vagnsbult, brickor och muttrar

Tidsförbrukning

Två personer kan bygga altantaket på en helg

Pris

Ca. 5.000 kr.

Svårighetsgrad

Själva konstruktionen är enkel, men du måste se till att få stolparna i lod samt bärremmen och hammarbandet i våg.

Video

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Altantak