Genialiskt utekök med stålstomme

Ett utekök av stålreglar och fibergips med kakel och en bänkskiva av betong kan tåla det mesta, och materialen är förvånansvärt enkla att arbeta med.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 veckor
Pris
15.000 kronor
Utekök

Ett utekök gjort av stål och fibercement är extremt hållbart och lätt att ge ett personligt uttryck genom att klä det med kakel.

Intro

Om du drömmer om ett utekök som kan klara sig själv under många år framöver utan att kräva annat underhåll än en ordentlig rengöring då och då, fortsätt då att läsa här. Vi bygger nämligen ett extra rejält kök med material som du känner igen från moderna innerväggar.

I den här artikeln visar vi hur du kan bygga ett superläckert och kompakt utekök som består av en stomme av stålreglar klädd med fibergips och överst en betongbänk som har gjutits direkt på plats. Vi tar en utförlig runda genom hela projektet, från stomme till kakling och hörnprofiler.

Förutom en noggrann steg-för-steg-beskrivning får du ett antal ritningar som förklarar principerna bakom denna specifika köksdesign, så att du lekande lätt kan designa ditt eget utekök.

Instruktion

01
Stålstomme 12 Steg

Innerst inne består köket av en stålstomme som i all sin enkelhet har byggts av stålreglar och skruv.

Stommen består av många små styva ramar som tillsammans är tillräckligt starka för att kunna bära upp hela köket. Ramarna står med någorlunda fasta avstånd, men det finns lätt plats för skåpsluckor osv utan att det hotar stabiliteten.

Slutligen har diagonola förstärkningar satts i hörnen. Fibercementintäckningen ger sedan ytterligare stabilitet.

1

Byggt av stålreglar. Hela konstruktionen av stommen är byggd av väggreglar av stål. Profilerna blir väldigt starka när de sätts ihop i ramar och förstärks med fibergipsskivor och diagonala hörnförstärkningar.

2

Kan kapas med kap-/gersåg. Det är lätt att arbeta med stålreglar som är starka, inte främst på grund av materialet utan deras profil. Därför kan de enkelt kapas även med en cirkelsåg med en klinga för stål.

3

Reglarna sätts ihop. För att säkra maximal stadga i stommen har ramarna, så mycket det går, satts ihop så att den ena U-profilen har fixerats inne i den andra.

4

Använd självborrande metallskruv men förborra ändå när du ska sätta ihop profilerna. Gör ett litet hål, som är mindre än skruven. Låt skruven utvidga hålet. Använd skruv med platt och brett huvud.

5

När du ska sätta ihop profiler från utsidan där det inte går att sätta änden på en metallprofil in i den andra, behöver du göra något att skruva i. Klipp därför av en bit av de böjda sidorna ytterst på en stålprofil.

6

Vik ner änden av profilen så att den får en platt ände. Du kan nu skruva fast den platta änden i utsidan av en annan stålregel.

7

Skraven blir svagare än vad den blir när en profil sätts i en annan, så ansträng dig att undvika den här sortens ändskarvar så mycket det går.

8

Bygg en sektion åt gången. Börja med att bygga de två sidorna på en sektion. När de är färdiga, bygger du gavlarna och stödramarna som står mellan dem. När de är färdiga, sätter du ihop hela sektionen innan du börjar på nästa.

9

Kom ihåg att göra plats för dörrar och luckor. Om du ska bygga in skåp och andra utrymmen i köket, så är det viktigt att du gör plats för lådor, luckor osv i denna fas.

10

Förstärk de yttersta hörnen. Om dina sektioner står och svajar, så kan du förstärka dem med några trekanter i ytterhörnen. Tänk på att även fibercementskivorna stabiliserar en hel del.

11

Sätt ihop sektionerna. När du har byggt båda sektionerna, ska de sättas ihop. Gör det där köket ska stå, eftersom det sedan blir svårt att flytta dem.

12

Ett golv av brädor. Innan du börjar klä in stommen, ska du göra ett golv av brädor, som ligger löst mellan sidorna och som vilar på stommens botten.

02
Fibercement 3 Steg

Hela stommen har klätts med fibercementskivor, som har kapats i så stora delar som möjligt. Det är viktigt att delarna är så stora som möjligt, eftersom intäckningen ökar kökets stabilitet markant.

Själva mätningen och kapningen av skivorna går lätt. Skivorna hålls mot stommen, vars konturer ritas på skivorna, som kapas efter markeringarna. Vänta dock med att markera tills köket står i våg, så att du sedan inte måste anpassa dig till eventuella skevheter.

1

Markera stommen på skivor av fibercement, som du håller mot stommen medan du markerar dess kontur med en tuschpenna.

2

Kapa skivorna. Arbetet görs enkelt med en vinkelslip eller en cirkelsåg försedd med en klinga för fibercement. Följ markeringarna så exakt som möjligt, och kom ihåg skyddsmask, skyddsglasögon och hörselskydd, eftersom arbetet låter och dammar.

3

Skruva fast fibercementskivorna på stommen. Förborra, så att arbetet sedan går lätt, för annars kan det bli riktigt besvärligt. Använd självborrande fibergipsskruv för uppgiften.

03
Gjutform 8 Steg

Köksbänken ska gjutas i betong, och det kräver en gjutform. Eftersom bänkskivan gjuts på plats, används fibercementskivan som botten i gjutformen, som förlängs ut över sidorna, så att det bildas ett överhäng på matlagningssidan och en bardisk att sitta vid på den andra sidan. Gjutformen tar dessutom hänsyn till den vask som ska placeras mitt i sektion B.

Det är viktigt att barriärerna längs formens kanter är i våg, så att de kan användas när betongen ska jämnas till. Alla fogar förseglas med silikon.

1

Först byggs en gjutform. Formen ska följa kanten på den översta fibercementskivan med ett överhäng på ca 4,5 cm, med undantag för barsidan där skivan breddas tillfälligt och stöttas undertill, så att överhänget blir ca 20 cm. Runt grillen är det inte något överhäng.

2

Skapa avstånd med 45 x 95 mm reglar. På alla sidor på köket, med undantag för baren, byggs en ram av 45 x 95 mm reglar längs kanten. Ramen bildar överhänget och bär de yttre barriärerna.

3

Bygg ett överhäng så att du kan gjuta en bar. På utsidan av sektion B byggs en gjutform av 45 x 95 mm reglar, som bär upp en träskiva i samma nivå som fibercementen. Här ska gjutas en överhängd bardisk.

4

Stötta under bardisken med överlappande reglar, så att formen inte kan röra sig medan betongen torkar.

5

Gör plats för vasken. Mitt i sektion B ska det stå en barriär vars yttermått passar till den vask som ska installeras. Höjden ska motsvara de yttre barriärerna.

6

Sätt upp barriärer längs kanterna och se till att de är lika höga och i våg. Om du inte kan sätta dem i våg, när de är lika höga, så måste hela sektionen givetvis kilas upp.

7

Försegla alla fogar med silikonfog. Det är viktigt att betongen inte kan rinna ut ur formen och in i köket.

8

Kapa armeringsnät och lägg det i formen så att det svävar på distanser ca 2/5 upp i formen. 8 mm armeringsjärn är tillräckligt.

04
Betongbänk 6 Steg

Näst sista steget är att gjuta betongbänkskivan, som består av helt vanlig finbetong.

När betongen har hällts i formen, ska den jämnas till med en rätskiva. Formen ska också vibreras för att undvika luftbubblor i betongen.

När betongen har fått en stund på sig att börja härda, efterfylls eventuella fördjupningar.

Därefter hålls betongen fuktig medan den torkar. När betongen har härdat minst ett par dygn, kan den slipas innan den blir stenhård.

1

Fyll betong i formen. Betongen ska vara fuktig, så flytande att den kan flytta sig utan att rinna. Vibrera efterhand formen med en hammare längs kanterna och se till att jämna till ytan med en rätskiva som vilar på barriären, så att bänkskivan blir slät och i våg.

2

Låt torka lite och fyll eventuella hål. Om det finns fördjupningar på ytan, ska de fyllas med betong. Använd lite mer flytande bruk till den här uppgiften.

3

Ta bort formen och håll skivan fuktig. När skivan har fått lite tid för att härda, kan du ta bort kanterna från formen. Fukta nu bordsskivans yta minst en gång per dygn tills betongen har härdat helt. Täck eventuellt över med plast.

4

Slipa bänkskivan efter ca 48 timmar. Skivan har ännu inte härdat igenom helt och går därför fortfarande att slipa, men det är ett tidsfönster som snart stängs. Använd mask, det dammar.

5

Skydda ytan. Försegla bänkskivans yta med en produkt som är godkänd för kontakt med livsmedel, eller med bivax.

6

Installera vasken. Äntligen kan du ta bort de inre barriärerna och installera vasken i mitten på sektion B. Kom ihåg att dra en tunn avloppsslang från vaskens undersida.

05
Kakel och finish 6 Steg

Det enda som saknas är kakel, och så ska luckor installeras och ventilation göras på baksidan av sektion A.

Slutligen ska kantprofiler av metall sättas på de utvändiga hörnen, och sedan är det dags att njuta av det nya uteköket.

1

Förstärk skivskarvarna. Även om skivorna har sågats så stora som möjligt, finns det ändå skarvar som ska förstärkas med lite cementbruk och glasfibertejp.

2

Skapa ventilation för gasflaskorna. Det är viktigt med tillräcklig ventilation i det utrymme där gas förvaras. Öppningarna ska sitta lågt, eftersom gas är relativt tungt.

3

Kakla nerifrån och upp. Det är alltid smart att göra en skalenlig skiss innan du börjar, så att du kan fördela halva kakelplattor på båda ändarna av den yta som du kaklar. Fäst kakelplattorna med kakellim för användning utomhus.

4

Sätt skåp och luckor på plats och skruva fast dem med självborrande metallskruv. Förborra med ett lite mindre metallborr.

5

Sätt kantlister på de utvändiga hörnen. Du kan använda flera olika slags lim, så länge det är frosttåligt. Stryk lim på profilen innan du sätter upp den.

6

Kantlisterna avslutar projektet. När listerna är på plats, är köket färdigt.

Material

 • 45 x 70 mm stålreglar, ca 60 m till stomme
 • 10 mm fibercementskivor, ca 10 m² till intäckning
 • 10 cm brädor, ca 7 m till gjutform
 • 45 x 95 mm reglar, ca 7 m till gjutform
 • 45 x 120 mm reglar, ca 2 m till gjutform vid bar
 • Finbetong (0-4 mm), ca 28 säckar à 20 kg till bänkskiva
 • Kakel, ca 8 m²
 • 8 mm armeringsnät, ca 2 m²

Dessutom:

 • Självborrande metallskruv med platt huvud
 • Kakellim
 • Cementbruk
 • Glasfibertejp
 • Kantlister

Specialverktyg

 • Plåtsax
 • Kapsåg med metallklinga
 • Kapskiva för fibercement
 • Fibercementkniv

Tidsförbrukning

3-5 veckor.

Pris

Ca 15.000 kronor exklusive grill, skåp m m.

Svårighetsgrad

Du ska arbeta med både stål, betong, kakel och trä.

Ritning

Stålreglar till konstruktionen

Att använda stålreglar till konstruktionen av stommen gör att det finns massor av plats inne i köket, som används för såväl kylskåp som förvaring av gas och grillkol.

Stålreglar till konstruktionen

Konstruktionsritning

Här kan du se hur stålstommen består av två avlånga huvuddelar (A och B), som var och en är uppbyggd av ett antal ramar. Varje sida (1, 2, 3 och 4) av varje sektion har byggts som en sammanhängande enhet. Detsamma gäller gavlarna (5) och de förstärkande ramarna mellan sidorna (6). Därefter har de skruvats ihop.

Konstruktionsritning

Överhäng i två nivåer

Överhäng i två nivåer

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong, tegel och plast.

Betong utan luftbubblor

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Utekök