Hur fungerar en sänkpump?

Sänkpumpen är mer än värdefull om det blir översvämning i källaren och när du vill tömma din pool, barnens plaskbassäng eller en brunn.

LÄS OCKSÅ: När får jag användning för en dränkbar pump?

Sänkpumpen, som ofta är kompakt, har fått sitt namn för att den helt enkelt kan sänkas ner i vatten som den senare pumpar upp.

Pumpen är konstruerad på ett sådant sätt att den kan stå på bottnen av plaskbassängen, poolen, brunnen eller regnvattentunnan och pumpa upp vatten.

Skulle det bli översvämning i källaren, så hjälper sänkpumpen dig att tömma källaren på vatten.

De flesta sänkpumpar, som även kallas dränpumpar eller dränkbara pumpar, har samma konstruktion. Ett kompakt pumphus som suger in vattnet nertill och sänder ut det upptill. Ett handtag gör det lätt att flytta pumpen, som trots beskedlig storlek och lågt pris har förmåga att pumpa många tusen liter vatten i timmen. Hur många liter vatten pumpen kan flytta beror inte bara på pumpmotorn utan också på vilka slangar man förser pumpen med och hur högt vattnet ska pumpas.

Sänkpumpen kan arbeta automatiskt eftersom den har en flottör, som startar resp. stoppar motorn beroende på vattennivån. Det innebär att du alltid kan ha en pump i regnvattentunnan, och när vattnet når en viss nivå registrerar flottören det och startar motorn. När pumpen har tömt ut tillräckligt mycket vatten och vattennivån har sjunkit till önskat läge, stänger flottören av pumpen.

Pumpen kan också arbeta utan automatik, men då ska du hålla ett öga på den så att den inte går torr för det sliter onödigt på motorn. Det är sällan risk att den går varm eftersom de flesta pumpar har inbyggt överhettningsskydd.

Innan du köper en sänkpump bör du vara säker på vad den ska användas till. Några pumpar klarar smutsvatten med partiklar på upp till 30 mm eller mera, medan andra endast kan pumpa rent vatten. De senare suger ofta djupare och lämnar endast 1-3 mm vatten kvar på bottnen.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Verktyg