Hugg veden på det lätta sättet

Vedklyven hugger veden lättare än yxan. Se 3 olika sorters vedklyvar som kanske är något för dig.

Hugg veden på det lätta sättet

Med en vedklyv kan du hugga veden på det lätta sättet – utan att bli svettig.

Om du har mycket ved som ska huggas, eller bara har tröttnat på att bli svettig när du hugger ved, så är en vedklyv något för dig.

Vilken sorts maskin som är rätt för dig beror på hur mycket ved du skal klyva, och hur ofta.

Du får en beskrivning av de tre olika sorternas vedklyv. Du kan se hur stora vedklabbar de kan klyva och hur maskinen ska användas. Du får också en prisbild, så att du kan se hur mycket pengar du behöver lägga om du ska köpa en.

Här kan du läsa mer om de 3 olika typerna av vedklyvar.

1. Den manuella (billig)

Manuella vedklyvar, utan motor eller hydraulik, fungerar i de flesta fall så att du placerar en vedkubbe i ett stativ, som håller veden på plats över en kniv.

När du slår på vedkubben med t ex en slägga, baksidan av en yxa eller en rejäl vedklabbe, drivs kniven in i ändträet så att det spricker. Som ett slags omvänd yxa.

Det finns också modeller som med hjälp av en lång kniv och ett handtag fungerar som en gammeldags brödskivare som klyver mindre trästycken i flera bitar, t ex för tändved.

Kapacitet: 20-35 cm långa vedstycken med upp till ca 20 cm i diameter.

Metod: Träet ställs ner i klyven. Med hjälp av t ex en slägga slås träet ner över kniven.

Passar till: Passar bäst för att göra tändved men kan också användas för att klyva ved i begränsad mängd.

Pris: Från ca 1.000 kr och uppåt.

2. Den liggande (mellan pris)

Detta är den vanligaste varianten på vedklyvar med motor. Vedkubben ligger ner och kolven arbetar i lodrät riktning. Det kräver att du själv lyfter upp vedkubben och lägger den till rätta på släden. Arbetshöjden beror på vilken modell det handlar om.

Klyven drivs av en elmotor eller en bensin- eller dieselmotor. Liggande klyvar finns i alla varianter från de minsta elektriska modellerna till stora professionella dieseldrivna klyvar som kan transporteras efter en bil.

Ska du klyva stora mängder ved och stora vedkubbar kan det löna sig att hyra en kraftfull variant.

Kapacitet: För privat användning kan du välja bland de små och mellanstora modellerna, med en kapacitet på mellan 4 och 8 ton. De maskinerna kan klara vedkubbar som har en diameter på upp till 30 cm och som är upp till ca 50 cm långa.

Metod: När trädstammen har kapats i önskade längder, lyfts de upp och placeras i släden. Motorn startas så att kolven för veden mot kniven. Kniven trycks in i ändträet så att det spricker.

Passar till: De små och mellanstora elektriska modellerna passar för privat användning, när träd har fällts eller du har köpt sågad ved som ska klyvas till vedklabbar. Till riktigt stora och krävande uppgifter är en kraftfull 400-volts el- eller bensinmodell att föredra.

Pris: Från ca 3.000 kronor och uppåt, beroende på storlek, märke och modell. Det finns riktigt dyra maskiner, men de är för professionell användning.

3. Den stående (dyr)

Som namnet antyder arbetar den stående modellen vertikalt med en kolv som går uppifrån och ner. Ofta har stående modeller en ergonomisk fördel, eftersom veden inte måste lyftas så högt och arbetshöjden är bra.

På många modeller kan klyvlängden ställas in så att den passar till veden. Det betyder att du kan klyva mer ved per timme, eftersom kolven inte behöver gå tillbaka längre än nödvändigt.

Stående klyvar är tyngre och tar större plats än liggande. I gengäld är kapaciteten större och de står mycket stadigt. För privat användning har stående modeller oftast en elmotor, för antingen 230 eller 400 volt beroende på storlek. Ska du ta med klyven i skogen finns det stående modeller med bensin- eller dieselmotor och som också kan kopplas som ett släp bakom bilen.

Kapacitet: För privat användning oftast 6 till 20 ton per år. Vedkubbar med upp till över 50 cm i diameter och som är upp till 1 meter långa.

Metod: Trädstammen som har kapats i lämpliga längder, placeras stående på klyvbordet. Motorn startas med reglagen och kolven trycker ner kniven mot vedkubben. Kniven trycks in i ändträet så att träet spricker.

Passar till: Krävande uppgifter i trädgården och om du t ex själv har skog och fäller träd eller får din ved levererad i långa bitar eller om de inte är kluvna. Kapaciteten är stor och den stående modellen är oftast lättare och mer behaglig att arbeta med.

Pris: Från 7.000 kr och uppåt, beroende på storlek, märke och modell. Det finns riktigt dyra modeller, men det är maskiner för professionell användning.

Det givna valet

Den liggande vedklyven är det givna valet om du klyver mer än ett par kubikmeter om året.

Ska du klyva mer än 10 kubikmeter kan du fundera på en stående vedklyv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgårdsmaskiner