Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Till den ena valde vi spånskiva medan den andra förlängdes med multiplattor.