Mobil köksbänk med inbyggd kokplatta

Fyra kraftiga hjul gör det enkelt att använda den här möbeln både som extra bänk i köket och som utekök på terrassen. Se här hur du bygger det.

Intro

Bänken snickras av flera moduler och har dessutom fiffiga tillbehör som krokar, försänkt skål, skärbräda, kokplattor, flaskhållare och ugn.

Börja med att snickra ett underrede som bär upp hyllplan och bänkskiva. Därefter gör du hål i bänkskivan för kokplattor och skål samt monterar de tillbehör du behöver.

Det lönar sig att vara noggrann för du bör komma ihåg att ditt rullande kök syns och att gästerna tittar på det när de äter. När du inte använder bänken bör du förstås rulla in den under ett tak och helst täcka över den med plast eller en presenning så att den håller sig fin. Då skyddar du också elapparaterna.

  • Flytta det efter solen
  • Laga mat utomhus
  • Robust och läckert
  • Många möjligheter

Instruktion

01
Först gör du underredet 5 Steg

Underredet sätts ihop av två ramar som görs av lister och därefter sätts ihop med sex andra lister. Det finns olika sätt att sätta ihop delarna på och i tipsboxen får du förslag på två andra lösningar än den vi visar.

Möbelhandtagen monteras med de skruvar som medföljer beslagen, men eftersom skruvarna antagligen inte är tillräckligt långa försänker du dem i bänkskivan. Det finns ingen anledning att täcka över hålen efteråt eftersom det görs från undersidan och inte syns.

1

Sätt benen (B) och tvärreglarna (D) i spänn med lim mellan delarna. För att lättare kunna få fatt i handtagen, som senare sätts på de två övre tvärreglarna så placerar du dessa reglar 2 cm från ovankant av benen. Använd ett par klossar som avståndshållare.

2

Borra 8 mm hål för pluggstängerna. Stryk lim på stängerna och knacka sedan in dem i hålen.

3

Såga av den bit av pluggstängerna som sticker utanför. Här används sticksåg.

4

Skruva fast bärlisterna (H) på de längsgående reglarna (C) med 4 x 40 mm skruvar. Det skall vara 11 mm från listens ovankant till regelns ovankant.

5

Listerna (J) till hyllplanen under bänkskivan limmas och spikas eller skruvas fast med 4 x 40 mm skruvar på spikreglarna (G).

02
Bänkskivan görs i ordning 2 Steg

Det som syns mest av det rullande köket är förstås bänkskivan och därför bör du anstränga dig för att få en så snygg - och praktisk - skiva som möjligt. Här har vi valt en 38 mm tjock stavlimmad bokskiva. Urtagen i skivan (markerade på ritningen nedan) skall anpassas efter kokplatta, granitskiva och skål.

Eftersom kokplattorna ofta är 30 cm breda och 60 cm på andra hållet så är det viktigt att urtaget inte placeras för nära en kant (skivan är ju bara 70 cm bred) för då kan skivan kan spricka. Om du måste stämma ut i de längsgående reglarna så får du inte ta bort mer än högst 30 mm (knappt halva tjockleken).

Granitskivan läggs i ett urtag som inte sågats igenom utan som frästs upp. Här passar det med ett urtag på 23 x 23 cm. Mät din skiva noga.

1

Markera på bänkskivan för både kokplattan, skålen och granitskivan.

Tips: Borra ett hål i varje hörn, så kan du såga upp hålet med elektrisk sticksåg.

2

Här visade det sig att det var nödvändigt att stämma ut för kokplattan i de längsgående reglarna (C). Mät noga så att du vet hur djupt du skall göra urtaget.

03
De sista detaljerna och kokplattan 5 Steg

De två hyllorna ligger på hyllbärare (H) som har skruvats fast på de längsgående reglarna. På bänkskivan sitter fyra handtag som »sarg» och ser till att sakerna inte åker ner på golvet.

På den övre hyllan finns här en reling längs långsidan och ett handtag i vardera änden. På den undre hyllan har vi satt en reling av trä längs bägge kortsidorna och ena långsidan.

Kokplatta och ev. andra hushållsapparater ansluts till jordade uttag, helst med nollspänningsrelän.

Granit (eller skiffer) i lämplig storlek beställs på ett stenhuggeri.

1

Skruva fast hjulen under de fyra benen. Det är en klar fördel om alla hjul kan låsas. Minst två av den skall kunna låsas.

2

Fäst möbelhandtagen underifrån med tillhörande skruvar (som säkert måste försänkas i förborrade hål). Du behöver inte plugga igen hålen efteråt - de syns ju inte.

3

Slipa alla ytor lätt och stryk dem ett par gånger med träolja avsedd för användning inomhus. Pensla på oljan och torka bort olja som inte sugs in.

4

Även skruvarna till handtagen på bänkskivan måste försänkas - cirka halvvägs in i skivan. Välj helst rostfria handtag.

5

Kokplattan monteras underifrån med de beslag som följer med vid köp. Följ monteringsanvisningen. Bänkskivan monteras sedan på ramen med 5 x 90 mm skruvar.

Material

Av 38 mm stavlimmad bok:
• 1 bänkskiva (A), 116 x 70 cm

Av 70 x 70 mm hyvlat trä:
• 4 ben (B) à 91,2 cm
• 6 längsgående reglar (C) à 97,6 cm
• 6 tvärreglar (D) à 50,5 cm

Av 33 x 43 mm hyvlat trä:
• 2 relingar (E) à 97,6 cm
• 2 relingar (F) à 50,5 cm
• 4 spikreglar (G) à 97,6 cm

Av 22 x 22 mm hyvlat trä:
• 4 hyllbärare (H) à 97,6 cm

Av 15 x 70 mm hyvlat trä:
• 26 lister (J) à 50,6 cm till hyllplan

Dessutom:
• 1 granitskiva, 23 x 23 cm
• 1 nerfällbar kokplatta
• 1 hållare (K) till flaskor av ex.vis 18 mm bokparkett, 9 x 29 cm
• Vattenfast lim (utelim, pu-lim)
• Träolja
• 4 transporthjul med beslag
• 2 handtag med skruvar – till sidorna
• 4 möbelhandtag på cirka 35 cm – till bänkskivan
• 1 hängare med krokar
• 2 möbelhandtag på cirka 50 cm – till den övre hyllan
• 8 mm pluggstång, cirka 150 cm
• 4 x 40 och 5 x 90 mm skruvar

Pris

Cirka 1800 kr Granitskivan går på cirka 150 kr och en kokplatta på 1500–3000 kr

Ritning

Snickras av lister

De två ramarna består vardera av två lodräta ben (B) och tre tvärreglar (D). Ramarna förenas sedan av längsgående reglar (C). Upptill avslutas med en bänkskiva (A) – här av stavlimmad bok.

Snickras av lister

Bestäm själv höjden

Här är den rullande köksbänken 111,6 cm hög eftersom hjulen höjer upp bänken med 16,6 cm. Genom att välja andra hjul – eller annan höjd på benen – kan du själv bestämma arbetshöjden.

Bestäm själv höjden

Hyllorna

De två hyllorna har här snickrats av 13 hyvlade brädor (J) som monterats på två spikreglar (G). När hyllorna läggs på plats vilar de på hyllbärarna (H), som monterats invändigt på de två undre längsgående reglarna (C).

Hyllorna

Utforma skivan som du vill

Det är praktiskt med en yta att sätta varma saker på, liksom det kan vara praktiskt med ett urtag för en stor skål eller liten balja. Handtagen av rostfritt stål (eller vilken metall du väljer) ser till att sakerna inte åker ner från bänken när du flyttar den.

Utforma skivan som du vill

Praktiskt tillbehör

Den avlånga hållaren för flaskor gör du liksom bänkskivan av en bit bokträ. Vi fann en bit från ett parkettgolv.

Praktiskt tillbehör

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Utekök