Så här använder du handhyveln

Elhyveln blir allt vanligare och den är också väldigt effektiv. Men till snickeriuppgifter, där finish är prioriterat, lönar det sig att använda en gammeldags handhyvel. Det går inte snabbt att arbeta med den och det krävs lite övning. I gengäld arbetar den exakt på millimetern och ger ett snyggt resultat.

3 vanliga uppgifter för hyveln

AVFASNING

En skarp kant är ömtålig. Är den dessutom målad är färgen ultratunn på kanten och lätt att skrapa av. Därför fasar man av kanten, dvs man hyvlar den platt.

JUSTERING AV DÖRR

Om dörren tar i tröskeln eller karmen där uppe och är svår att öppna och stänga, kan det i regel lösas genom att hyvla av ett par millimeter med en handhyvel.

RENGÖRNING AV FALS

En falshyvel är riktigt effektiv om man själv gör en fals i en dörrkarm eller ett fönster, eller om den befintliga ska rengöras från gammal färg.

Viktigt! en hyvel ska underhållas

Ofta är det de små sakerna man glömmer i hastigheten som förstör verktygen. Hyveln ska förvaras torrt, så att hyveljärnet och mekaniken inte rostar. Allt damm och skräp ska torkas bort varje gång hyveln använts, så att spånen inte fastnar i hyveln nästa gång.

Slutligen ska hyveljärnet slipas på rätt sätt med jämna mellanrum. Det säkraste är en våtslip med olika vinkelinställningar. Men en slipsten och ett slipstöd (för att få rätt vinkel) kan också användas.

FÖRVARING

Hyveln ska förvaras torrt, annars rostar den.

RENGÖRING

En smutsig hyvel kan inte göra perfekta spån.

SLIPNING

Man kan inte slipa hyveljärn utan ett slipstöd.

Snickarens hyveltips

1

Ska du hyvla ändträ kan du undvika att träet spricker genom att spänna fast en kloss där du hyvlar ut över kanten. Då blir det klossen som spricker och inte materialet som du ska hyvla.

2

En smal list är svår att hyvla utan att hyveln lutar. Med en stödbräda på sidan som sticker ut över listens ände löses detta problem.

3

Om hyveln fastnar i träet (hugger) är spånhålet för stort. Det ska justeras så att det är mindre än 1 mm. Då är det möjligt att göra perfekta, tunna hyvelspån.

Olika slags hyvlar

TRÄHYVEL

Den ursprungliga sortens hyvel har ett hus av hårdträ, t ex fruktträ eller buxbom, medan sulan ofta är gjord av ännu hårdare trä, t ex palisander eller pockenholts.

STÅLHYVEL

Hela huset är gjort av ett stycke rostfritt stål och hyveljärnet justeras med två stora mässingsskruvar. Används särskilt vid finputsning, med trångt om utrymmet.

RUBANK

Ytor som ska vara helt släta och brädor som ska vara helt raka hyvlas med en lång hyvel (rubank). I dag använder de flesta dock en elhyvel.

NOTHYVEL

Innan handöverfräsen fanns använde man en nothyvel när man skulle hyvla ett spår i en bit trä. Hyveljärnet flyttas fram efterhand så att noten blir djupare.

FALSHYVEL

Åter en hyvel som delvis har avlösts av handöverfräsen eller elhyveln. Men det finns snickare som hävdar att en fals blir vackrast när den hyvlas för hand.

SPÅNHYVEL

Avrundningar gör snickaren med en spånhyvel. Han drar den in mot sig själv. Det kräver övning, så många gör-det-självare tyr sig till sticksåg och slipmaskin.