3 goda medhjälpare som gör dig till en bättre snickare

Med tre hjälpverktyg blir det enklare att klara av en del jobb på verkstan och resultatet av din gör det själv-insats blir bättre. Gör dem redan i dag!

Intro

Det är en hel del uppgifter på verkstan som skulle klaras av enklare om man bara hade ett redskap som kunde styra fogsvansen, så att den sågar exakt lodrätt och i den vinkel du vill.

Och det vore skönt med en snyggt sågande sticksåg som kunde såga ut en alldeles rund bordsskiva.

För att inte tala om ett sätt att slipa småsaker utan att det behöver ta flera timmar.

3 goda medhjälpare

Även om du kan köpa nästan allt du önskar så finns det inte några riktigt bra färdiga hjälpredskap som underlättar det du vill ha hjälp med – eller också är de dyra. Då är det tur att du kan tillverka dem själv.

Sågmallen, som styr din fogsvans genom bjälkar som är så grova att din kapsåg inte klarar av dem, gör du av ett par plywoodbitar och fyra magneter.

Centrummallen, som styr den minutiösa handöverfräsen i en cirkel medan den fräser sig ner i arbetsstycket, består av en träkloss och en pinnbult.

Slipbordet är några skivbitar som stöttar de föremål som du slipar med en sliprulle.

Eftersom du förr eller senare kommer att få användning av alla tre redskapen så kan du lika gärna tillverka dem redan i dag.

Sågmall

Med den smarta sågmallen kan du såga exakt i grova reglar som är för stora för din kap- och geringssåg.

Centrummall

Med centrummallen blir din handöverfräs en perfekt såg när du ska såga cirklar eller svängda figurer.

Slipbord

Slipbordet kombinerat med en sliprulle gör det lätt att slipa både små och stora föremål.

Instruktion

Sågmallen ger exakt sågning

När geringssågen inte klarar av den stora dimensionen tvingas du använda fogsvans. Men det krävs en stadig hand för att såga lodrätt och i önskad vinkel. Med sågmallen blir du lika bra som snickaren.

Magneterna på sågmallen ser till att sågbladet hålls lodrätt och i korrekt vinkel tills sågen kommit ner en bit i träet.

Gör så här

Den elektriska kap- och geringssågen är liksom den handdrivna geringssågen perfekt när man ska kapa lister och brädor i olika vinklar. Men ingen av dem klarar av grova dimensioner. Då duger endast fogvansen.

Men det kan vara svårt att styra sågen lodrätt och i önskad vinkel, i varje fall tills den kommit ner en bit i träet.

Med hjälp av vår enkla sågmall kan du vara säker på att hamna på rätt kurs med sågen redan från början.

1

Förborra med 5 mm borr för tre skruvar i de två skivbitarna A och B, som sedan ska sättas ihop i 90 grader.

TIPS: Här används 18 mm björkplywood men du kan använda vilka brädor som helst.

2

Skivbitarna sätts ihop i rät vinkel med lim och 5 x 50 mm skruvar. Strecken visar var du ska såga.

3

Skivbitarna sågas nu med geringssågen i den vinkel du har markerat. Då blir det exakt. Här är det 45 grader, men du kan välja vilken vinkel du vill.

4

De tre magneterna läggs på skivan C. Vi använder tre små garderobsmagneter avsedda att borras fast och placerar dem som på bilden.

5

Just dessa magneter har en krage, men eftersom det är viktigt att magneterna sitter kant i kant med träet måste du försänka kragen en bit i träet.

6

Med 18 mm borr görs en försänkning för kragen innan du borrar igenom med 14 mm borr. För att hålen ska borras exakt behöver du ett borrstativ.

7

Magneterna knackas ner i hålen. Lägg märke till att du ska förborra två 5 mm hål i skivbiten så att den senare kan fästas på de två andra.

8

De tre skivorna sätts ihop och därefter är sågmallen klar att styra sågen till ett perfekt lodrätt spår och i exakt 45 graders vinkel ner genom en tjock bjälke.

9

Sågmallen pressas nu mot kanten på regeln (bjälken eller stolpen) medan du sågar. Det är som trolleri - magneterna håller fast sågbladet, men inte mer än att det går lätt att såga.

10

När sågen har kommit ner 10 cm så släpper den magneterna och styrs i stället av sågspåret.

Centrummall klarar stora kurvor

En träkloss och ett par pinnbultar är allt som behövs för att tillverka ett superexakt och stabilt hjälpmedel till din handöverfräs. När fräsen styrs av centrummallen kan du lätt såga kurvor eller hela cirklar, t.ex. en rund bordsskiva.

Du kan såga ut stora cirklar med hjälp av mallen och handöverfräsen och det blir superexakt.

Gör så här

Sticksågen är en hejare när det gäller kurvtagning och med hjälp av sågens centrummall (om den har en) kan då såga cirklar rätt exakt. Men sågbladet trasar sönder kanterna och mallen kan bara användas till små cirklar. Nej, gör en egen mall så att du kan såga ut en rund bordsskiva på 90 cm ur dyrt trä och få ett perfekt resultat!

Den superstabila centrummallen ger dig i kombination med en notfräs ett perfekt resultat med släta kanter.

1

Markera på styrklossen avståndet mellan skenorna i parallellanslaget. Här är det 85 mm och det markeras på bägge sidorna av klossen innan du för över märkena till långsidorna.

2

Borra två hål i märkena på ena långsidan och låt borren fortsätta hela vägen igenom klossen. Använd 8,5 mm borr och se till att klossen sitter fast ordentligt.

3

Leta reda på klossens centrum genom att markera diagonalerna. Borra sedan ett 5 mm genomgående hål. Det är det som mallen sedan kommer att snurra runt.

4

Stick in pinnbultarna i hålen och fäst dem på bägge sidorna med låsmuttrar. Glöm inte att först lägga 8 mm brickor mellan träet och muttrarna.

5

Centrummallen är klar. Mallen på bilden har 50 cm långa pinnbultar (gängade stänger) och det ger dig chans att fräsa cirklar mellan 24 och 70 cm i diameter.

6

Fäst små filttassar under styrklossen, så att klossen kommer upp en bit och lättare snurrar med runt när du fräser.

7

Sätt en notfräs i handöverfräsen. Om skivtjockleken är liten kan du använda små skaftfräsar. Ju tjockare träet är desto kraftigare måste notfräsen vara och den ska vara extra lång.

8

Borra ett hål mitt i den skiva du vill såga ut. Hålets enda uppgift är att se till att skruven i mallen får fäste så att du kan fräsa ut en perfekt cirkel ur skivan.

9

Centrumskruven ska sitta stramt i hålet i styrklossen. Lägg en bricka under skruvhuvudet. Dra inte åt hårdare än att filttassarna kan glida på arbetsstycket.

10

Stick in styrskenorna i parallellanslagets fästen. Skjut handöverfräsen till önskat läge anpassat efter hur stor radie du vill fräsa. Dra åt fingerskruvarna ordentligt.

11

Ställ in fräsdjupet. Notfräsen ska precis tränga igenom skivan du fräser i. Glöm inte att lägga en arbetsskiva under, så att du inte fräser ner i din hyvelbänk.

12

Fräs i flera omgångar med högst ett par millimeters avverkning i sänder. Fortsätt att fräsa tills notfräsen har tagit sig igenom.

Finslipning av kanter

Slipcylindern och sliprullen är två fantastiska hjälpmedel när du vill slipa kanter på figursågade föremål. Men de är svåra att styra för hand. Tillverka därför detta lilla slipbord så får du lättare koll på slipningen.

Arbetsbordet snickras lätt av plywoodstumpar från överskottslagret. Vi använder 18 mm men det är inte så noga.

Gör så här

Slipcylindern och sliprullen är geniala när du vill slipa en rundning på ett träföremål. Men kanten blir inte vinkelrät om du inte kan stötta ditt arbetsstycke på en bordsskiva. Så därför ska du förstås snickra ett sådant bord.

Här gör vi ett arbetsbord och förser det med olika styrskivor E. Dessa byts beroende på storleken på sliprullen eller slipcylindern. Skivorna läggs i en fals i arbetsbordet.

1

Mät sliprullens diameter. Vår rulle är 13 cm och därför sågar vi hålet i arbetsbordet 15 cm för att vara säkra på att det är luft runt sliprullen.

2

Mät avståndet från pelaren i borrstativet till centrum på chucken. Mät därefter borrplattan på borrstativet. Du ska ju skapa plats för den mellan benen på arbetsbordet.

3

Rita en fyrkant på den övre skivan A. Här ska storleken vara 20 x 20 cm. Borra ett 10 mm hål i varje hörn och såga bort fyrkanten med sticksåg. Såga så fint du kan och slipa kanterna efteråt.

4

Markera diagonalerna på de två styrskivorna E. Här ska skivorna vara 19,5 x 19,5 cm. Använd passare för att markera för sliprullen (15 cm) och slipcylindern (5 cm).

5

Såga ur de runda hålen i de två skivorna. Senare kan du använda slipbordet för att slipa kanterna rena.

TIPS: Hål för små slipcylindrar görs lättast med hålsåg.

6

Såga ut skivan B på samma sätt. Den ska vara mindre än skivan A, 30 x 35 cm, och det fyrkantiga hålet har dragits in 4 cm från bakkanten.

7

De två skivorna limmas och skruvas ihop. Kom ihåg att kolla att hålen är centrerade på varandra så att falsen blir lika stor hela vägen runt hålet.

8

Vänd skivorna. Nu ser du tydligt att det har bildats en fals, som styrskivorna E kan läggas in i när du slipar.

9

Benparen limmas och skruvas ihop så att de smala fötterna D sitter vinkelrätt mot benen C.

10

Benparen limmas och skruvas fast på skivan B. De små fötterna ska vändas inåt, men om borrplattan på ditt borrstativ är stor kan du vända dem utåt.

11

Arbetsbordet kan nu spännas fast på din arbetsbänk. Bordet ska placeras centrerat i förhållande till pelaren och därmed också till chucken.

12

Sliprullen sätts fast i chucken och sänks ner så att den nedersta delen av slippapperet hamnar precis under bordsytan. Nu är allt klart för finslipning av kurvor.

Material

Sågmall

18 mm plywood
• 1 skiva (A), 5 x 15 cm
• 1 skiva (B), 8 x 25 cm
• 1 skiva (C), 10 x 15 cm

Dessutom:
• 3 magnetlås för inborrning i t.ex. garderober
• 5 skruvar, 5 x 50 mm
• Lim

Specialverktyg

• Borrstativ
• Kap- och geringssåg

Tidsförbrukning

En enkel och överkomlig uppgift som endast kräver att du har en exakt kapsåg.

Pris

Du borde kunna tillverka din sågmall på ett par timmar.

Svårighetsgrad

Magnetlåsen kostar cirka 35 kr för tre.

Centrummall

18 mm plywood
• 1 styrkloss, 7 x 12 cm

8 mm pinnbult (gängad stång)
• 1 meter – kapas till 2 bitar på vardera 50 cm

Dessutom:
• 4 låsmuttrar, 8 mm
• 4 brickor, 8 mm
• 4 filttassar
• 1 skruv, 6 mm, lagom lång, t.ex. 30 mm

Tidsförbrukning

Du måste vara noggrann när du gör din centrummall.

Pris

Det tar bara en timme.

Svårighetsgrad

Högst en 50-lapp.

Slipbord

18 mm plywood
• 1 skiva (A), 35 x 50 cm
• 1 skiva (B), 30 x 35 cm
• 2 ben (C) à 12 x 30 cm
• 2 fötter (D) à 4 x 30 cm
• 2 styrskivor (E) à 19,5 x 19,5 cm

Dessutom:
• Lim
• 3,5 x 30 mm skruvar
• 3,5 x 40 mm skruvar

Tidsförbrukning

Det lilla arbetsbordet snickras snabbt och lätt och det klarar alla av.

Pris

Ett par timmar.

Svårighetsgrad

Allra högst 100 kr.

Ritning

Sågmallen

Tre små skivbitar och tre magneter - mer behövs inte för att skapa en sågmall.

Sågmallen

Centrummall

Centrummallen består av en styrkloss och två pinnbultar. Ju längre de är, desto större cirklar.

Centrummall

Finslipning

De nedesta skivorna utgör bordet medan de två övre E kan bytas efter storleken på sliprullen.

Finslipning

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Verktyg