Det finns ingen anledning till att ta bort glasfiberväven

Du har tröttnat på den gamla glasfiberväven, och vill gärna ta bort den för att få en ny struktur på väggen. Men du behöver inte ta bort väven. Lägg t.ex. filt ovanpå istället.

Intro

3 alternativ till att ta bort glasfiberväv

Istället för att avlägsna den gamla glasfiberväven ger vi dig i artikeln en full vägledning till hur du på tre olika sätt elegant kan täcka glasfiberväven istället.

Metoderna är att spackla väggen och lägga filt på, limma fast en tjock specialtapet ovanpå glasfiberväven, eller att dölja glasfiberväven med multiputs.

Kostnaden är den samma

De tre metoderna kommer i slutändan att kosta lika mycket, så det är mer än fråga om tycke och smak när du ska välja vilken metod du vill använda. Gemensamt för alla tre metoder är att det är viktigt att den gamla glasfiberväven sitter fast ordentligt, och på det viset utgör ett bra fundament för just din lösning.

Den enkla metoden

Det klart lättaste alternativet för att avlägsna glasfiberväv är också det snabbaste; du lägger på ett ordentligt lager vävlim på glasfiberväven och rullar på en speciell tjock tapet på det fuktiga limmet. Det finns olika sådana tapater, t.ex. Problemlösaren och Återställaren. Rolla ett lager vävfyller på tapeten om du vill måla den efteråt.

Den klassiska metoden

Den traditionella metoden är att bredspackla väggen med sandspackel och sedan limma ett lager tunn glasfiberfilt ovanpå. När du har applicerat en omgång vävfyller är du redo att måla väggen.

Den snyggaste lösningen

Det snyggaste alternativet för bli av med glasfiberväven är samtidigt det mest krävande. Metoden går ut på att lägga två lager multiputs på väggarna. Multiputs kan dock vara lite segt att arbeta med, och det kräver lite handlag att arbeta med multiputsen. Å andra sidan blir resultatet riktigt bra. Liksom vid de två andra metoderna kräver multiputsen att du antingen målar ytan efteråt, eller sätter upp tapet.

Om du gärna vill ta bort glasfiberväven

Om du gärna vill bli av med glasfiberväven och avlägsna den från väggen, är det några övervägningar du bör göra innan du ger dig i kast med projektet.

Om glasfiberväven sitter ovanpå puts eller betong, kan det vara en omständig affär att ta bort väven. Det beror på att delar av putsen eller betongen kommer att lossna när du tar bort glasfiberväven, vilket leder till en del spacklingsarbete efteråt.

På gipsväggar är det i stort sett omöjligt att undgå att skada det översta papplagret på gipsskivorna, och därför bör du låta bli att avlägsna väven om den sitter på en gipsvägg.

Instruktion

01
Det eleganta sättet: välj puts 12 Steg

Multiputsen från Skalflex är ett färdigblandat pulver som du bara skall blanda med vatten för att få ett färdigt putsbruk. Sätt en omrörare i borrmaskinen och blanda tills bruket blir fluffigt, nästan som tjockt vispad grädde. Om du arbetar snabbt med putsbruket och spackeln håller konsistensen sig tills du har tömt spannen och dragit ut allt bruket i ett millimetertunt skikt på väggen.

Multiputs är ett bra val på glasfi-berväv så länge väven sitter fast och är ren. Bruket kan även appliceras på andra underlag som kakel och målade väggar, både ute och inne.

Lägg på bruket i två omgångar. Det första skiktet läggs på mycket tunt med stålspackel innan du lätt penslar väggen vågrätt. Det tunna skiktet är bindemedel för nästa skikt som läggs på tunt och finputsas med putsbräda. Det skall gå ett dygn mellan de två skikten. Ytan kan målas efter ett par dagar men bruket har inte härdat förrän efter en månad.

Fördelar med Multiputs

 • Alla ojämnheter och hål fylls igen av bruket
 • Relativt enkelt att putsa upp en jämn yta

Nackdelar med Multiputs

 • Seg att dra ut med stålspackel och det behövs två skikt
 • Golvet måste skyddas för man spiller trots allt en del

Skär upp glasfiberväven där den sitter löst och dra bort så mycket som möjligt. Hål behöver du inte tänka på för de fylls av putsen. Det är viktigt att du undersöker hela ytan för att se om väven sitter fast. Det skall den nämligen.

Tvätta väggarna noga med förslagsvis målarsoda så att de blir rena och fettfria.

VIKTIGT: Skydda golvet med plast och papper och maskera dörrfoder. Det är svårt att styra stålputsbrädan så du spiller en del.

Pulvret blandas till puts med vatten. Det går inte åt mer än 1 liter vatten till 5 kg pulver. Blanda i minst 5 minuter med omrörare i borrmaskinen.

Konsistensen bör bli som tjockt vispad grädde. Då blir det lättast att arbeta med Multiputsbruket.

TIPS: Blandar du 15 kg putspulver häller du i 3,25 liter vatten. Det är lite mer än vad som behövs men bruket blir lättare att arbeta med.

Dra ut putsbruket nerifrån och uppåt. Multiputsbruket känns segt att dra ut och det innebär att det behövs lite muskler för att kunna fördela det snyggt.

Var noggrann när bruket fördelas - framför allt i hörn och längs kanter. Det går rätt snabbt att lägga på det första skiktet om ytorna är relativt släta.

Pensla ytan lätt med vatten när bruket har torkat en aning så att det känns fast på ytan. Dra penseln vågrätt för då blir det lättare att lägga på nästa skikt bruk.

Putsbruket skall torka ett dygn innan du kan lägga på nästa skikt. Kom ihåg att ta hand om det bruk du spiller.

VIKTIGT: Multiputsbruk fäster på alla slags underlag - även dina kläder.

Lägg på det andra skiktet när det första har torkat. Det tar cirka ett dygn. Det andra skiktet skall vara lite tjockare än det första och det blir bra med cirka 1 mm.

Väggarna finputsas när du har lagt på det andra skiktet. Lägg bruk på ett par kvadratmeter i sänder och finputsa sedan med den fuktiga brädan. Bruket bör ha fått vila cirka en kvart innan du putsar.

Lägg på bruket rätt tunt så snart du går från ett putsat område till ett oputsat så att man inte ser skillnad på dem. Den stora puts-brädan är bra att fördela putsen med.

Om du vill ha skarpa hörn drar du ut putsbrädan en bit från kanten innan den pressas in mot väggen.

02
Det lätta sättet: välj tapet 11 Steg

Specialtapeten Problemlösaren har byggts upp på en glasfiberväv som har försetts med syntetiska fibrer och sedan kapslats in i en skumplastmatta. Tapeten är relativt tjock, ungefär som våtrumstapet, och den kräver en del vävlim för att kunna fästa. Men resultatet blir en fullständigt plan och slät yta. Och den är klar att tapetseras eller målas.

Innan du limmar fast Problemlösaren på den glasfibervävstapetsera-de väggen måste du tvätta den noga med t.ex. Målarsoda. Därefter undersöker du hela väggen noga för att se att väven sitter fast ordentligt överallt. Den nya tapeten sitter förstås inte bättre fast än bakomliggande tapeter. Hittar du ett område där väven sitter lös skär du upp den - och limmar fast den igen! Om du tar bort den helt kan man se de nakna partierna genom Problemlösaren. När du är klar rullar du väggen med en primer som förstärker och som får väv-lim och tapetklister att fästa bättre.

Fördelar med Problemlösaren

 • Lätt att sätta upp
 • Det är enkelt att skära den längs kanter och hörn
 • Det går snabbt att bli klar
 • Täcker mindre hål och sprickor
 • Måla två gånger så blir väggen slät

Nackdelar med Problemlösaren

 • Besvärligt att rulla ett tjockt lager klister på väggen
 • Styv att arbeta med
 • Lös glasfiberväv skall först skäras upp och limmas fast
 • Större hål och ojämnheter i underlaget måste först spacklas igen och slipas
 • Du måste stryka med grundfärg eller primer innan du kan måla

Innan du sätter upp Problemlösaren på väggen måste denna ha tvättats ordentligt för att limmet skall få fäste.

Skruvhål skall spacklas och slipas när du har tvättat väggen. Fält med lös glasfiberväv måste limmas fast. Det är viktigt att glasfibern sitter fast ordentligt överallt.

Det går åt en hel del vävlim för att få den torra Problemlösaren att fastna. Rulla ut vävlimmet i ett tjockt skikt. Använd målarrulle med lång lugg.

Använd en bred pensel när du lägger på vävlimmet längs angränsande ytor som snedtak och golv liksom runt kontakter.

Börja uppsättningen i ett hörn. Skär eller klipp till våderna före uppsättningen. I inåtgående hörn kan du låta Problemlösaren fortsätta 1 cm in på nästa vägg och sedan skära rent i hörnet genom de två våderna.

Vid uppsättning skall överlappningen vara 3-5 cm. Var noga med att varje våd hamnar lodrätt på väggen.

Skär rent upptill och nertill med vass hobbykniv. Använd en bred spackel eller stållinjal att skära längs.

När våderna är på plats skär du igenom överlappningarna med en vass hobbykniv och drar bort de remsor som nu lossnar. Efteråt har du fått en osynlig skarv mellan våderna.

Alla tapeter skall pressas fast på väggen och det gör du även nu. Använd bred rulle av gummi och se till att pressa ut alla ev. luftbubblor mot en skarv. Upprepa gärna rullningen igen efter 5-10 minuter.

Skär lodrätt ner över en kontakt och skär sedan vågrätt ovanför respektive under kontakten och vik ut Problemlösaren.

Pressa fast tapeten längs sidorna på kontakten och skär rent.

03
Det klassiska sättet: välj spackel 12 Steg

När glasfiberväven sitter ordentligt överallt kan du bara allt sitta och fullspackla hela med sandspackel. Det är relativt enkelt att fullspackla en vägg och du kan få fram en alldeles slät och fin yta.

Innan du spacklar måste du undersöka väggen. Dra bort trådar som hänger och spackla igen ev. ojämnheter och skador. Underlaget måste vara jämnt för annars syns det direkt när du är färdig. Och det vore väl försmädligt att till sist upptäcka att förberedelserna gick för fort?

Väggarna skall tvättas noga med målarsoda och få torka helt innan du drar ut sandspackelmassan. När denna är på plats har den grova strukturen i väven försvunnit.

Resultatet är en slät vägg som antingen skall tapetseras med vanlig tapet eller förses med en tunn glasfi-berfilt, som sedan målas över. Stryk filten med primer eller vävlim för att den inte skall suga för mycket färg.

Fördelar med spackling

 • Det är lätt att fullspackla väggen
 • Små ojämnheter och hål spacklas automatiskt igen
 • Det är lätt att sätta upp glasfiberfilt

Nackdelar med spackling

 • Det tar lång tid med tre olika arbetsmoment
 • Slipningen orsakar mycket damm
 • Minsta lilla ojämnhet syns om du inte är mycket noggrann
 • Glasfiberfilten måste strykas med vävlim eller primer innan du kan måla

Undersök väggen så att väven inte har gått sönder, trasat upp sig eller lossnat. Kolla noga efter ojämnheter och dra med handen på väggen.

En stor bit av väven sitter löst. Skär bort bit efter bit med hobbykniven tills du märker att väven sitter fast. Du kan lossa väven med en stålspackel.

Slipa kanterna på glasfiberväven så att övergången nästan inte syns. Slipa också där du har tagit bort väv. Väggen måste vara plan eftersom även minsta lilla ojämnhet syns på en sandspacklad vägg. När du har slipat tvättar du väggen med målarsoda.

Större skruvhål fylls igen med sandspackel. Det är lättast att fullspackla väggen alldeles slät om du först har spacklat området där du tog bort glasfiberväv.

Lägg på sandspackelmassan med en bred stålspackel. Börja nerifrån och lägg på spackel i en 50 cm bred remsa. Lägg på spackelmassa högre upp och börja dra en bit under där du lagt på en klick - på så sätt undviks ”vallar”.

Tryck stålspackeln rätt hårt mot väven så att det bildas ett mycket tunt spackelskikt på väggen. Räkna med att lägga på spackel i två omgångar - det ger snyggast resultat.

Slipa väggarna när de har torkat ett dygn. Du kan med fördel använda slipplatta som monteras på ett förlängningsskaft. Det är endast längs kanter och i hörn som du bör slipa för hand. Slipa ytan helt slät och borsta sedan bort löst slipdamm.

Spackelmassan grundas med en primer för putsade ytor och betong. Dels ger det en jämn yta, dels medverkar primern till bättre fäste för vävlimmet.

Glasfiberfilten skärs i lagom långa bitar med hobbykniv och sätts upp på en vävlimbestruken vägg. Fäst våderna upptill, rätta till placeringen och tryck fast dem.

Tryck fast filten med tapetborste eller en mjuk plastspackel. Du kan också rulla fast filten i det våta limmet.

Våderna skall överlappa varandra 3-5 cm och därefter skär du bort de överlappande bitarna genom att dra hobbykniven mitt i skarven. Dra bort de bitar som lossnar.

Stryk ett tunt lager grundfärg (primer eller lim) på den torra ytan innan du målar. Räkna med att vävlim behöver ett dygn för att torka ordentligt. Och ytterligare ett dygn senare (efter grundningen) kan du måla.

Material

Puts

• Skalflex Multiputs, 45 kg pulver
Prisbild: Cirka 1300 kr

Tapet

• Vävlim, 12 liter, och primer, 1 liter
• Problemlösare, 35 m
Prisbild: Cirka 950 kr

Spackel

• Lättspackel, fin – 20 liter
• Puts- och betongprimer, 1 liter
• Vävlim
• Glasfiberfilt, finmaskig
Prisbild: Cirka 1000 kr

Video

TEKNIK: Bredspackling

Uppgiften kräver flera spacklar och en stor portion tålamod

Video

TEKNIK: Sätta upp glasfilt

Med en smart teknik blir skarvarna osynliga

Video

TEKNIK: Glasfilt - invändiga hörn

Med en tunn sträng akrylfog blir skarven osynlig

Video

TEKNIK: Glasfilt - utvändiga hörn

Skarven slipas så att hörnet blir helt skarpt

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Vägg