STORLEKEN.
Sågklingans storlek är anpassad efter sågens varvtal, och därför ska klingans diameter vara den samma som finns angiven på din cirkelsåg. Den här klingan mäter 210 mm i diameter. I rätt såg får tänderna rätt tempo.
CENTRUMHÅLET.
Klingans centrumhål ska passa tight runt sågens spindel, annars kan du förstöra både klinga, material och lämmar. Med reducerringar kan du minska hålet. Ringarna ska passa exakt och inte vara tjockare än klingan.
TANDANTALET.
Generellt ger klingor med få och stora tänder snabba och grova snitt. De stora U-formade mellanrummen ser till att klingan går fri och kastar ut spånen. Små tänder ger fina snitt, men kan inte såga längs med träfibrerna.

STANDARD: DE FYRA VANLIGASTE CIRKELSÅGSKLINGORNA
FÖR MYCKET GROVA SNITT
En klinga med 24 tänder (tandvinkel, 15_ framåt) är bra till mycket grova snitt på tvären och längden i hårt och mjukt trä. Används oftast till konstruktionsvirke, spånskivor och formplywood.
FÖR SNABBA GROVA SNITT
En klinga med 36 tänder (tandvinkel, 15_ framåt) används på tvären och på längden i både mjukt och hårt trä. Särskilt lämpad för spånskivor, konstruktionsvirke och tak- och golvplywood.
FÖR FINA, RENA SNITT
En klinga med 48 tänder (tandvinkel, 15_ framåt) kan såga fina, rena snitt i trä och plywood, möbelskivor, spånskivor laminerade på en sida och i parkett. Bäst för snitt tvärs över fibrerna.
FÖR MYCKET FINA SNITT
Med en klinga med 60 tänder (tandvinkel, 15_ framåt) får du fina snitt helt utan flisade kanter i plywood, möbelskivor, spånskivor med laminat på bägge sidor, MDF och parkett- och laminatgolv.

TILLBEHÖR: BYGG EN STYRSKENA TILL CIRKELSÅGEN
1.
Limma fast en list på baksidan av en 6 mm plywoodskiva. Listen ska sitta lite längre in än avståndet från kanten av sågens bottenplatta in till klingan. Styrskenans längd bestämmer du själv.
2.
Spänn fast plywoodskivan (nu med pålimmad list) på arbetsbänken, och såga till skivan genom att föra cirkelsågen helt tätt längs med listen.
3.
Nu är den hemmabyggda styrskenan redo för bruk. Lägg skenans kant där du vill såga, och för sågen längs listen. Då sågar den ett exakt rakt snitt precis där du vill ha det.
4.
Styrskenan kan också anpassas så att den kan användas som en primitiv styrskena till sticksågen. Upprepa momenten från bild 2 och 3 – men denna gång på andra sidan av listen.

TILLBEHÖR: ANVÄND CIRKELSÅGEN SOM BORDCIRKELSÅG
1.
Lägg en 6 mm monteringsplatta på bordet, rita upp, och såga hål. Limma och skruva fast stödlister längs kanten – 6 mm ner, så att monteringsplattan hamnar i samma nivå som bordet.
2.
Sätt bottenplattan på monterings- plattan och borra 5 mm hål i hörnen. Märk upp för klinga och ev. spaltkniv, och såga ut med sticksåg. Montera sågen med 4 maskinskruvar med vingmuttrar.
3.
Lägg monteringsplattan – nu med sågen monterad – i hålet i bänkskivan, och gör fast den med skruvar ner i stödlisterna. Glöm inte att försänka skruvarna, så att de inte sitter i vägen.
4.
En monteringsplatta på 30 x 36 cm passar de flesta cirkelsågar. Det är en bra idé att komplettera med ett klingskydd: två liststycken som sammanfogas med en vagnsbult och en mutter.

VIKTIGT OM KLINGOR

Det är lätt att förväxla klingor till cirkelsåg och kap-/geringssågar. Men det är skillnad. Tänderna vänder framåt på cirkelsågsklingor. På klingor till kap-/geringssågar vänder tänderna en aning bakåt.

SPECIALIST: DET GROVA

För arbeten där man enkelt behöver ta sig igenom olika material som lättbetong eller gammalt trä med främmande material som spik och betongrester, krävs ibland en specialklinga. På bilden syns klingan Construct Wood från Bosch. Den har långa plana ytor på tänderna för att inte hugga för djupt.GROVA