Bli expert på lamellfräsen på 5 minuter

En lamellfräs är enkel att använda och ger precisa snickarfogar. I denna snabbguide visar vi hur du använder maskinen och dess tillbehör.

Lamellfräs: Så här använder du lamellfräsen

En lamellfräs säkerställer helt precisa och mycket hållbara träfogningar.

Snabbguide till lamellfräsen

Lamellfräsen är ett specialverktyg som gör det lätt att få till precisa snickarfogar. En lamellfräs är relativt enkel att använda och ett perfekt val om man själv bygger möbler och skåp.

Här tittar vi närmare på vad en lamellfräs är. Vi visar dig vad du ska titta extra på när du köper en lamellfräs, hur du använder en lamellfräs och vilka tillbehör det finns.

Klicka på länken och gå direkt till avsnittet längre ner i artikeln

Detta ska du titta extra på när du köper en lamellfräs

Klicka på siffrorna på bilden här nedan och läs mer.

  1. START-STOPP-KNAPPEN ska vara enkel att använda och bör inte kunna låsas.
  2. TOPPHANDTAGET ska vara stort och “ligga bra i handen”, så att det är lätt att hålla bottenplattan plan längs med ämnet.
  3. FRÄSDJUP. Inställning av standarddjup görs med en skruv på sidan.
  4. MILLIMETERSKALA för exakt inställning av fräshöjden.
  5. HÖJDANSLAG kan ställas upp och ned och vinklas, antingen steglöst som här, eller i fasta hack vid de mest använda gradinställningarna. Sistnämnda är en fördel, då det ger optimal precision.
  6. CENTRUMMARKERING visar, var den böjda fräsningen är djupast.
  7. SIDOMARKERING visar var fräsklingan är.

3 typiska uppgifter med lamellfräsen

BORDSSKIVOR MED LAMELLFRÄSEN
Fräsen klarar både sammanfogning av skivor på längden och i räta vinklar.

SKÅP OCH HYLLOR MED LAMELLFRÄSEN
Det är lättare att få till exakta fogningar med “kex” än med vanliga pluggar.

RAMAR MED LAMELLFRÄSEN
Med lamellfräsen kan man göra både rätvinkliga och diagonala hörnfogar.

3 varianter av lamellfräsen

LAMELLFRÄS MED SLADD
Nästan alla de stora, välkända verktygstillverkarna har en modell med sladd. De billigaste no-name-varianterna har också sladd.LAMELLFRÄS

LAMELLFRÄS MED BATTERI
Då lamellfräsen är ett specialverktyg, är varianter med batteri svåra att hitta på byggvaruhusen. Makita har dock en batteridriven modell.

LAMELLFRÄS MED DOMINOBRICKOR
Festool, som gör dyra proffsverktyg, har Dominofräsen. Den fungerar enligt samma princip som övriga maskiner, men använder fyrkantiga och tjockare brickor.

“KEX” i tre standardstorlekar

De traditionella lamellerna kallas ibland även för kex. Kexen är 4 mm tjocka ellipsformade träskivor, som är uppvärmda och hårt sammanpressade. När de suger åt sig fukt (från trälim t.ex.), utvidgar de sig och gör fogen extremt stark.

Kexen finns i tre standardstorlekar:

  1. P0 är 4 mm tjock och mäter 15 x 45 mm. Den passar till material som är mellan 9 och 12 mm tjocka.
  2. P10 är 4 mm tjock och mäter 19 x 55 mm. Den passar material som är mellan 13 och 15 mm tjocka.
  3. P20 är 4 mm tjock och mäter 23 x 61 mm. Den passar material som är tjockare än 15 mm.

De frästa spåren är lite större än kexen, så att det finns plats för lim och finjustering. Välj ett så stort kex som möjligt. Då får du maximal styrka i fogen.

Lamellfräs i 3 prisnivåer

DEN DYRA LAMELLFRÄS
Läcker batterimodell med många inställningsmöjligheter.

Batterikapacitet: 1,5-6,0 Ah
Fräsdjup, max.: 20 mm
Varvtal, max.: 6.500/min.
Laddtid: 15-55 minuter
Vikt (utan batteri): 3 kg
Pris: ca. 3.000 kr. utan batteri och laddare

LAMELLFRÄS I MELLANKLASSEN
Robust sladdmodell med fina detaljer och enkel justering.

Motoreffekt: 600 watt
Fräsdjup, max.: 20 mm
Varvtal, max.: 10.000 o/min.
Fräsdiameter: 100 mm
Vikt: 3 kg
Pris: ca. 3.000 kr.

DEN BILLIGA LAMELLFRÄS
Utmärkt sladdriven modell med max. fräsdjup på 14 mm.

Motoreffekt: 860 watt
Fräsdjup, max.: 14 mm
Varvtal, max.: 11.000 o/min.
Fräsdiameter: 100 mm
Vikt: 3,25 kg


Pris: ca. 600 kr

Så ställer du in din lamellfräs

En lamellfräs är ett specialverktyg. Men inte på det sättet att det krävs specialkunskap för att arbeta med den.

Den är faktiskt superenkel att använda när man väl har fått koll på tre grundläggande inställningar. När det är gjort är man mer eller mindre specialist när det gäller precisa möbelfogar.

Lamellfräsens grundinställningar

FRÄSVINKEL
Vinkelanslaget kan ställas – antingen steglöst som här, eller i fasta hack vid de allra vanligaste gradinställningarna. Vinkelanslaget fälls ned och låses fast, och fungerar om stöd när man fräser.

FRÄSHÖJD
Här är höjden inställd för att träffa mitt i skivan (röd markering). Det behöver inte vara 100 % exakt i mitten, men det är desto viktigare att höjden är exakt samma i bägge skivor som ska fogas ihop.

FRÄSDJUP
Fräsdjupet ställs oftast in på ett vred på sidan av maskinen. Samtliga lamellfräsar kan åtminstone ställas in för fräsning av de tre vanligaste lamellstorlekarna (0, 10 och 20).

Andra typiska uppgifter för en lamellfräs

Fogning i 90 grader

Lamellfräs: Fogning i 90 grader: Först markeras placeringen av skivan (2), som ska vinklas 90 grader mot den vågräta skivan (1). 1

Först markeras placeringen av skivan (2), som ska vinklas 90 grader mot den vågräta skivan (1). Det markeras var lamellernas (kexens/fogplattornas) centrum ska hamna på bägge skivor.

Lamellfräs: Fogning i 90 grader: Fräsdjupet ställs in så att slitsarna i skiva 1 kan fräsas ut. 2

Fräsdjupet ställs in så att slitsarna i skiva 1 kan fräsas ut. Använd skiva 2 att stödja maskinen mot. Den röda sidomarkeringen på fräsen visar var klingan kommer ut.

Lamellfräs: Fogning i 90 grader: Fräsen vänds, och slitsarna i skiva 2 fräses. 3

Fräsen vänds, och slitsarna i skiva 2 fräses. Använd antingen skiva 1 att stötta fräsen mot, eller fäll ut vinkelanslaget som stöd. Sedan fogas de två skivorna ihop med kex och lim.

Fogning i 45 grader

Lamellfräs: Fogning i 45 grader: Först sågas delarna till med precisa 45-gradiga snitt. 1

Först sågas delarna till med precisa 45-gradiga snitt. Kexens centrum markeras på bägge delarna – precis mittemot varandra. Sedan ställs maskinens fräshöjd och fräsdjup in.

Lamellfräs: Fogning i 45 grader: Fräsvinkeln ställs till 45 grader på vinkelanslaget, och maskinen placeras så att centrummarkeringen hamnar precis på linjen. 2

Fräsvinkeln ställs till 45 grader på vinkelanslaget, och maskinen placeras så att centrummarkeringen hamnar precis på linjen. Sedan fräses spår i de två vinklade ytorna.

Lamellfräs: Fogning i 45 grader: Applicera rikligt med lim i slitsarna och på skivkanterna, och pressa ihop de två delarna. 3

Applicera rikligt med lim i slitsarna och på skivkanterna, och pressa ihop de två delarna. Håll ev. fogen fixerad med hörntvingar, och torka av överflödigt lim med detsamma.

Ramfog

RAK HÖRNFOG
Det är viktigt att ramsidorna sågas i exakt 90 grader. Ska fogen bli osynlig måste ramen vara minst 5 cm bred för att täcka den minsta storleken på kex (“0”).

VINKLAD HÖRNFOG
Delarna sågas i exakt 45 grader. Den starkaste fogen får du med två kex. Finns det bara plats för ett kex, så välj största möjliga, och placera det mitt i fogen.

Fogning av skivor

Lamellfräs: Fogning av skivor: Först placeras skivorna kant mot kant, och kexens placering markeras på bägge skivor. 1

Först placeras skivorna kant mot kant, och kexens placering markeras på bägge skivor. Då hamnar fräsningarna exakt mittemot varandra. Kex i storleken 20-25 cm är lagom.

Lamellfräs: Fogning av skivor: Fräsens centrummarkering placeras exakt utanför markeringen på skivan. 2

Fräsens centrummarkering placeras exakt utanför markeringen på skivan. Starta fräsen och pressa fram klingan. Den glider automatiskt in i maskinen när pressen släpps. Fräs slitsar i bägge skivor.

Lamellfräs: Fogning av skivor: Fyll trälim i slitsar och på skivanskanter. 3

Fyll trälim i slitsar och på skivanskanter. Fyll så mycket lim att det pressas ut när skivorna fogas samman. Pressa ner limmet i slitsarna med en tändsticka eller liknande.

Lamellfräs: Fogning av skivor: Kexen sätts i slitsarna. 4

Kexen sätts i slitsarna. Det är lättast att sammanfoga skivorna om varje kex är centrerat i spåret. När kexen sätts i börjar de suga fukt från limmet, så att de utvidgar sig och “låser” fogen.

Lamellfräsens tillbehör

Det finns många olika tillbehör till en lamellfräs.

Här nedan kan du läsa om några av de tillbehör som gör en lamellfräs ännu smartare.

Plastlameller med specialkompetens

HALVLAMELL FÖR HÖRNEN
Fixo E20-H är en fogplatta som ska slås in i hörnfogen från sidan – en från varje sida. Lätt böjda spår drar ihop ämnena när fogplattan slås i, så att man slipper använda skruvtvingar. Denna fogplatta går mycket snabbt att arbeta med, då man inte behöver rita upp innan man fräser.

LAMELL MED LÅSRIBBOR
Den röda fogplattan, Clamping Plate K20, har vinklade ribbor, som låser fast fogplattan när den är islagen. Den används tillsammans med de vanliga träkexen och håller ihop ämnena tätt medan limmet torkar. Smart när det är omöjligt att använda tvingar.

LAMELL FÖR TUNNA RAMAR
Fogplattan Fixo E20 används till tunna, breda ämnen, t.ex. ramar och dörrfoder. De har spår som drar ihop hörnfogen, så att man slipper använda skruvtvingar. Fogplattorna slås bara in från den ena sidan, men du behöver använda två stycken bredvid varandra.

Tre lameller för specialuppgifter

LAMELLER SOM KAN SEPARERAS
Lamellen finns även som ett hängbleck, som kan hakas ihop och separeras, vilket är smart vid t.ex. upphängning av bokhyllor och vägghyllor.

Beslaget, som heter Lamello Simplex, består av två delar som fräses in i varsitt ämne med fräsdjupdet “S”, vilket motsvarar 13 mm. Vid montering ska man använda ett speciellt verktyg som följer med när du köper beslaget.

LAMELL SOM GÅNGJÄRN
Vanligtvis krävs stämjärn eller handöverfräs för att fälla in gångjärn. Men med Lamello Duplex och en lamellfräs kan man lösa det enklare än så.

Fräshöjden ställs in så att den motsvarar ämnets tjocklek minus 2 mm. Då kommer fräsklingan (4 mm) fräsa exakt mitt i ämnena, och fräsa bort 2 mm av både lucka och skåp. Gångjärnet finns i svart, stål och mässing.

LAMELL SOM KAN LÅSAS
Lamello Clamex kan låsas och öppnas, precis som med möbelbeslag. Denna fogplatta finns i två versioner, en med låshake av plast och en med låshake av metall. Sjäva fogplattan är tillverkad av fiberförstärkt plast, som håller för att monteras och separeras många gånger om.

Fogplattan kommer med en plastmall, som ser till att hålet för nyckeln hamnar exakt där det ska vara.

Limflaska med hemmabyggd hållare

Man kan använda en pensel till att trycka in lim i de utfrästa spåren, men det är enklare med en speciell limflaska, där öppningen på flaskan passar utfräsningen.

Den applicerar tillräckligt med lim för att lamellen ska kunna suga upp fukten och svälla, men inte så mycket att lamellen inte får plats. Den speciella limapplikatorn finns att köpa på nätet.

En hållare, som görs av en kloss med ett fräst spår med plats för flaskan med locket på, ser till att limmet alltid är redo att användas.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Verktyg