Säker trädfällning

Det stora gamla päronträdet är sjukt och på väg att dö. Därför ska det fällas.

Trädgårdsanläggaren, expert på skogsbruk, visar här att visa hur du säkert fäller ett träd.Han börjar med att ta reda på var trädets tyngdpunkt ligger. Han ställer sig framför trädet och föreställer sig en lodrät linje från mitten på trädets nedersta del.

Det syns tydligt att trädets tyngdpunkt ligger till vänster. Därefter går han ett kvarts varv runt trädet och kontrollerar trädets tyngdpunkt. Den ligger till höger. Trädet kommer därför troligen att falla någonstans mellan de båda riktningarna om man bara kapar stammen.

Men vi vill att trädet ska falla i en annan riktning där det inte kan göra någon skada.När du har räknat ut var trädets tyngd ligger ska du dessutom akta dig så att du inte blir lurad av åt vilket håll stammen lutar.

Den översta tredjedelen av trädet är nämligen lika tung som de två nedre tredjedelarna.Ett rep som är fastbundet i trädet kan vara till utmärkt hjälp men är sällan nödvändigt om man fäller trädet på rätt sätt.Om du använder ett rep ska det fästas så högt som möjligt i trädets översta tredjedel.

Repet ska vara långt och helt och ska inte kunna töja sig. Du får aldrig vira det runt händer och armar. Om trädet faller åt fel håll ska du kunna släppa repet omedelbart.

LÄS OCKSÅ: Hur kan jag ta bort kåda?

Innan du börjar fälla trädet är det viktigt att du har tagit på dig rätt skyddsutrustning. Du ska använda skyddsskor, godkända skyddsbyxor, handskar, hörselskydd och naturligtvis hjälm med visir. Trädgårdsanläggaren börjar med att såga ett riktskär.

Det är ett snitt i 45-90 graders vinkel och därefter ett vågrätt snitt.Riktskäret ska gå in cirka en femtedel av trädets tjocklek.Med hjälp av en tumstock kan trädgårdsanläggaren exakt räkna ut var trädet kommer att landa.

Lägg märke till att riktskäret ligger förhållandevis högt upp på stammen. När stubben sedan ska tas bort blir det lättare att gräva upp den om man har en stubbe att dra i.

Nu ska vi märka ut fällskäret. När du ska göra en markering med motorsågen får du inte använda sågens spets, här markerad med rött, eftersom du då riskerar att sågen slinter. Använd i stället den del av sågen som sitter längst bort från spetsen, här markerad med blått.

Några centimeter från riktskäret gör trädgårdsanläggaren en markering som visar hur nära riktskäret han kan såga. På trädets baksida gör trädgårdsanläggaren två skåror med cirka fem centimeters mellanrum för att märka ut den tapp som ska hindra trädet från att falla under tiden som anläggaren sågar.

När markeringarna har gjorts börjar trädgårdsanläggaren att såga från sidan, ett par centimeter ovanför riktskäret.Du ska först föra in hela svärdet så att du når in till stammens mitt.

Det viktigt att du inte sågar längre fram än till markeringen vid riktskäret, så att du inte sågar av den del som kallas fällkammen.Därefter drar du ut sågen en bit och för den i en cirkelrörelse tills du når tappen på baksidan. Såga inte av den.Gör samma sak på andra sidan.

Nu är det bara fällkammen samt tappen på baksidan som inte är avsågade. Fällkammen fungerar närmast som ett slags gångjärn. När trädet strax ska falla så är det den som styr trädet mot marken.

Nu slår trädgårdsanläggaren in en järnkil i trädets trycksida, den sida där trädet är som tyngst. Den motsatta sidan heter dragsidan. Kilen gör att trädet faller åt rätt håll.När kilen är på plats kan du såga av tappen. Såga lite under snittet.

Om du sågar i samma höjd är det risk för att du sågar i kilen och förstör sågen. Såga inte heller in alldeles under kilen. Om trädet har mycket baktyngd är det risk att det klämmer fast sågen.Kilen slås längre in.

Om trädet inte faller behövs en andra kil. Timmeeeeeeeeeeer!

Med hjälp av den extra kilen faller trädet precis där vi vill.På stubben ser du nu tydligt var fällkammen och tappen på baksidan har suttit.Nu ska trädet bara kapas upp och stubben grävas upp.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Träd