Vad finns det inuti väggen?

Problem

Villan har byggts om och till flera gånger och nu är det dags för en renovering. Därför kan det vara bra att veta vad de olika väggarna är gjorda av. Finns det ett enkelt sätt att konstatera om en vägg är av tegel, betong, gips eller lättbetong?

Redaktionen rekommenderar: Upphängning som håller

Lösning

De flesta kan rätt lätt höra om en vägg är gjord av gips genom att knacka på den. Men det är svårt att med ljudets hjälp räkna ut om den är av tegel eller betong. Men det finns ett enkelt sätt. Borra ett 5–6 mm hål ett par centimeter in i väggen, så att du kommer igenom puts och spackelmassa. Borrdammat kan sedan hjälpa dig att räkna ut vilket material som har använts. Se dammet i rutan nedanför.

Betong: Mycket fint vitt eller grått.

Gipsskivor: Vitt finkornigt damm.

Kalksandsten: Vitt, sandaktigt.

Lättbetong: Grått och grovt damm.

Tegel: Rött eller gult. Färgar.