Hitta rätt i laserdjungeln

Har du svårt att klura ut skillnaden mellan en cirkellaser, en krysslaser och en rotationslaser, då är du långt ifrån ensam. Men misströsta icke. Vi ska hjälpa dig att reda ut det hela, så att du lättare kan välja den sort som passar bäst till ditt behov och din budget.

Även bland garvade hantverkare och Gör Det Självs erfarna journalister är det lite oklart vad de många olika laserbeteckningarna betyder och vad de innebär. Och det finns det en väldigt bra anledning till. De kategoriseras nämligen efter sina funktioner.

Det kan verka logiskt, men när samma verktyg har flera olika funktioner så uppstår lätt förvirring – särskilt eftersom tillverkarna dessutom inte är överens om vilka kategorier de olika lasrarna tillhör. Bosch kallar t ex i stort sett alla sina lasrar för linjelaser, medan Stabila gör en mer detaljerad uppdelning i kryss-, multi- och punktlaser.

Det är därför en god idé att närstudera funktionerna och inte bara gå efter benämningen nästa gång du är på jakt efter ett nytt laserverktyg.

Perfekt våg och lod

Gemensamt för lasrarna, med undantag från den avancerade och dyra rotationslasern, är att alla fungerar med hjälp av en ljuskälla och några speglar som är upphängda som en pendel. På så sätt ser tyngdkraften till att markeringen som skickas ut alltid är i perfekt våg och lod.

Skillnaden ligger i hur markeringen skickas ut. Det enda rätta är därför att gå igenom de olika funktionerna en gång för alla.

Vi har delat in dem i åtta kategorier, som stämmer för i stort sett alla de lasrar som du kommer att stöta på i laserdjungeln.

De 8 laserfunktionerna

Eftersom de flesta laserverktyg har flera funktioner skapar det snabbt förvirring när tillverkare namnger verktyget efter en av funktionerna. Särskilt när de inte är överens om vilken funktion de ska välja och att maskiner med samma funktioner därför får olika benämningar.

Flera funktioner kan mycket väl finnas kombinerade på en maskin – t ex är en cirkellaser också en linjelaser. Och den kan samtidigt vara både en krysslaser och en punktlaser. En 3 x 360-graderslaser är både linjelaser, cirkellaser och krysslaser.

Den svarta lådan i varje illustration visar laserverktygets placering. Kaklingslasern har placerats i hörnet på rummet, medan de sju andra står mitt i rummet. Priserna visar hur mycket du kan förvänta dig att betala för ett laserverktyg om det ska innehålla nämnda funktion.

1. Linjelasern

har den enklaste laserfunktionen, där markeringen skickas ut vågrätt i en riktning. Den fungerar därför som ett långt vattenpass. Bosch har valt att kalla sina laserverktyg för linjelasrar – för det är vad de kan som minimum.

Pris från ca 500 kronor

2. Krysslasern

gör både en vågrät och en lodrät markering, som tillsammans bildar ett kryss. Det är smart när du t ex ska sätta upp kakel i kök och badrum. Den lodräta markeringen är till stor hjälp när du t ex ska mäta upp för en innervägg.

Pris från ca 600 kronor

3. Cirkellasern

skickar ut en obruten, vågrät markering hela vägen runt. Den är därför en linjelaser – bara med en längre markering. Det är t ex en fördel när samma höjd ska markeras på flera väggar eller när höjden på ett trädäck ska bestämmas.

Pris från ca 1.500 kronor

4. Punktlasern

markerar en punkt lodrätt över och oftast också under maskinen. Den är smart när du ska föra över en punkt från golv till tak, t ex vid upphängning av lampor över matbordet eller när du ska mäta upp för en innervägg.

Pris från ca 1.800 kronor

5. 2 x 360-graderslasern

gör två obrutna markeringar hela vägen runt. Den kan därför utföra samma uppgifter som kryss- och cirkellasern, och lite till. Den är smart när du bygger innervägg, eftersom den lodräta markeringen når taket och väggarna hela vägen runt.

Med de två obrutna markeringarna får du krysslaserns funktion – på två ställen.

Pris från ca 2.500 kronor

6. 3 x 360-graderslasern

kan med sina tre obrutna streck lösa många uppgifter. Den kommer särskilt till sin rätt när du bygger innervägg i vinkel. Lasern placeras i hörnet, där de två väggarna ska mötas, så att de två lodräta markeringerna följer de två nya väggarna.

Krysset i taket och på golvet fungerar som punktlaser.

Pris från ca 3.500 kronor

7. Rotationslasern

skickar ut en prick som roterar snabbt runt maskinen. Markeringen är tydligare än hos andra lasrar och räckvidden är mycket längre. Det är en besvärlig funktion att tillverka, vilket avspeglas i priset.

Pris från ca 5.000 kronor

8. Kaklingslasern

är bara tänkt att lägga klinker på golv med. Den ställs på golvet, där den skickar ut tre streck. Två streck är vinkelräta mot varandra och ska följa fogarna medan det tredje delar vinkeln i två och ska ligga diagonalt genom plattorna.

Den mittersta markeringen ska gå diagonalt genom den mittersta kakelraden.

Pris från ca 1.200 kronor

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Verktyg