Anlägga

Så är allt klart för själva anläggningen. Jane har sin växtplan över rabatten till hands och hon placerar först ut alla de buskar som ska planteras. När de är på plats kan man börja se strukturen och ramarna för rabatten.

Med de marktäckande perennerna blir det många plantor som ska sättas ut i rabatten. För att buskarna som markerar de övergripande ramarna ska hållas på plats sätter Jane igång med att plantera dem med detsamma. Hun gräver en stor planteringsgrop.

Det visar sig snabbt att jorden i rabatten är mycket lerig. Redan 20-25 centimeter ner syns den massiva leran tydligt. Egentligen är hålet tillräckligt djupt för busken nu, men med tanke på jorden skulle busken få en dålig start i rabatten om den planterades nu.

Jorden behöver förbättras. Så Jane gräver ännu djupare och fyller sedan upp med plantjord som hon blandar noga med den jord som redan finns i planteringsgropen. Sedan fyller hon gropen med vatten och blandar. Nu kan hon sätta busken.

Den ska bara rättas till lite innan hon häller på mera vatten. Rotklumpen ska vara väl fuktad, men rötterna ska inte simma i vatten. Då ruttnar de bara. Plantjorden hjälper till att göra lerjorden mer genomtränglig för vattnet, men det syns tydligt att vattnet har svårt att sjunka ner i leran.

Även om jorden uppenbarligen är levande här har den inte så smulig struktur som de flesta experter strävar efter. Därför sorterar Jane bort de hårdaste lerklumparna innan hon blandar jorden igen med mera plantjord.

Rotklumpen gungar fortfarande i vattnet så Jane låter den stå lite till. Hon arbetar vidare med de andra buskarna. Eftersom lerjorden är så hård blir det ett ansträngande arbete att få alla växterna i jorden.

Hon måste hela tiden förbättra lerjorden med den inköpta plantjorden för att försäkra sig om att jorden blir någorlunda dränerad, både för att vattnet ska kunna tränga igenom och så att rötterna kan söka sig längre ner.

När växterna väl etablerat sig med ett bra rotsystem i sådan här lerjord är jorden bra trots allt. För lerans positiva egenskap är att den bevarar vattnet bra när den väl är fuktad.

Väletablerade växter som står i lerjord kan därför i regel klara längre torkperioder utan större problem.Rötterna ser fina och ljusa ut. Det är alltid en bra utgångspunkt.

För att försäkra sig om bra jordkontakt mellan rotklumpen och gropen lyfter hon busken lite upp och ner ett par gånger. Det gör det lättare för rötterna att söka sig vidare ut i den omgivande jorden i rabatten. Nästa växt som ska i jorden är rosen.

Det är nästan så att den tunga spaden ger vika för den kompakta leran. Men till skillnad från övriga växter så älskar rosor lerjord. Därför finns det ingen anledning att berika lerjorden med extra humusrik plantjord i den här planteringsgropen.

I gengäld ska rosor alltid planteras djupt, djupare än de står i krukan de köptes i. Plantera dem gärna så att okuleringsstället är cirka 10 centimeter under jorden. Då skjuter de inte så lätt vildskott. Okuleringsstället syns som en knöl nere på stjälken.

Den lilla ölandstoken trivs däremot bäst i väldränerad jord. Därför måste det blandas grus i jorden om busken ska ha en chans här. Jane har också grävt en extra djup planteringsgrop så att det blir ännu mera plats för det dränerande gruset.

Plantan har fina, vita rotspetsar så den kommer nog att klara sig fint. Hon måste fortsätta ta hänsyn till de olika plantorna och blanda upp lerjorden med antingen humusrik plantjord eller grus – beroende på hur väldränerad jord de olika plantorna behöver.

Syrenbuddlejan har ett ganska kompakt rotsystem så Jane reder först ut rötterna så att de inte fortsätter att växa runt rotklumpen när busken kommit i jorden. Medan hon väntar på att vattnet ska sjunka sätter hon igång att ordna och putsa de sista buskarna.

Det kan snabbt samlas lite levermossa och småväxter i krukan som inte ser så trevligt ut när busken är planterad i jorden.Nu är alla buskarna ordentligt planterade i jorden. Jane krattar så jorden ligger jämnt. Det är dags att plantera perennerna.

Men först måsta alla de hårda lerklumparna bort. Växtplanen finns till hands och Jane har fyllt en halvlitersdunk med grus. Hon rekommenderar att man för enkelhetens skull tecknar upp de olika växtfälten direkt på jorden.

Fälten ska naturligtvis placeras på samma ställe som du ursprungligen tänkt dig och också eventuellt skissat upp. Det gör det mycket lättare för dig när du ska plantera. Nu kan hon börja placera ut perennerna i fälten.

Hon har skissen med sig så att hon hela tiden kan kontrollera om hon planterar enligt växtplanen. Det är nämligen många perenner att hålla koll på. Nu är alla plantorna utplacerade. Och Jane kan sätta igång att plantera. Till slut är allt i jorden och nu ska det vattnas ordentligt.

När jorden är fuktig försöker hon smula sönder några av klumparna som är kvar. Först bara med händerna och sedan med krattan. Nu är blomsterrabatten med alla plantorna anlagd.

Det ser inte så mycket ut just nu, men perennerna får snabbt rotfäste och kommer att breda ut sig. Buskarna behöver däremot mycket längre tid – förmodligen några år – innan de breder ut sig mer i rabatten, men vi återkommer naturligtvis.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Växter