Uteköket - bara att fälla ihop

Det här uteköket är byggt av enkla träramar som sitter ihop med gångjärn. Så du kan lätt och snabb fälla ihop det när det ska vila över vintern. Se hur det byggs.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
800 kronor

Intro

Det är lätt att skapa plats för detta bord när det inte används. Det kan nämligen fällas ihop till ett platt paket och tar då ingen plats.

Stommen består av tre ramar som sitter ihop med gångjärn, vilket gör det möjligt att fälla ut och in sidorna. Höj-Utekök den är 120 cm och då får det plats tre skivor på ramen i mitten Även dessa fälls upp och ner med gångjärn. Utöver bordsskivan får du en hylla ovanför den och en nedanför. Konstruktionen är relativt enkel och den enda mekaniken är gångjärnen, som lätt skruvas fast. Bänkskiva och hyllor hålls på plats med vagnsbultar och vingmuttrar, som snabbt och lätt skruvas på och av - beroende på om bordet ska fällas upp eller packas ihop.

Du kan måla bordet om du vill eller bara stryka det med olja.

Så här fälls bordet upp

Börja med att fälla ut de två sidoramarna åt var sitt håll.

Fäll sedan upp bordsskivan och därefter de två hyllorna.

Bordsskiva och hyllor låses fast med vagnsbultar och vingmuttrar.

Instruktion

01
Ramarna sätts ihop 3 Steg

1

Börja med att markera var de tvärgående listerna (H) ska fogas ihop med de lodräta (G) när de har sågats till. Markera på samma sätt på listen (L) var listen (K) ska placeras.

Markera på en av de lodräta listerna och överför måtten med vinkel till övriga lister.

2

Borra två skruvhål i listerna (G) för varje fog. Först med 10 mm borr cirka halvvägs ner i träet och sedan med en 5 mm borr som passar till skruven. Borra på samma sätt i listerna (L).

3

Sätt ihop sidoramarna och mitt-ramen. Spänn fast delarna längs ett hörn på en vinkelrät skiva, så får du vinkelräta ramar.

02
Förstärk med kryss 5 Steg

Samtliga tre ramar ska förstärkas med kryss, som dessutom ser snygga ut. Kryssen gör du av lister som sågas och stäms ut med stämjärn där de korsar varandra. På så sätt får du fina bladfogar där listerna hamnar plant med varandra.

Ramar och kryss sätts sedan ihop med skruvar. När du har dragit i skruvarna, pluggar du igen hålen med 10 mm pluggar. Såga av dem plant med träet och slipa sedan så att det blir slätt. Det är ett snyggt sätt att göra fogarna på och det ger bordet stil.

1

Markera mittlinjen på listerna (J) i kortändarna. Lägg dem sedan under ramen och markera var du ska såga dem för att de ska passa. När de har kapats läggs de igen i ramen och nu markera du var listerna korsar varandra.

2

Såga flera spår i varje markering och stäm bort träet. Använd en fintandad såg och lägg spåren rätt tätt. Stäm sedan bort träet med ett vasst stämjärn och gör bottnen plan.

3

Lägg ihop listerna. Stryk först lite lim i båda urtagen och knacka ihop listerna. Lås dem sedan med en 1,6 x 35 mm dyckert snett ner genom krysset.

4

Skruva fast kryssen på ramarna. Justera in kryssen tills de sitter som de ska och lås dem då med en eller två tvingar. Skruva fast dem utifrån med 5 x 70 mm skruvar i förborrade hål.

5

Knacka pluggar i skruvhålen. Klicka lite lim i hålen och knacka ner pluggarna. Såga av dem plant med träet och slipa dem sedan så blir de lika släta som ytan på träet.

03
Delarna sätts ihop 7 Steg

Nu återstår det endast att montera gångjärn så att de tre ramarna kan sättas ihop och fällas ut.

När det är klart fortsätter du med att snickra bordsskivan och de två hyllorna. Det är rätt enkelt för du ska bara skruva fast ett antal brädor på tre bärlister ( till bordsskivan). Fäst först de två yttre brädorna på bordsskivans bärlister och fördela sedan luften mellan brädorna när du fäster de återstående tre.

När bordsskiva och hyllor är klara ska de monteras på mittenramen med gångjärn. När de är uppfällda hålls de fast av vagnsbultar och vingmuttrar, och de kan lätt fällas ner igen.

1

Gångjärnen skruvas fast med 4,0 x 20 mm skruvar. Börja med att fästa tre gångjärn på de tre hörnlisterna (G). Skruva därefter fast de två hörnlisterna på var sin sidoram.

2

Spänn fast sidoramarna på mittenramen med tvingar. Se till att hörnlisterna hamnar rätt. När du har justerat placeringen fästs de med 4 x 50 mm skruvar och stommen är klar.

3

Dags att tillverka bordsskiva och hyllor. Börja med bordsskivan. Skruva fast bärlisterna (B) på de yttre bordsskive-brädorna (A) med 4 x 40 mm skruvar. Skjut sedan övriga brädor på plats och fäst dem med lika stora mellanrum.

4

Skruva fast gångjärnslisterna (E) mellan bärlisterna (B), så att du kan hänga bordsskivan på mittenramen.

5

Framkantslisten (F) fästs på skivan med 2,2 x 45 mm dyckertar. Den kan ev. skruvas fast, men spikarna syns inte så mycket. Gör hyllorna på samma sätt.

6

Montera bordsskiva och hyllor på mittenramen. Fäst tre gångjärn på bordsskivan och tre på vardera hyllan. Lägg stommen på marken och lyft upp sidoramarna mot dig. Fäst gångjärnen med 4 x 20 mm skruvar i ramen.

7

Fäll upp både hyllorna och bordsskivan och håll dem på plats med tvingar. Borra 5 mm hål genom sidoramarna och de yttre bärlisterna för sex vagnsbultar. Knacka fast bultarna och lås sedan med vingmuttrar.

Material

22 x 95 mm hyvlat trä:
• 10 brädor (A) à 130 cm till bordsskiva och hyllor

22 x 44 mm lister:
• 3 bärlister (B) à 53 cm
• 3 bärlister (C) à 22,5 cm
• 3 bärlister (D) à 30 cm
• 6 gångjärnslister (E) à 58,7 cm
• 3 framkantslister (F) à 130 cm
• 8 lodräta lister (G) à 120 cm till ramar
• 6 vågräta lister (H) à 41 cm till sidoramar
• 6 lister (J) à 65,8 cm till kryss
• 2 lister (K) à 51 cm till mittenram
• 3 vågräta lister (L) à 126 cm till mittenram

Dessutom:
• Skruvar: 4,0 x 20 mm, 4,0 x 40 mm och 5,0 x 70 mm
• Galvaniserade dyckertar: 2,2 x 45 mm och 1,6 x 35 mm
• 15 gångjärn, 50 x 50 mm
• 6 vagnsbultar, M5 x 80 mm
• 6 brickor med 5 mm hål
• 6 vingmuttrar för 5 mm vagnsbultar
• Träolja

Tidsförbrukning

En eller två dagar.

Pris

Cirka 800 kr.

Svårighetsgrad

Det är lätt att sätta ihop bordet med två skruvar i varje fog. Men sätt inte skruvarna för tätt intill kanterna, för då kan träet spricka.

Ritning

Ramarna är ganska öppna och med endast ett kryss i mitten på varje. Det gör att konstruktionen blir lätt och att bordet inte verkar för tungt eller klumpigt. Sidoramarna, bordsskivan och hyllorna har satts fast med gångjärn.

Det hopfällbara bordet består av två sidoramar och en mittenram. Bordsskivan med bärlisterna (B) och två hyllor med bärlister (C och D) fästs med gångjärn.

Tips & Tricks

Utmärkt även som arbetsbord

Det hopfällbara bordet är perfekt även som arbetsbord, när du ordnar krukväxter, blommor och liknande. Du får rum med en hel del på hyllorna och sidoramarna.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Utekök