Mobilt utekök med smarta detaljer

Det här uteköket, som har vask och rinnande vatten, har fått inspiration från campingvärlden. Vattnet förvaras i en stor dunk under bänken och pumpas upp när kranen öppnas.

Intro

Med detta utekök kan du ge din grill en välförtjänt semester. För sommarmat är mycket mer än grillmat. Vårt utekök har både gasolplatta och en liten diskbänk med kran och vattnet pumpas fram på samma sätt som i husvagnar.

Instruktion

01
Benen tar form 3 Steg

Det första som skall göras är den del som sedan bär hela uteköket, nämligen benen. De tillverkas här av 70 x 70 mm hyvlat trä. Två av benen (B) görs 85 cm medan de två andra (A), som senare förses med hjul, är 4 cm kortare. Väljer du andra hjul ändras måttet på benen.

1

Gör två urtag längs samma hörn på varje ben för hörnbeslagen (se även ritningen t.v.), men först när du har kapat benen i rätt storlek. Urtaget upptill kan göras med såg medan den nertill görs med såg och stämjärn.

2

Mitt i varje urtag monteras ett 8 x 60 mm skruvstift. Förborra med 5 mm borr och dra i delen med trägänga i benen med hjälp av en mutter. Var noga med att skruven hamnar vinkelrätt mot urtaget.

3

Nu är benen nästan klara men först borrar du också hål nertill i de korta benen så att hjulen kan monteras med genomgående skruv.

02
Stommen sätts ihop 4 Steg

Bortsett från benen består underredet till uteköket av två identiska sargar. Den ena placeras längst upp och bär bänkskivan. Den andra håller bottnen och hyllplanen.

Eftersom vi hade 33 x 120 mm brädor i verkstaden klöv vi dessa till 33 x 58 mm reglar med tre hyvlade och en putsad sida. Bordsargbeslagen, som låser sargdelarna, är 100 mm.

Bordsargbeslag använd oftast bara när man vill kunna lossa benen. Det vill vi inte här men beslagen är enkla att arbete med och de är starka. I varje fall jämfört med andra alternativ. För att kunna göra skåpet behöver vi dessutom två extra reglar i samma dimension som sargarna under bordet.

1

Börja med att såga eller fräsa spår på insidan av reglarna. Ett spår i varje ände. Mät dig fram till var spåret skall placeras. Tryck sedan ner flänsen på beslaget i spåret och fäst beslaget med 4 x 25 mm skruvar.

2

När du har satt ihop ramarna av de totalt åtta reglarna kompletterar du med en stödregel. Den placeras 58 cm från ena änden och den fästs med två stycken 4 x 70 mm skruvar i varje sida.

3

Benen sätts fast med beslag på sargarna. De två korta benen placeras i den ände där avståndet till stödreglarna är minst. Trä bordsargbeslaget på skruvstiftet, lås flänsarna i spåren och dra åt muttern med bricka mot bordsargbeslaget.

4

Stommen är klar när alla muttrar har dragits på plats. Nu kan du fortsätta med bottnen och skåpet.

03
Lägg botten i skåpet 2 Steg

Den nedersta sargen skall nu förses med en botten. För att göra det så enkelt som möjligt monteras en bärlist på insidan av de fyra sargdelarna. Listerna är 21 x 21 mm och fästs 15 mm från ovankant av sargen. Då hamnar bottnen plant med sargen eftersom vi använder 15 mm tjocka brädor till bottnen. Bredden på brädorna är 70 mm och om de läggs med 5 mm avstånd så går det åt 19 brädor. Längden på brädorna skall vara 48,4 cm men kontrollera för säkerhets skull innan du kapar brädorna.

TIPS: För att hålla samma avstånd mellan alla brädorna - också längs sargerna i kortänden - har du nytta av avståndslister eller plastbitar.

1

Lägg hela underredet på sidan och fäst bärlisterna längs ena sargen och ena kortänden med lim och 3,5 x 40 mm skruvar. Vänd underredet ett halvt varv och fäst bärlister på den andra långsidan och kortänden.

2

Nu kan bottenbrädorna läggas på plats. Håll lika stort avstånd mellan alla brädor. Stryk en limsträng på bärlisterna (L och M) och fäst brädorna med 3,5 x 40 mm skruvar. De två yttersta brädorna förses med urtag för benen.

04
Skapa skåpet 4 Steg

Inget kök utan skåp. Det snickrar vi här av ramar gjorda av 33 x 44 mm furu och i ramarna sätter vi spårad plywood som är 12 mm tjock.

Ramlisterna geringssågas i ändarna och förses med ett spår i den sida som vetter inåt i ramen. Spåret fräser vi 10 mm från listens framkant. Till fräsningen används ett 13 mm notfräsjärn och spåret görs 10 mm djupt.

De tre sidorna och dörren till skåpet tillverkas på samma sätt. Kontrollmät avståndet mellan sargerna (D resp. E) så har du exakt höjd för två av sidorna, som bör sitta stramt. Bakstycket skall passa mellan sidorna (F1 och F4) samt mellan ramdelarna (C). Fäst de fasta sidorna först. Dörren monteras med gångjärn och vred.

1

Börja med att kapa listerna lagom långa. Geringssåga dem 45 grader i ändarna. Fräs sedan ett spår med ett 13 mm notfräsjärn. Använd parallellanslaget när du fräser. Runda av kanterna lite med slippapper.

2

Såga till plywoodskivorna till de tre sidorna och dörren. Trä sedan listerna på respektive plywoodskiva. Fäst ramarna endast i hörnen. Lägg ett par klickar lim i hörnen och dra sedan i en 3,5 x 50 mm skruv i varje hörn.

3

De tre fasta sidorna sätts fast med två 4,5 x 70 mm skruvar genom både den övre och undre sargen. Den ena sidan skruvas fast genom den övre och undre stödregeln. Glöm inte att förborra så att skruvarna kan plan-försänkas i träet.

4

Dörren sätts fast till sist. Skruva fast den med två 26 x 42 mm bladgångjärn i benet. När dörren sitter som den skall kompletterar du med ett enkelt vred eller handtag som kan hålla dörren stängd. Därefter stryks allt trä med olja och utelasyr.

05
Lägg på bänkskivan 5 Steg

När det gäller bänkskivan och den lilla kryddhyllan finns det många material att välja mellan. Du kan t.ex. välja en laminat-, sten- eller träskiva, och trä finns i många träslag och kvaliteter. Här har vi valt stavlimmad furu. Resten av uteköket är ju också av furu.

Bänkskivan är 62 x 160 cm och kryddhyllan 18 x 160 cm. Innan delarna monteras på stomme och skåp stryks de med träolja. Kryddhyllan monteras på bänkskivan med hjälp av rundstavar, möbelskruvar och muttersprintar. Då kan hyllan lätt tas bort när köket sätts undan inför vintern.

1

Lägg bänkskivan på arbetsbordet med undersidan uppåt. Lägg bänken upp och ned på skivan och skruva fast skivan med 4,5 x 80 mm skruvar genom sargen. Förborra och fäst två skruvar i kortändarna, tre i långsidorna.

2

I skåpet kommer du inte åt sargen så där fästs bänkskivan i stället med möbelvinklar. Det räcker om du använder två möbelvinklar i varje sida.

3

Borra hål för muttersprintarna i rundstavarna, 3 cm nerifrån och uppifrån. I centrum av de två kortändarna borrar du sedan 7 mm hål som går ner genom tvärhålen och fortsätter lite förbi dem.

4

Borra nu hål genom både hylla och bänkskiva för möbelskruvarna. Stick in en skruv underifrån genom bänkskivan och fäst den i muttersprinten i rundstaven. Gör sedan likadant med en skruv genom kryddhyllan.

5

Nu är bänken nästan klar. Men som du ser på bilden har vi också försett köket med en liten disklåda samt en kran. För även om det är lite lyxigt så är det praktiskt att ha rinnande vatten i uteköket.

06
Lyxigt och praktiskt 3 Steg

Det är kanske inte nödvändigt med en diskbänk. Man kan ju klara sig med en plastbalja och en dunk vatten. Men det är onekligen praktiskt med en riktig disklåda i plåt, och en sådan är ofta lätt-tare att hålla ren.

Uteköket är inte särskilt stort så vi väljer en liten disklåda på 40 x 50 cm. Men innan den kan monteras måste vi såga ett hål i bänkskivan. Och nu gäller det att vara noggrann när du gör en mall. Det vore ju försmädligt om disklådan åker ner i hålet …

Innan du sågar bör du också kolla att sågbladet inte sågar i annat än bänkskivan. Det känns inte så kul att såga av en sarg eller stödregel …

1

För att inte hålet skall bli för stort har du stor nytta av en mall, t.ex. av kartong Lägg vasken på mallen, rita av den och dra ett nytt streck 2 cm innanför. Skär ut hålet.

2

Hålet i bänkskivan görs med sticksåg. Var noga med att hålet hamnar mitt på bänk skivan så att du inte sågar av sargen eller stöd regeln. Eller sågbladet inte krockar med någon av möbelvinklarna.

3

Innan du sätter disklådan på plats mättas träkanten med olja. Kladda inte olja ovanpå, för där skall du nu lägga en sträng sanitetskitt (inte silikon!). Spänn fast disklådan med de beslag och skruvar som hör till den.

Material

TILL UNDERREDET:

70 x 70 mm hyvlat trä:
• 2 ben (A) à 81 cm
• 2 ben (B) à 85 cm

33 x 58 mm (klyvs av 33 x 120 mm) trä:
• 4 sargar (C) à 141 cm
• 4 sargar (D) à 43 cm
• 2 stödreglar (E) à 48,4 cm

TILL BOTTNEN:

21 x 21 mm hyvlat trä:
• 2 bärlister (K) à 82,7 cm
• 2 bärlister (L) à 43 cm
• 2 bärlister (M) à 55 cm

15 x 70 mm hyvlat trä:
• 19 bottenbrädor (N) à 48,4 cm

TILL SKÅPET:

33 x 44 mm hyvlat trä:
• 10 kantlister (P) à 55 cm
• 2 kantlister (R) à 43 cm
• 4 kantlister (S) à 54,5 cm

12 mm spårad plywood:
• 1 gavel (F1), 35,8 x 47,4 cm
• 1 dörr (F2), 46,9 x 46,9 cm
• 1 bakstycke (F3), 47,4 x 47,4 cm
• 1 sida (F4), 47,4 x 47,4 cm

BÄNKSKIVA:

• Bänkskiva, 62 x 160 cm, (G)
• Kryddhylla, 18 x 160 cm, (H)
• 2 rundstavar (J) à 30 cm, Ø 43 mm

HJUL:

• 2 hjul, Ø 160 mm, med 20 mm axelhål
• 2 reduktionsbussningar à 20 x 12 mm (följer säkert med hjulet)
• 2 maskinskruvar, M12 x 140 mm
• 2 låsmuttrar och brickor för M12
• 4 brickor, Ø 30 mm

DISKBÄNK:

• 1 rostfri disklåda, 40 x 50 cm, med avlopp
• Flex-slang till avlopp
• Sanitetskitt
• Kran med inbyggd kontakt, 12 V
• Pump, 12 V
• Slang, cirka 100 cm
• Batteribox
• 12-voltsbatteri
• 2 vattendunkar à 25 l

Dessutom:
• 8 bordsargbeslag, 50 x 100 mm
• 8 skruvstift, 8 x 60 mm
• 8 muttrar och brickor, M8
• 8 rostfria skruvar, 4 x 70 mm
• Rostfria skruvar: 4,5 x 80 mm, 4,5 x 70 mm, 3,5 x 50 mm, 3,5 x 40 mm och 4 x 25 mm
• 1 vred med hake
• 2 bladgångjärn, 26 x 42 mm
• 8 skarvjärn
• 4 muttersprintar, M10 x 18 mm
• 4 möbelskruvar, 6 x 80 mm
• Tunn, transparent vitpigmenterad utelasyr
• PU- lim

Pris

Cirka 2 400 kr exklusive disklåda, dunkar och campingkran med pump. Kran kostar cirka 200 kr, pump 800 kr, dunkar 100 kr och disklåda från cirka 300 kr.

Ritning

Urtagen i benen skall anpassas efter tvärstagen, som här är 58 mm. Urtagen görs 19 cm nerifrån på A-benen, 15 cm på B-benen.

Mobilt utekök

Även om det är många delar i uteköket så går det relativt lätt att snickra det. Ta det bara steg för steg och följ våra anvisningar så lyckas du.

Mobilt utekök

Enkelt pumpsystem

Det är enkelt att skaffa rinnande vatten till ett utekök om man bara har pump och kran för 12 volt. Sådana kan köpas hos bland annat båt- och campingfirmor. Kranar finns i flera utföranden och pumpar finns med olika kapacitet passande olika behov.

Enkelt pumpsystem

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Utekök