Den nye hemmahantverkarens mardröm

En läsare ringde som hade tappat sugen mitt i sitt första större gör-det-själv-projekt. Materialet till taket över terrassen var inköpt och plintarna nedgrävda i marken, men då kom grannen med några goda råd - och läsaren blev förvirrad. Gör Det Självs expert kunde hjälpa till.

Vår läsare har varit husägare i endast cirka ett år. Han är inte hantverkare och har ingen större erfarenhet av att hamra, snickra, såga och måla. Men han tyckte ändå att han borde kunna klara av att lägga tak över terrassen.

För de flesta hemmahantverkare vållar det säkert inga problem men för en ren amatör kan det vara knepigt.

Sten Bachman (som läsaren heter) gjorde en skiss, markerade alla mått och körde sedan till byggvaruhuset för att köpa material. Där fick han också en del goda råd om val av material.

Det gick alldeles utmärkt att gräva ner sex betongplintar och justera in dem på linje. Han satte därefter upp en kraftig bjälke 350 cm upp på gaveln av huset. Bjälken, som kallas bärlina, skulle bära hela taket tillsammans med stolparna i de sex betongplintarna. Det hade i varje fall Sten tänkt sig. Innan grannen, som är murare, tittade förbi.

Grannens varning

Jag skulle aldrig skruva fast något i min kåk, sa muraren. Och han bor i ett nästan likadant, och lika gammalt, hus.

Grannen säger att man aldrig kan veta vad som händer när man borrar i så gamla väggar. Det finns t.ex. risk att tegelstenarna spricker, varnade han.

Det var då bygget avstannade. Och när en släkting dessutom föreslog att man skulle låta taket vila på enbart stolpar, så att det blir en fristående konstruktion - ja, då blev Sten Bachman förvirrad. För vad händer om det blåser mycket?

Sten har tappat sugen och vet inte riktigt vad han skall göra, då han ringer till Gör Så Här. Vi bad en av våra experter, som är både arkitekt och snickare, att besöka Sten.

Be om hjälp

Sten fick trots allt lite beröm av vår arkitekt, för han hade gjort det enda riktiga - nämligen stoppat bygget då han blev förvirrad.

Grundregeln är: så snart du blir osäker skall du be om hjälp. Många arkitekter och hantverkare vet hur det är att dras in i ett byggprojekt lite för sent. Ett projekt som kunde ha blivit billigare och utförts enklare om experterna hade kontaktats tidigare.

Anledningen till att experthjälpen kommer för sent är ofta att hemmahantverkaren frågar om råd på brädgården eller i byggvaruhuset. Expediten har kanske en branschutbildning, men absolut ingen erfarenhet av byggnadskonstruktioner. Därför bör man inte lita på de råd man får i affären.

Här finns hjälp

Om man drar sig för att kontakta en arkitekt eller byggnadsingenjör innan man sätter igång, så bör man i varje fall gå på biblioteket och låna några böcker om byggnadskonstruktioner och liknande ämnen - samt läsa dem. Då får man tillräcklig kunskap för att välja rätt dimension på det virke man tänkt använda.

Det finns ett par typiska nybörjarfel i denna konstruktion. Självbyggaren har t.ex. tänkt att lägga taket på stolpar. Som arkitekt och hantverkare frågar man sig varför. Det finns ju redan fasta punkter på två av sidorna (gaveln och den låga byggnaden). Därför är det enklast att låta taket vila på dessa och sedan komplettera med ett par stolpar.

Ett annat vanligt fel är att köpa för mycket material samt naturligtvis köpa fel material.

Många hemmasnickare bygger konstruktioner som denna och till det använder de byggbeslag. Beslagen är starka och enkla att använda, men snygga är de inte. Det ser mycket bättre ut med dolda montage, t.ex. med franska träskruvar som försänks en bit in i träet uppifrån. Det ser genast lite proffsigare ut och det är minst lika enkelt att utföra - om inte enklare, för det är besvärligt att skruva fast alla byggbeslag

Vår expert la också märke till att vår läsare, Sten Bachman, hade köpt både hängränna och stuprör. Han hade tänkt leda ner vattnet från terrasstaket till en stenkista, och den skulle han också

behöva göra. Allt detta är onödigt eftersom det finns hängränna och stuprör på den låga byggnaden. Utnyttja det, är vår experts råd.

Betala för ritning?

När man som nybörjare sätter igång med ett byggprojekt så bör man ha ordentliga skisser eller ritningar att arbeta efter. Men frågan är om man skall beställa ritningar av en arkitekt eller om man skall rita själv.

En arkitekt tar mellan 600 och 800 kr i timmen för att göra kompletta ritningar. Det kan vara väl använda pengar, men det behövs inte alltid ritningar. Det kan räcka med skisser, om dessa bara är måttsatta.

Om man känner sig ovan inför projektet kan man alltid avtala med t.ex. en snickare att denne startar bygget. Sedan kan man ju själv ta vid. På så sätt kan man slippa billigare undan än om man låter snickaren stå för hela jobbet. Och dessutom får man glädjen av att själv ha avslutat arbetet. Frestas du av en sådan lösning skall du bara avtala med snickaren vad denne skall göra - och vad det skall kosta.

Läsarens plan

MÅL:
Att lägga ett terrasstak på 20 m2.

LÄSARENS PLAN:
Att be om goda råd i byggvaruhuset där allt material köps. Konstruktionen skall vila på sex stolpar. En kraftig bjälke skruvas fast på tegelväggen och därefter görs ett tak som kan vila på stolpar och bjälke. Som tak väljs korrugerad plast. Stuprör sätts upp. Eventuella problem löses i takt med att de uppstår.

Expertens förslag

MÅL:
Att göra en takkonstruktion på 20 m2.

 1. Vi skruvar först fast en bärlina på tegelgaveln och denna bjälke kommer att bära takreglarna. Det är viktigt att använda plastpluggar och inte expansionsbultar av stål i tegelväggen.

 2. Takfotsbrädorna på den låga byggnaden förstärks så att terrasstaket kan vila direkt på dessa brädor. Sidobyggnadens hängränna sitter precis nedanför och därför är det inte möjligt att skruva fast reglar på de utstickande takreglarna. Det är inte heller särskilt förnuftigt att försöka förlänga takreglarna, så därför är det bäst att lägga taket lite högre upp.

 3. Vi sätter sedan upp två kraftiga stolpar och förenar dem med en kraftig bjälke i nivå med bärlinan på väggen. Nu är baskonstruktionen klar och när den har justerats i lod och våg kan vi fortsätta med de övriga reglarna i taket.

 4. En aluminiumlist monteras på tegelgaveln för att det inte skall kunna regna in. Listen tätas med fogmassa för att det inte skall kunna rinna vatten längs väggen och in under taket.

 5. Takskivor monteras.

 6. Det finns en hängränna på sidobyggnaden så därför låter vi vatten från terrasstaket rinna dit och ner i stupröret. Jobbet är klart.

EXPERTENS PLAN:
Terrasstaket kan byggas upp på ett enklare och bättre sätt än vad läsaren har tänkt sig. Terrassen ligger i en vinkel mellan en tegelgavel och ett lågt hus med nästan platt tak. Det räcker därför att sätta upp två stolpar för att bära taket (fast här används tre stolpar för husägaren vill senare sätta ett plank på terrassen).

Nybörjarens fel och expertens goda råd

Allt virke till terrasstaket, inklusive stolparna, är tryckimpregnerat.

Till stolpar:
• 6 betongplintar med tillhörande 100 mm stolpskor
• 6 stolpar à 3 m, 100 x 100 mm furu,
• 24 franska träskruvar, 12 x 50 mm

Till bärlinor:
• 2 reglar à 510 cm, 50 x 150 mm furu

Till takreglar:
• 9 reglar à 360 cm, 50 x 125 mm furu

Till läkt:
• 7 läkt à 510 cm, 45 x 70 mm

Till takbeläggning:
• 5 takskivor av korrugerad plast, opalvita, 109 x 400 cm

Till takfotsbrädor:
• 10 brädor à 360 cm 22 x 125 mm furu

Dessutom:
• 8 skruvar, 10 x 135 mm, med tillhörande pluggar
• 12 byggbeslag
• 50 uteskruvar, 5 x 90 mm (kromatiserade)
• 1 låda uteskruvar i 10 olika storlekar
• 6 m galvaniserad hängränna med stuprör och diverse tillhörande beslag

Prisbild:
Cirka 12000 kr

Allt virke till terrasstaket, inklusive stolparna, är tryckimpregnerat.

Till stolpar:
• 3 betongplintar med tillhörande 100 mm stolpskor
• 3 stolpar à 3 m, 100 x 100 mm furu,
• 12 franska träskruvar, 12 x 50 mm

Till bärlinor:
• 2 reglar à 510 cm, 50 x 150 mm furu

Till takreglar:
• 7 reglar à 360 cm, 50 x 125 mm furu

Till läkt:
• 7 läkt à 510 cm, 45 x 70 mm

Till takbeläggning:
• 5 takskivor av korrugerad plast, opalvita, 109 x 400 cm

Till takfotsbrädor:
• 10 brädor à 360 cm 22 x 125 mm furu

Dessutom
• 12 skruvar, 10 x 135 mm, med tillhörande pluggar
• 12 franska skruvar, 10 x 140 mm med brickor
• 3 franska skruvar, 12 x 200 mm med brickor
• 50 uteskruvar, 5 x 90 mm (kromatiserade)
• 1 låda uteskruvar i 10 olika storlekar
• 6 m galvaniserad hängränna med beslag
• 5 m aluminiumprofil
• 2 rundstavar à 11 cm Ø 28 mm
• PU-lim
• Fogmassa
• 30 cm bred takpappremsa, 5 m lång (förslagsvis Topsafe från Icopal)

Prisbild:
Cirka 11000 kr

Franska finesser utan beslag

Takreglarna monteras på de två bärlinorna med franska skruvar och brickor. Det är inte så svårt. Ungefär samma princip används när bärlinorna fästs på ovansidan av stolparna. Dessa kan spricka om du inte gör det på rätt sätt, men det är inte svårt. Du förstärker med en tvärgående rundstav som skruvarna får bett i.

 1. Börja med att göra ett cirka 3 cm djupt hål. Kolla att brickan kan få plats i hålet och att skruvskallen inte syns.

 2. Borra rätt igenom med ett 12 mm borr. Lyft av bärlinan och fortsätt med ett 12 mm borr, 10 cm ner i stolpen.

 3. Stick ner en fransk träskruv i hålet och sikta mot den när du borrar ett 28 mm genomgående vågrätt hål i stolpen, 6 cm från ovankanten av stolpen. Ta bort skruven när du borrar.

 4. Limma fast en 28 mm rundstav i hålet.

 5. Borra uppifrån med ett 8 mm borr genom rundstaven. Klicka ut rikligt med pu-lim i hålet och lägg bärlinan på plats.

 6. Fäst bärlinan med fransk träskruv och bricka. Dagen efter sitter den som berget!

Nybörjare använder för det mesta för många byggbeslag. Du får ett snyggare resultat med franska träskruvar. Följ anvisningen till höger.

När rundstaven sticker ut på bägge sidor av stolpen ser det ut som om stolpe och rundstav har satts ihop på gammaldags sätt.

När takreglarna låg på arbetsbockar passade läsaren på att förborra för de franska träskruvarna. När de sedan las på plats upptäckte läsaren att bärlinan inte var helt rak. Därför var han tvungen att borra ett par nya hål medan han stod på stegen.

Några tråkiga misstag

När byggherren var klar med terrasstaket såg det faktiskt riktigt bra ut. Men så kom regnet. En riktig åskskur som genast avslöjade ett tråkigt misstag - taket var inte tätt! Det kan det emellertid bli utan större kostnad och besvär.

MISSTAG 1:

Byggherren körde runt till tre olika byggvaruhus för att hitta en list med droppkant (alltså en profil som förhindrar vattnet att rinna »bakåt»). På två av ställena kände de inte till sådana lister, så han valde i stället aluminiumprofiler och dessa skruvades fast på huset och tätades med silikonfogmassa. Som du kan se är byggherren ingen snitsare när det gäller konsten att sköta en fog-pistol. Vad värre är: vattnet tränger in under taket.

MISSTAG 1:

EXPERTENS RÅD:
Plocka bort de profiler som du har monterat och släng dem. Skrapa bort fogmassan och börja om från början. Skär till en cirka 30 cm bred remsa takpapp. Lägg den så att den sticker ut cirka 15 cm på taket och därmed ligger an mot väggen på cirka 15 cm. Skruva fast en aluminiumprofil på väggen för att hålla fast takpappen och täta därefter med elastisk fogmassa mellan profil och vägg. Man kan ev. experimentera lite med ett fogband i samma bredd som springan mellan taket och väggen. Om byggherren hade valt ett dyrare tak så kunde han ha köpt en specialprofil till detta. Fast det hade förstås kostat en del extra.

MISSTAG 2:

Byggherren hade räknat ut hur stort taket skulle vara och därefter köpt så många skivor att det skulle räcka. Problemet var att han hade räknat med en överlappning på en profil. I bruksanvisningen rekommenderas minst två och helst tre profiler. När han följde rekommendationen visade det sig att taket blev 15 cm för smalt. Byggherren skruvade då fast en bräda i den sida på taket som sticker ut över sidobyggnaden. Det syns knappast nerifrån, tänkte han.

EXPERTENS RÅD:
Rena rama fusket! Inte nog med det - brädan kommer att ruttna. Som tur är kan man dock rätta till felet genom att fästa en remsa takpapp på brädan och en bit in under kanten på den yttersta takskivan. Görs det snyggt syns det inte från terrassen.

MISSTAG 3:

När det började regna förvandlades både stolthet och glädje till nervositet när det droppade på 5-6 ställen från taket. Det visade sig att skruvarna inte hade dragits i ordentligt. Och de hade skruvats i på fel ställen. En korrugerad takskiva som den på bilden fästs med skruvar i toppen på varje våg. Fäster man skruvarna i botten - alltså i »dalen» - så letar sig vattnet på taket snabbt ner via skruvhålen. Det rinner ju hela tiden vatten i dalen. Vår byggherre blev faktiskt rejält sur, för det stod inget om skruvarnas placering på skruvpaketet, och han hade inte fått någon bruksanvisning när han köpte takskivorna.

EXPERTENS RÅD:
Det är lätt att vara efterklok, men det är alltså vad man kan råka ut för om man köper så billiga produkter som möjligt. Numera finns det dessutom takskivor som inte behöver skruvas fast på detta sätt. De fästs i stället i klämmor som man monterar på takbjälkarna. Det blir visserligen dyrare, men monteringen går fortare och taket håller tätt. I princip bör man aldrig skruva i plasttak eftersom materialet utvidgas i värme och krymper i kyla. För att motverka detta krävs i så fall stora skruvhål.

MISSTAG 4:

Till byggherrens stora förvåning levererades hängrännan utan hål för stupröret. Det skall man själv göra. Han borrade därför några hål med borrmaskinen. OK - det fungerar men endast tills det första bladet sätter sig på tvären och täpper igen hålet.

EXPERTENS RÅD:
Vänd hängrännan med botten upp och såga ett V med bågfil.

MISSTAG 5:

Vattnet rinner cirka 3 cm tillbaka på undersidan av taket när det regnar. Och sedan droppar det ner bakom hängrännan som på så sätt verkar sitta för långt ut.

EXPERTENS RÅD:
Man kan inte göra annat än att skruva loss hängrännan, såga av cirka 5 cm av ändarna på takbjälkarna, stryka med träskydd och sätta upp hängrännan igen.

Så här ser det ut nu

När taket äntligen blev klart och alla misstag hade korrigerats var också byggherren glad. Konstruktionen är otroligt stabil och även om man rycker fram och tillbaka i stolparna så rör de sig knappt. Taket är tätt och det droppar inte från undersidan av det, liksom det är tätt mellan tak och vägg. Det är dock ett par småsaker som kunde ha gjorts bättre om man hade tänkt sig för lite tidigare. Terrassen ligger lite högre än gräsmattan, men samtidigt lite lägre än golvet i huset. Man borde ha valt en av dessa två nivåer (golvet eller gräset) på terrassen i stället för att skapa en tredje nivå.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Altantak