MÖJLIGHETER: Det stora utbudet av olika frässtål och den precisa djupinställningen gör handöverfräsen till en av de mest allsidiga maskinerna i verkstaden.

MÖJLIGHETER: Det stora utbudet av olika frässtål och den precisa djupinställningen gör handöverfräsen till en av de mest allsidiga maskinerna i verkstaden.

STÄLL IN FRÄSDJUPET
1. Handöverfräsen ställs på en plan yta, och frässtålet sänks så att det står i exakt samma nivå som ytan. Lås positionen.
2. Välj en position på djupanslaget, lägg ditt ämne (här ett gångjärn) på det, pressa ned djupstoppet till ämnets ovansida, och lås stoppet. Fräsdjupet är nu det samma som materialets tjocklek.

KOLL PÅ FRÄSRIKTNINGEN
1. Fräsen förs MOTSOLS – runt ämnet. Frässtålet biter sig in i träet och ger ett fint, slätt resultat. Fräser du medsols så kommer frässtålet att skjuta fräsen bort från ämnet och börja hacka.
2. På motsatta sidan av ämnet skjuts fräsen bort från dig för att få korrekt fräsriktning.

HJÄLP FÖR PRECISA SPÅR
RAK BRÄDA/ALUMINIUMSKENA
En lång, rak bräda eller skena, som är fastspänd med skruvtvingar, ger en rak kant att föra fräsen mot.
PARALLELLANSLAG
Anslaget för fräsen parallellt med ämnets kant, från tätt längs kanten till ett avstånd på upp till 30 cm.

FRÄST SPÅR FÖR SAMMANFOGNING MED LÖS FJÄDER
1. Sätt ett slitsfrässtål i fräsen, och ställ in djupet så att slitsen hamnar mitt i ämnet. Börja någon centimeter från framkanten, och stoppa någon centimeter från bakkanten, om fogen ska vara dold.
2. Fräs slitsen på samma sida av bägge skivorna, så att slitsarna hamnar i exakt samma linje. Lägg en lös fjäder i slitsarna, och spänn ihop skivorna helt. Här blir fogningen synlig.
3. Gör en testfogning, och kolla så att fogningen är helt jämn innan du lägger på lim. Pressa ihop de båda delarna. Är skivorna (för hyllor t.ex.) inte så djupa, kan du klara dig utan tvingar.

UTMANING: Så styr du fräsen på smala kanter

Det är svårt att balansera handöverfräsen på en smal kant, t.ex. om du ska fräsa ut för gångjärn på kanten av en lucka eller en dörr. Men med ett hemmabyggt stödanslag, som är lätt att spänna på ämnet, får du en stabil yta att föra fräsen på.

HJÆLP TIL PRÆCISE SPOR
DÅLIG BALANS
Utan stöd kommer fräsen att tippa.
BRA BALANS
Med stödanslag kan du fräsa precist

Två bitar hyvlad bräda (A och B) fogas samman i vinkel. Den nedersta (B) är 5 cm längre i varje ände, för att kunna spännas fast med tvingar. Skruva fast en liststump (C) i varje ände, som kan hålla anslaget i nivå med ämnet när det är fastspänt.

Två bitar hyvlad bräda (A och B) fogas samman i vinkel. Den nedersta (B) är 5 cm längre i varje ände, för att kunna spännas fast med tvingar. Skruva fast en liststump (C) i varje ände, som kan hålla anslaget i nivå med ämnet när det är fastspänt.