Utekök av trä med inbyggd vask

Det här uteköket har en inbyggd vask, gott om förvaring och är byggt helt i trä. Det gör det lätt att anpassa det till de längdmått som passar till dina önskemål och behov.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
1.500 kronor

Instruktion

01
Ramar och ben 5 Steg

Uteköket består av två ramar: en som används som underlag för bänkskiva och en som används som underlag för hylla. Den senare placeras lägre. Ramarna monteras på fyra ben och av dessa är de två bakre så långa att det går att fästa ett bakstycke på dem och dessutom montera ett hyllplan längst upp.

Det är enklast att såga ut allt virke med en kap- och geringssåg, men om du inte har en sådan, så går det lika bra med en fogsvans.

Det är förnuftigt att inte såga upp allt virke på en gång. Dels för att du ev. måste justera måtten, dels för att du får bättre överblick om du sågar virket i den takt det ska användas.

1

Såga upp delarna med kap- och geringssåg. Såga inte upp mer än vad som ska användas för stunden. Då blir det lättare att ha koll på arbetet. Om du vill sätta ihop delarna genast, så börja med de två ramarna.

2

Markera för skruvhålen på de främre ramdelarna. Dra ett streck 22 mm från kortändarna och sätt ett märke 25 mm från långsidorna. Förborra sedan i punkterna med 6 mm borr. Försänk alla hål med hjälp av försänkaren/borren.

3

Skruva ihop ramarna, men ta en i sänder. Låt långsidorna (A) överlappa kortsidorna (B). Sätt ihop delarna med 6 x 80 mm träskruvar. Kolla diagonalmåtten när ramarna är klara. Är de lika stora, så är också ramen vinkelrät.

4

Sätt fast den nedre ramen på benen (D och E). Fäst den tillfälligt med ett par tvingar medan du finjusterar placeringen. Här är det 30 cm från benens undersida till ovansidan på ramen. Använd 6 x 80 mm skruvar till monteringen.

5

Skruva fast den övre ramen på benen (D och E). Se till att ramen hamnar kant i kant med benens (D) ovankant. Förborra, försänk hålen och skruva. Kolla höjd- och diagonalmåtten en sista gång.

Den övre ramen placeras så att det är 90 cm från ovankanten till marken.

02
Bänkskivan 4 Steg

När ramarna har skruvats fast på benen, ska du montera stödreglarna på insidan av benparen, för annars har du inget att fästa de korta brädorna på. Gör också en ram runt ”bänkskivan” av brädor som geringssågas 45 grader i ändarna. Det ger snygga fogar.

Innanför ramen fördelar du fem brädor (J + H) med lika mycket luft emellan och sedan skruvas de fast. För att ta reda på hur stort avståndet ska vara mellan brädorna mäter brädornas totala bredd. Mät sedan avståndet mellan rambrädorna. Skillnaden delas med antalet mellanrum, som här blir sex eftersom det är fem brädor. Skruva fast brädorna.

1

Såga till brädorna F och G till ramen runt bänkskivan. Geringssåga brädorna i 45 grader i ändarna. Börja med de långa brädorna (F) och håll fast dem med tvingar. Såga sedan kortsidorna (G) och fäst dem med skruvar.

2

Fäst en stödregel (C) på varje sida. De ska skruvas fast på insidan av benen (D och E) så att du kan fästa de korta brädorna i bänkskivan. Vi använder 6 x 80 mm skruvar - en i varje ände.

3

Fäst nu brädorna K, L och M på den nedre ramen, som därmed förvandlas till hyllplan. Brädorna sågas till rätt längd och monteras med lika stort avstånd mellan varje.

På utsidan av benen monteras korta bitar för annars ser det ut som om det saknas något.

4

Nu börjar uteköket att ta form. Hyllplanet nertill, bänkskivan upptill och de höga bakbenen är på plats. Men det saknas en hylla och ett bakstycke för att bänken inte ska likna ett arbetsbord.

03
Hyllplan 3 Steg

1

Skruva fast en konsol på de bakre benen (E) så att den sitter plant med ovankanten på varje ben. Använd rostfria skruvar, som inte får dras in för långt i de förborrade hålen med försänkning.

2

Montera två brädor (N) ovanpå konsolerna. Här har vi använt två 22 x 120 mm brädor, och de fästs uppifrån med rostfria skruvar.

3

På baksidan av bakstycket monteras ett antal hyllor (R). De sågas ut av 22 x 145 mm hyvlat trä och skruvas fast med rostfria skruvar uppifrån mellan brädorna P och Q i takt med att bakstycket görs klart. Se även nästa sida.

04
Disklåda 5 Steg

Nu är det dags att såga ut för disklådan, och det är mycket viktigt att du mäter rätt, så att du inte sågar för stort hål.

Här har vi placerat disklådan i den ena änden av uteköket. Det innebär att brädorna på båda sidor av disklådan ramlar ner, om du inte fäster ett par stödreglar under dem.

Så snart du har markerat hålet för disklådan fäster du reglar eller brädor under bänkskivan på båda sidor av disklådan, så att du kan fästa brädorna. Det gör du uppifrån med en skruv i varje. De sitter ju redan fast med två skruvar i stödreglarna och ramen.

Det är lättare att måla allt virke innan du skruvar ihop delarna.

1

Mät upp för disklådan, när du har kommit underfund med var du vill placera den. Vänd den uppochned och dra blyertsstreck runt kanten.

2

Dra ett nytt streck 1 cm innanför det första strecket. Det är längs det innersta strecket som du sågar hål.

3

Såga upp ett hål för disklådan. Det gör du lättast med sticksåg. Det gör inte så mycket om träet trasas sönder lite längs kanterna för de döljs sedan under kanten på disklådan.

4

Sätt ner disklådan i hålet. Normalt lägger man en tätningslist under kanten på disklådan, för att det inte ska tränga ner vatten till träet. Men det har ingen betydelse när köket står utomhus.

5

Fäst en stödbräda under bänkskivan på båda sidor av disklådan. Fäst sedan de korta brädorna i stödbrädan med en skruv i varje. Förborra för säkerhets skull. Fäst också hela bänkskivan i ramen med vinkeljärn från undersidan.

Stödbrädan bär upp de korta brädorna och ser till ett de inte slår sig.

Material

45 x 95 mm reglar:
• 4 långsidor (A) à 200 cm
• 4 kortsidor (B) à 51 cm
• 4 stödreglar (C) à 51 cm
• 2 ben (D) à 90 cm
• 2 ben (E) à 150 cm

28 x 70 mm hyvlat trä:
• 2 ytterbrädor (F) à 205 cm till bänkskiva
• 2 kortsidor (G) à 65 cm till bänkskiva
• 4 brädor (H) à 189 cm till bänkskiva
• 1 bräda (J) 180 cm till bänkskiva
• 5 brädor (K) à 205 cm till hylla
• 2 brädor (L) à 180 cm till hylla
• 2 brädor (M) à 7 cm till hylla

Dessutom:
• 2 brädor (N), 22 x 120 mm, à 205 cm
• 3 brädor (P), 22 x 120 mm, à 192 cm
• 4 brädor (Q), 22 x 145 mm, à 192 cm
• 2 konsoler (här från IKEA)
• 2 brädor under disklådan
• Ev. små hyllor (R) av 22 x 145 mm brädor
• Skruvar, 6 x 80 mm och 4,2 x 45 mm

Specialverktyg
• Djupstopp och borr/försänkare

Tidsförbrukning

Cirka 2-3 dagar inkl. torktid.

Pris

Cirka 1500 kr.

Svårighetsgrad

Arbetet är relativt enkelt men det tar tid att såga upp alla delar och att montera dem. Du kan spara tid om du målar delarna innan de fästs. Vi målade efteråt för att få bilder som visar arbetet.

Ritning

Konstruktion

Uteköket har snickrats av standardvirke. Det består av två ramar som monteras på fyra ben. De två bakre benen är högre, så att du kan fästa en hylla längst upp på dem och även montera ett bakstycke. På ramarna läggs brädor. Den undre ramen blir en stor hylla medan den övre blir en bänkskiva.

Konstruktion

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Utekök