Enkel överbyggnad av terrassen

Nej, ett parasoll ger inte tillräckligt skydd om det börjar regna. Då behöver du en överbyggnad, vilket också är praktiskt på kvällen när daggen faller. Med ett utetak blir din terrass på allvar ett extra uterum som är mycket mer användbart. Och det är varken dyrt eller svårt att bygga ett själv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
20.000 kronor

Intro

En överbyggnad av terrassen håller både värmen och gör så att du inte måste fly inomhus så fort daggen faller. Med andra ord så får du en mycket mer användbar terrass om du väljer att göra en överbyggnad.

Observera att en överbyggnad kan ta en del av ljusinsläppet i de rum som ligger ut mot terrassen. Vi visar vilka takskivor du kan välja till din överbyggnad och vilka för- och nackdelar som finns med de olika takmaterialen.

Instruktion

01
Stolpar och bärlina 5 Steg

Överbyggnaden ska här byggas vid en husgavel, så den självklara lösningen är att sätta en bärlina på gaveln och ett hammarband på stolpar som sätts i marken vid husets förlängning.

Här finns det redan ett trädäck, som överbyggnaden ska vara en integrerad del av. Därför tas de yttersta trallbrädorna upp så det går att gräva ut för stolparna där.

Stolparna sätts direkt i marken - på frostfritt djup. När de har justerats på plats packas jorden ordentligt runt stolparna så att de står stadigt.

1

Det sätts en bärlina på gaveln på huset. Den fästs med långa skruvar så att den fäster ordentligt i den regel som sitter på gavelväggen bakom träfasaden.

2

De yttersta trallbrädorna tas bort så att stolparna blir en integrerad del av terrassen. När de två yttersta brädorna är borta finns det plats för att gräva ut för stolparna. Ett jordborr kräver inte mycket plats.

3

Det grävs hål för de tre stolparna. När hålen är tillräckligt djupa, här 90 cm, sätts stolparna på plats. Där nere skruvas stolpen tillfälligt fast vid terrassen, medan den rättas in med ett stolpvattenpass där uppe.

4

Jorden packas omkring stolpen när du har rättat in den och den står helt rakt. Använd t ex en lång läkt för att packa jorden var 10 cm som du fyller hålet.

5

Stolparna är på plats och de yttersta trallbrädorna kan skruvas på plats igen. Brädorna ska bara sågas till i ändarna så att det finns plats för stolparna.

02
Hammarbandet 6 Steg

Hammarbandet ska placeras i sågade hack överst på stolparna. Det ger inte bara ett lättare intryck utan även en stark konstruktion. När du sågar till hacken med en fogsvans kan det vara lite svårt att styra sågen och få helt raka snitt, men använder du ett par stödbrädor går det mycket lättare.

När du bestämmer dig för var hammarbandet ska sitta, bestämmer du samtidigt lutningen på taket. Du måste försäkra dig om att lutningen är tillräckförsäkra tillräck ligt stor för de valda takskivorna. Här ska lutningen bara vara 12 grader.

1

Markera höjden på stolparna och därmed placeringen av hammarbandet. Det görs enklast med en lång, rak bräda som fästs med tvingar överst på stolparna med ett vattenpass ovanpå.

2

Såga till stolparna där uppe. Om du sätter upp ett par tillfälliga stödbrädor med raka ändar där du ska såga, går det lättare att styra sågen och snittet blir vågrätt.

3

Ett hack sågas halvvägs in i stolpen som hammarbandet ska ligga i. Det är en både stark och elegant konstruktion. Även här är det en bra idé att sätta upp stödbrädor som du kan såga efter.

4

Stolparna har sågats till där uppe och är redo för att lägga upp hammarbandet. Hacket ska vara 5-10 mm smalare än hammarbandets bredd och ha ett djup som är ca 2/3 av hammarbandets höjd.

5

Hammarbandet läggs på plats. Det borras två hål överst på varje stolpe, så att hammarbandet kan spännas fast med två bultar i varje fog.

6

Hammarbandet fästs med två bultar vardera i de tre fogarna. Kom ihåg att förborra hålen så att de är lite större än bultarna.

03
Takreglarna 5 Steg

Mellan bärlina och hammarband ska du nu sätta takreglarna. Här ska taket utgöras av tre stora takskivor. Reglarna placeras så att varje takskiva kommer att ligga ovanpå tre reglar, här med ett avstånd på 70 cm. Det stöttar takskivorna på ett bra sätt.

När du har mätt upp hur långa reglarna ska vara och kapat dem, fästs de vid hammarbandet med hjälp av balkskor och på bärlinan med vinkelbeslag.

Ska taket målas är det smart att göra det innan taket läggs på.

1

Montera balkskor på hammarbandet som takreglarna kan placeras i. Här ska balkskorna sättas med ett avstånd på 70 cm från centrum till centrum. Det stämmer så att en takskiva når över tre reglar.

2

Reglarna sågas till på längden, här med en cirkelsåg. Både vid bärlinan och hammarbandet ska reglarna kapas med lodräta snitt som passar i balkskorna.

3

Lägg reglarna på plats i balkskorna när de har sågats till. Vid hammarbandet fästs varje regel i balkskorna med ett par skruvar.

4

Reglarna fästs med vinkelbeslag vid bärlinan. Det sätts vinkelbeslag på båda sidor av varje regel med ett par skruvar i varje beslag.

5

Den sista regeln sätts på plats. Den flyttas 5 cm längre in än de andra, så att takskivan täcker regeln och en vindskiva.

04
Takskivor och inklädningar 12 Steg

Taket här består av tre takskivor av kanalplast. De ska placeras på gummilister på takreglarna, så att de ligger stadigt och inte repas. I den ände av takskivorna som vänder sig in mot gaveln ska det sättas en skyddsfolie så att det inte kan tränga in vatten, samt en täckprofil.

Takskivorna fästs med aluminiumlister som sätts på takskivorna och skruvas fast i alla takreglar. Det kräver att du borrar hål i både takskivor och aluminiumlister, så att du kan sätta en skruv ca var 30:e cm i alla aluminiumlister.

1

Lägg gummilister på reglarna. Börja ända inne vid gaveln och var noga med att sätta den självhäftande listen mitt på regeln. Gummilisten skyddar skivorna så att de inte repas och tätar fogarna.

2

Gummilisterna har nu monterats på alla reglar. Vid hammarbandet ska du låta gummit hänga ut lite över kanten och skära till det först när skivorna har lagts på plats.

3

Lägg nu upp takskivorna. Tag först av skyddsfolien på baksidan. Bakkanten ska förslutas med en självhäftande aluminiumtejp innan du slutligen lägger takskivorna på plats.

4

Montera också en täckprofil på bakkanten. Den fästs i skivorna med butylband som är ett alternativ till fogmassa och ofta används till takskivor. Det fäster rejält, så var säker på att det placeras rätt.

5

Takskivorna hålls på plats med platta aluminiumlister. Listen placeras ovanpå täckprofilen och över skarven mellan två takskivor. Sätt först en silikonsträng på baksidan och den främre änden.

6

Aluminiumlisterna fästs med skruvar. Borra först hål för skruvarna med ca 30 cm mellanrum genom taket ner mitt i regeln. Skruvarna är försedda med bricka och gummipackning så att vatten inte tränger in.

7

Det sätts en vindskiva i den ena änden av taket. Här har vi valt underhållsfria brädor av fibercement, som också sätts utanpå hammarbandet i stället för att måla det. Brädorna fästs med färgade specialskruvar.

8

Takskivorna kapas på längden. Det kan du lätt göra med en sticksåg med ett blad som kan såga i plast. Taket ska ha ett utsprång på ca 5 cm.

9

Sätt sellotejp på takets framkant när du har kapat skivorna på längden. Tejpen försluter så att det inte kan komma in t ex insekter men “andas” så att lite ventilation blir möjligt.

10

Sätt en sträng silikon på en dropplåt som du har kapat på längden. Plåten ska sitta längst fram på taket och leda bort vattnet.

11

Dropplåten sätts på plats under aluminiumlisterna ovanpå takskivorna. Vänta med att skruva i den sista skruven vid ytterkanten tills nu, så att aluminiumlisterna också håller dropplåten på plats.

12

Sätt eventuellt upp en hängränna. Det väljer vi att göra här. Hängrännan fästs i rännkrokar som skruvas fast i vindskivan. Stupröret placerar du vid den ena stolpen.

Material

 • 3 stolpar, 95 x 95 mm, à 360 cm
 • 2 bärlinor av regelträ, 45 x 145 mm, à 620 cm
 • 10 reglar, 45 x 195 mm, à 360 cm
 • 3 kanalplastskivor, 10 mm, á 2,1 x 4 meter
 • 10 aluminiumlister à 4 meter
 • Diverse profillister
 • Balkskor och vinkelbeslag
 • Bultar, 10 mm
 • Butylband
 • Skruvar med gummipackning
 • Klar silikon
 • Fibercementskiva, svart

Specialverktyg

 • Stolpvattenpass och jordborr

Tidsförbrukning

En lång helg.

Pris

Ca 20.000 kr.

Svårighetsgrad

Med noggrann planering så att avståndet mellan takreglarna passar till takskivorna är du på god väg.

Ritning

Multimedia

Video

TIPS: Enkelt djupstopp med tejp

Video

VERKTYG: Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

Video

Tips & Tricks

Olika takmöjligheter

Riatherm, 10 mm tjock, av bronsfärgad kanalplast är det tak som används här. Plasten är uv-behandlad och är motståndskraftig mot solens strålar. Ett tak av kanalplast förhindrar kondens, men det är lämpligast till en sluten konstruktion. Bronsfärgen gör att du säkert får en skuggig plats även varma och soliga dagar.

Klicktak, Fastlock Uni klara plastskivor är ett annat alternativ, som inte längre marknadsförs i Sverige av Icopal. Det går dock att beställa på Internet. Väljer du ett tak av klar plast tar överbyggnaden inte det naturliga ljuset från huset. Är du orolig över att det blir för “drivhusaktigt” på sommaren finns det även skivor i t ex vitt.

Trapetstak, Plastmo, 3 mm, i blåtonad plast är en av de billigaste takskivorna du kan välja. Det finns trapetsskivor som är lite dyrare, eftersom uv-behandlingen och plasten är bättre, med garanti på upp till 15 år. Det är värt att fundera på till ett utetak. Skivorna finns också t ex vita och klara.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Altantak