Cirkelsågklinga: Välj rätt cirkelsågklinga

Cirkelsågklingan ska skärskådas om du vill såga optimala snitt. Inte ens den bästa av sågar är bättre än den klinga som sitter i den – och det är stor skillnad på cirkelsågsklingor till exempelvis trä och metall. Så stor skillnad att det förvånar till och med erfarna handarbetare.

Har cirkelsågklingan stora tänder arbetar den snabbt, medan små tänder ger ett finare snitt. Men är lite mer komplicerat än så och det ska du vara glad för. Det ligger nämligen en uppsjö av värdefulla tankar och erfarenheter dolda i klingornas minsta detaljer.

VIKTIGT OM KLINGOR

Det är lätt att förväxla klingor till cirkelsåg och kap-/geringssågar. Men det är skillnad. Tänderna vänder framåt på cirkelsågsklingor. På klingor till kap-/geringssågar vänder tänderna en aning bakåt.

Läs mer om cirkelsåg

SPECIALIST: DET GROVA

För arbeten där man enkelt behöver ta sig igenom olika material som lättbetong eller gammalt trä med främmande material som spik och betongrester, krävs ibland en specialklinga. På bilden syns klingan Construct Wood från Bosch. Den har långa plana ytor på tänderna för att inte hugga för djupt.

Cirkelsågklinga