Sänkpumpen, som ofta är kompakt, har fått sitt namn för att den helt enkelt kan sänkas ner i vatten som den senare pumpar upp.

Pumpen är konstruerad på ett sådant sätt att den kan stå på bottnen av plaskbassängen, poolen, brunnen eller regnvattentunnan och pumpa upp vatten.

Skulle det bli översvämning i källaren, så hjälper sänkpumpen dig att tömma källaren på vatten.