Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

En torkställning är sällan någon prydnad på vare sig terrass eller tomt. Men det är ändå praktiskt att kunna hänga ut tvätten på tork. Och skulle man slippa ta undan torkställningen varje gång och istället trolla bort den på annat sätt, så vore det också praktiskt.