4 vägar till en slät vägg

Här visar vi fyra metoder som på enkla sätttrollar bort grov glasfiberväv, sjögrästapet,strukturfärg eller andra ojämnheter så attresultatet blir en snygg, slät och fin vägg.

Intro

Skivor på ojämna väggar

Det enklaste och snabbaste sättet att dölja skador eller jack i en vägg, som kanske dessutom inte är helt rak, är att fästa gipsskivor på den - och det görs utan skruvar.

Bulor, jack, svackor eller andra ojämnheter på en vägg är svåra att trolla bort med spackelmassa. Dels för att det tar lång tid, dels för att det krävs noggrannhet. Det bästa är att putsa om väggen eller att klä den med gipsskivor, som vi gör. Det är mycket enkelt och du behöver inte regla upp och du behöver inte ens skruva.

Gipsskivor kan också användas för att dölja en strukturmåla vägg. De går snabbare än att spackla och slipa väggen slät.

Rullspackel tar bort strukturen

Fin struktur trollas lätt bort med en tunn spackelmassa som rullas på väggen.

Rullspackel kallas en spackelmassa som är så pass lättflytande att den kan rullas på. Det gör massan lämplig till ytor som redan är plana men har mer eller mindre grov struktur. Efter rullning blir ytan ganska slät och ska bara jämnas till. Använd rullspackel på en vägg som tapetserats med vävtapet eller en vägg där du skrapat bort tapeten och vill ha ett plant underlag. Massan bildar ett 2 mm skikt.

Lättspackel till små ojämnheter

Lättspackel och sandspackel kan få en putsad vägg helt slät. Och spackelmassan kan användas även till fullspackling av gipsväggar.

Väggen ska vara ren, torr och fast när du spacklar den. När massan har härdat ska den slipas och sedan kan du måla, tapetsera eller sätta upp glasfiberväv. Djupa hål och jack ska först lagas eftersom massan sjunker när den torkar. I annat fall måste du lägga på lättspacklet i flera omgångar.

4 multiputs slätar ut allt

Multiputs har en fenomenal förmåga att fästa på alla underlag och ge en slät yta.

Multiputs är ett givet alternativ till sandoch lättspackelmassor av olika slag när du vill skapa en jämn yta, där det i dag sitter sjögrästapet, väv eller om väggen är grovspacklad med struktur. Om du gör det rätt får väggen en fin putsad yta.

När bruket har härdat får du en hård och tålig yta som är lite sträv. Du kan måla den eller låta den förbli grå. Bruket kan användas till allt från lagning till fullspackling, och det fäster på alla underlag -ja, även på kakel och klinker.

Instruktion

01
Skivor på ojämna väggar 2 Steg

GÖR SÅ HÄR:

Socklar, foderlister och smyglister tas bort. Skär sedan 9 eller 13 mm gipsskivor så att de passar mellan golv och tak. Skivorna trycks därefter fast på väggen med hjälp av gipsbruk, som har lagts i ett antal klickar på baksidan av skivan. Tryck och vrid så sugs skivorna fast på väggen. När bruket har härdat armeras och spacklas skarvarna mellan skivorna.

1

Gipsbruket fördelas i klickar på baksidan av skivorna. När skivorna trycks mot väggen pressas klickarna ut på den ojämna väggen och ”limmar” fast skivorna.

2

Nä skivorna sitter på plats ska de behandlas på samma sätt som andra gipsväggar: skarvarna armeras med papper eller glasfiber, spacklas och slipas.

02
Rullspackel tar bort strukturen 2 Steg

GÖR SÅ HÄR:

Se till att underlaget är fast, rent och plant. Hål och jack ska först spacklas igen och slipas. Spackelmassan rullas sedan på väggen med filtrulle och slätas ut med en bred stålspackel. När massan har härdat slipas väggen med fint slippapper innan du kan tapetsera eller måla väggen.

1

Spackelmassan rullas ut på väggen med en filtrulle och då bildas ett tjockt nopprigt skikt.

2

Innan spackelmassan torkat drar du ut den med en bred stålspackel. Slipa den torra ytan lätt.

03
Lättspackel till små ojämnheter 2 Steg

GÖR SÅ HÄR:

Välj ett lättspackel som passar till underlaget. Är detta mycket ojämnt bör du välja en grövre massa till den första spacklingen och en finare till den sista. Då blir det lätt att slipa väggen slät och fin. Arbeta alltid med tunna skikt. Det är lättast.

1

Massan fördelas på en bred stålspackel och dras sedan ut rakt uppåt.

2

Släta ut massan genom att dra stålspackeln vågrätt och i flack vinkel.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Vägg