Förläng en reglad vägg... och förläng en massiv vägg

Låt inte väggarnas längd bestämma hur du vill inreda hemmet. Här var det två väggar som var för korta så därför beslöt vi att förlänga dem.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 timmar
Pris
350 kronor

20 cm

Intro

När tegelväggen förlängdes fick vi plats för det sista underskåpet och skapade samtidigt en nisch, där vi kunde sätta upp några hyllor. 30 cm extra innebar att vi kunde få plats för ett högskåp med ugn.Till den ena valde vi spånskiva medan den andra förlängdes med multiplattor.

Instruktion

01
Regelväggar 8 Steg

Den reglade väggen består av spånskivor och relativt tunna reglar. Vi provar oss fram för att få samma tjocklek på den förlängda delen. Vi satte två 12 mm spånskivor på var sin sida av en 22 x 44 mm list och fick då önskad totalbredd på 46 mm. Nu är det sällan en vägg är så tunn, men det var den gamla brädväggen i denna villa.

Det bästa var då att här bygga upp förlängningen på plats. Gör två mallar att styra den mittersta listen med så blir det lätt att få den på rätt plats.

För att listen skall hamna mitt i regelväggen använder vi en mall lika tjock som väggen. Mallen görs av en list och två spånskivor.

1

Väggens tjocklek mäts och därefter gäller det att hitta skivtjocklekar och lister som passar ihop. Här skall vi sätta ihop delar som tillsammans skall bli 46 mm.

2

De delar som har valts är en list på 22 x 44 mm och två spånskivor på 12 mm. Nu kan arbetet med förlängningen börja.

3

En list limmas och skruvas fast på den befintliga väggens kortände. En mall av spånskivor ser till att listen centreras på väggen.

4

Skivan på den ena sidan fästs nu med lim och dyckertar (eller skruvar) på listen. Här används en spikpistol men det behövs inte.

5

Längs utsidan på spånskivan fästs därefter en list med lim och dyckertar (det går också bra att skruva).

6

För att stabilisera väggen fäster vi vågräta lister på var 50:e cm samt en list upptill och en list nertill.

7

Kontrollera fortlöpande att förlängningen verkligen hamnar i nivå med den befintliga väggen innan den yttersta listen monteras.

8

Den sista spånskivan fästs med lim på de vågräta och lodräta listerna innan den spikas eller skruvas fast.

02
Tegelväggar 5 Steg

Tegelväggen måste förlängas 20 cm och här duger det inte med reglar och spånskivor eftersom trä och tegel rör sig olika. Risken för sprickor är för stor. Vi väljer i stället multiplattor som är av en ny sorts lättbetong. Genom att ställa dem på golvet och fästa enbart i väggen följer de väggens rörelser i stället för golvets.

1

Såga hål i golvet med sticksåg så att den första multiplattan vilar på golvreglarna eller betongbjälklaget. Står den på golvet kan små rörelser i golvet orsaka sprickor.

2

Den första multiplattan stryks med lim bara på den sida som sitter mot den gamla väggen. Väggen fuktas först med vatten för att inte suga fukten ur limmet. Plattan justeras lodrätt med kilar.

3

Nästa platta ställs ovanpå den första med lim på undersidan och mot väggen innan den skruvas fast.

4

Vi knackar fast spikbleck över skarvarna mellan de stående multiplattorna för att låsa dem med varandra.

5

Multiplattornas kanter rundas av med exempelvis surformhyvel, rasp, specialfräs eller slippapper på kloss eftersom de vassa kanterna är mycket ömtåliga. Minsta lilla stöt kan orsaka att en bit av hörnet lossnar.

Tidsförbrukning

Skivvägg: Cirka 4 timmar Tegelvägg: Cirka 4 timmar

Pris

Skivvägg: Cirka 250 kr. Tegelvägg: Cirka 300-350 kr

Svårighetsgrad

Om du bara är noggrann blir det relativt lätt att förlänga väggarna.

Ritning

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Vägg