Bygg en bro på en dag

Glöm alla besvärliga konstruktioner och böjträ. Här får du lära dig att bygga en klassisk välvd trädgårdsbro på en enda dag.

Trädgårdsbrons vangstycken sågas ut ur två bitar kraftigt virke.Vi har valt att använda två impregnerade träreglar 50x200 mm på vardera 2,40 meter. Det svåraste med hela projektet är att rita upp på virket var man ska såga, så här får hantverkaren visa sin konstnärliga ådra.

Hantverkaren mäter först upp mitten – 120 cm – och markerar på kanten. Därefter mäter han 40 cm in från vardera änden och markerar. Han drar ett rakt streck mellan 40 cm-strecket och mittmarkeringen i ena änden. Och så i andra änden. Detta är bara hjälpmarkeringar. Mitt på dem sätter hantverkaren ännu ett märke – i vardera änden.

Han markerar också 5 cm från mitten, en markering på var sida. Nu ska bågarna ritas upp och det görs på frihand. Det är en konst i sig, och är man osäker på handen kan det vara bra att använda en mall. Så har vi ritat upp bågarna. Notera att det bara är ett par centimeter mellan kanten och bågens översta punkt.

Nu ska vi såga. Det gör man enklast med en smal klinga i sticksågen. Den är lättare att vrida än en bredare klinga.När regeln är tillsågad läggs den avsågade biten upp på andra sidan. Nu kan man tydligt se hur vangstycket har blivit en välvd brokonstruktion.

De två delarna fogas ihop med två 10x220 mm vagnsbultar. Placera dem på 10 cm avstånd, så att de får ett ordentligt tag i virket. Markera bultarnas placering och använd två stora skruvtvingar för att hålla ihop delarna.

Till hålen används en 10 mm snickarborr. Notera att borrmaskinen hålls i vinkel. Då håller vagnsbultarna ihop reglarna bättre. När hålet borrats igenom den övre biten och halvvägs ner i den nedre delas de två bitarna. Nu borras hålet färdigt och det är inte svårt att hålla en rak linje, eftersom halva jobbet redan är gjort.

Placera den övre delen på rätt plats och markera. Mellan markeringarna lägger vi på en sträng PU-lim på den ena ytan.Lägg på överdelen och gör fast den med en skruvtving. Slå sedan i bultarna och gör fast dem med bricka och mutter. Nu är det ena vangstycket klart. Det andra tillverkas på samma sätt.

Använd eventuellt den första som mall för att rita upp bågen. Då är du säker på att de blir likadana. Nu är båda vangstyckena klara och ska bara sättas ihop innan bron sätts upp. Vangstyckena sätts ihop med gängstänger och även för dem ska det borras hål.

Hålen ska sitta 5 cm från kanten och 10 cm från änden. Lägg de två vangstyckena på varandra och borra igenom båda samtidigt med en 8 mm snickarborr. Sätt i den första gängstången med mutter och bricka på vardera sidan om vangstycket. Spänn muttrarna ordentligt.

Gör likadant med den andra gängstången. Mät nu upp hur bred bron ska vara mellan vangstyckena. Hantverkaren har här val 65 cm, men det kan självklart anpassas efter egna önskemål. När muttrar och brickor sitter på kan det andra vangstycket monteras.Innan de sista brickorna och muttrarna skruvas fast är det en bra ide att kontrollera måtten i bägge ändar.

Spänn muttrarna ordentligt i bägge ändar och kontrollera måttet ytterligare en gång innan du sågar av gängstängerna med en bågfil. Nu saknas bara gångplankorna. De ska sticka ut en aning över kanterna i bägge ändar. Vi har valt plankor av 28x120 mm tryckimpregnerad furu, som kapats på längden, så att varje planka är 58 mm bred.

Med 28 mm tjocka plankor ska skruvarna vara minst 60 mm långa. När man använder impregnerat virke ska man använda rostfria skruvar, som inte börjar korrodera i kontakt med impregneringen.

Sätt en gångplanka i vardera änden av bron och lägg den på plats innan resten av plankorna monteras.Innan de skruvas fast är det en bra ide att markera var de ska ligga och hur mycket mellanrum som krävs mellan varje planka. Vi har valt ett mellanrum på en cm mellan plankorna.

Och så gäller det bara att jobba vidare. Varje planka behöver bara en skruv per sida. Försök montera skruvarna längs en rät linje. Det blir snyggast så.Bron är klar och nu kan man komma torrskodd över ån. Om du vill ha en mer romantisk variant än denna grönimpregnerade bro, räcker det med att ge den en omgång målarfärg eller täckande träskydd.

Men måla i så fall både vangstycken och gångplankor innan du sätter ihop dem. Du kan också förlänga bron så att den når över ett större vattendrag. Det gör man enklast genom att placera ett par bitar kraftigt virke mellan gångplankorna och gängstängerna och sedan förlänga vangstyckena och skruva på fler gångplankor.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädgården