Torkställning med tak

Frisk luft ger fräsch, ren tvätt, och du sparar ström och minskar utsläpp av koldioxid när du låter tvätten torka utomhus. Bygg vår torkställning med tak, så behöver du inte ta in tvätten om det skulle komma en liten skur.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
2400 kronor

Intro

När tvätten fått hänga på tork utomhus luktar den sol och vind och verkar mycket fräschare än den tvätt du tar ut ur torktumlaren.

Du sparar en hel del ström, om du hänger tvätt på tork utomhus och ger torktumlaren ledigt.

Liksom telefonen alltid ringer när man lagt sig i badkaret, så börjar det regna när tvätten har hängts upp.

Därför är det smart att bygga tak över tvättlinorna, så att tvätten kan hänga kvar om det kommer en liten skur. Vår torkställning med tak har emellertid flera funktioner.

När det inte hänger tvätt på linorna, kan konstruktionen användas som en liten mysig bänk, och med spaljé på sidorna kan den dessutom bli grön av klätterväxter.

Instruktion

Avsätt gott om tid för att såga till sparrarna

Det är sällan som de mer rutinliknande uppgifterna trilskas och stjäl längre tid än man planerat. Nej, det är de mer annorlunda uppgifterna som att såga till sparrarna så att de blir halvrunda. Här ska även snedsträvorna sågas halvrunda, och det kan ta sin tid. Avsätt därför god till dessa två uppgifter. En bandslip kan spara en hel del tid!

En tredje hand gör dig mycket effektivare

Du sparar mycket tid på att använda snabbtvingar när de olika delarna ska sättas ihop. De monteras lättare än gammaldags skruvtvingar, och du kan dra åt dem med endast en hand. Trycket är tillräckligt för att de ska kunna hålla ihop två arbetsstycken medan du skruvar. De kan också hålla sidorna på plats medan du stampar jorden tunt stolparna. Och arbetar du utan medhjälpare så är snabbtvingar värda sin vikt i guld.

Lördag sparrarna sågas

De två sparrarna (A) har en halvrund form och de sågas av samma virke, 45 x 245 mm reglar som de fyra korta sned-strävorna (B), som också ska rundas av.

De korta snedsträvorna kan du rita med hjälp av en passare gjord av en list eller ett snöre. Samma teknik kan förstås användas även när formen på sparrarna ritas, men det kan vara besvärligt, så därför visar vi hur formen ritas med en smidig list som är längre än varje sparre.

Listen spänns fast på sidan av de långa reglarna med tvingar och spikar. När den första bågen har sågats ut, skjuter du den mot regelns ovansida (steg 2), ritar och sågar. När den har sågats ut används den som mall för nästa båge.

1

Först ritar du undersidan av bågen på den första sparren (A). Listen hålls fast av tvingar i ändarna och mitt på fäster vi tre spikar så att listen får bågform. Listen ska vara smidig och kunna böjas utan att den bryts av.

2

När du har sågat i det spår som du ritade, förskjuter du bågen 7 cm uppåt på regeln, där bågens ovansida markeras. Här gör vi det lätt genom att använda två lister som strykmått.

3

När du har sågat i nästa spår, är sparren klar och används som mall för nästa sparre. Spänn gärna fast sparren med tvingar så att den inte flyttar sig medan du ritar av formen.

4

Såga nu ut den andra sparren. Det behövs inget extrasmalt sågblad, men det gäller att såga långsamt och utan att driva sågen för hårt. Risken är annars att sågbladet sticker av på egen hand mitt inne i träet och att kanterna blir ojämna.

5

Nu ska öven snedsträvorna (B) få svängd form. Här går det utmärkt att rita formen med en hemmagjord passare av en list, en penna och en dyckert. Kapa listen så att pennan kan hållas längs kortänden när cirkelbågarna ritas.

6

Den första snedsträvan sågas till. Använd den som mall när de tre övriga ritas och sågas. Kortändarna sågas först när alla delar ska på plats och när sparrarna har lagts upp. Då kan du vara säker på att få rätt vinkel på kortändarna.

7

Slipa de sågade ytorna. Det är ett arbete som gjort för en bandslip. Har du ingen sådan, kan du klara dig med vilken slipmaskin som helst. Och är du duktig på att hyvla kan du hyvla kanterna och finslipa för hand.

Sidorna sätts ihop

De två kortsidorna i torkställningen består av ett par stolpar (D) som grävs ner i marken samt av en spaljé. Och spaljén ska du själv snickra.

De sätts föresten ihop var för sig och oberoende av stolparna.

De lodräta sidorna (G) i spaljén sågas till av 22 x 44 mm lister, medan mitt-spröjsen (E) och alla vågräta spröjsar (F) är av 45 x 45 mm reglar. Anledningen till att sidorna är klenare än resten är, att det skulle se klumpigt ut när spaljén har monterats på stolparna.

De fyra kryssen i spaljén bladas ihop - det är enkelt och ger en stark konstruktion. Övriga delar skruvas ihop.

1

Bladfogar kräver en del sågning. Mät dig fram till var mittspröjsen och de tvärgående spröjsarna ska fogas ihop. Såga sedan fem-sex spår lodrätt ner innanför strecken halvvägs ner i träet. Ta bort träet mellan strecken med vasst stämjärn.

2

Sidorna (G) ska inte bladfogas ihop med spröjsarna (F). Mittspröjsen (E) ska inte bladfogas ihop med den övre och undre spröjsen.

3

Tvärspröjsarna knackas ihop med mittspröjsen. Slå aldrig direkt på träet med hammare - använd slagkloss. Även om delarna passar perfekt ihop är det lätt hänt att man slår lite för hårt och då blir det genast märke i träet.

4

Bladfogarna förstärks med 35 x 1,6 mm galvaniserade dyckertar. Det är mycket enklare än att skruva eftersom skruvhuvudena i så fall ska försänkas. Huvudet på dyckerterna försänks utan problem med en spikdrivare.

5

Den övre och undre tvärspröjsen skruvas fast på mittspröjsen (E) med två stycken 5 x 100 mm skruvar i varje fog. Till sist skruvas sidorna på spaljén fast på alla tvärspröjsars kortändar med 5 x 60 mm skruvar. Kolla vinkel och placering!

Håll ihop delarna med tvingar medan du skruvar.

Stolparna grävs ner eller sätts på plintar

Konstruktionen är som gjord för att grävas ner. Ja, alltså bara cirka 80 cm av stolparna. Då får du en stadig torkställning. Om marken är stenig eller besvärlig att gräva i, kan du fästa stolparna i kraftiga betongplintar.

Snedsträvorna håller delarna våg- och lodrätt

Om stolparna inte står lodrätt av sig själva, rättar du upp dem och fixerar dem med ett par snedsträvor. Därefter kan du montera sparrarna.

Söndag sidorna reses

Söndag morgon skruvar vi fast de kraftiga tryckimpregnerade reglarna på de två spaljéerna, och därmed är sidorna klara - nästan, för stolparna ska ju grävas ner.

Taket lägger vi inte på förrän de två sidorna har grävts ner och står stadigt. Nästa uppgift är att bestämma var torkställningen ska placeras. Det är en fördel om ställningen placeras i närheten av en vägg, ett plank eller en stor häck, för då kan det inte blåsa in regn på tvätten som hänger på tork.

Har du svårt att finna ett ställe där det är lä, föreslår vi att du gör en spaljé även till baksidan eller ev. gör en fast bakvägg.

1

Spaljén fästs mellan stolparna (D). Här använder vi 5 x 60 mm rostfria skruvar eftersom tryckimpregnerat virke får skruvar att rosta. De dras i från insidan, genom de smala listerna.

2

Nu mäter vi oss fram till var stolparna ska stå. Här använder vi sparrarna att mäta efter och knackar ner en pinne där vi ska gräva.

3

Hålen grävs med jordborr, och här går det lätt för det är gräsmatta med mulljord. Är marken stenig eller full av rötter kan det bli nödvändigt att gräva större gropar eller att använda betongplintar, som också ska grävas ner.

4

Den första sidan justeras noga tills den står lodrätt. Det är också viktigt att den står vinkelrätt ut från ställningens längdaxel innan jorden stampas. TIPS: Stampa många gånger hela vägen runt stolpen när du fyller tillbaka jorden.

5

Den andra sidan sätts på plats. Den ska också justeras lodrätt och i vinkel, så att den står parallellt med den första sidan. Till sist justeras den i höjdled, så att sidorna sticker upp lika mycket över marken. Kolla med vattenpass.

Taket läggs på

1

De svängda, långa sparrarna (A) placeras på samma höjd och fixeras med tvingar. När de sitter lika skruvas de fast på stolparna med 5 x 100 mm skruvar. Skulle någon del sitta snett får du justera och fixera med snedsträvor.

2

De fem tvärstagen (C) skruvas fast mellan de långa sparrarna med två skruvar på 5 x 100 mm i varje. TIPS: Om du väljer skruvar med borrspets och självförsänkande huvud behöver du inte förborra för skruvarna.

3

De fyra snedsträvorna (B) spänns fast i var sitt hörn så att du kan markera var de ska sågas av. Fäst en 45 mm regel på utsidan av stolpen så att du kan rita exakt på snedsträvorna.

Snedsträvorna kapas snabbt med sticksåg.

4

När du har kapat snedsträvorna (B) monteras de. Mot stolpen (D) fäster vi med två skruvar, upptill en på 6 x 120 mm och nertill en på 5 x 70 mm. Mot de långa sparrarna använder vi två 5 x 70 mm skruvar.

De fyra stolparna kapas i höjs med sparrarna.

5

Den nästan klara torkställningen målas. Hann du måla i går, så räcker det att du stryker träet en gång i dag. Därefter kan du lägga på takskivorna och allt är klart. Har du inte grundat, måste du måla en gång till med en torktid på ett dygn.

6

Takskivorna (H) skruvas fast på sparrarna. Vi hittade en skiva på 109 x 330 och kunde få tre skivor av den. Undersök vilka takskivor som finns och välj en som passar både i storlek och smak.

Material

45 x 245 mm reglar:
• 2 sparrar (A) à 244 cm
• 4 snedsträvor (B) à 70 cm

45 x 70 mm reglar:
• 5 tvärstag (C) à 80 cm

70 x 70 mm reglar:
• 4 stolpar (D) à 270 cm

45 x 45 mm reglar:
• 2 lodräta spröjsar (E) à 152 cm
• 12 vågräta spröjsar (F) à 61,2 cm

22 x 44 mm lister:
• 4 spaljékanter (G) à 161 cm

Takskivor:
• 2 takskivor (H) à 109 x 110 cm
• 1 takskiva (J), 110 x 40 cm (kan ev. sågas ur en skiva)
• Skruvar och brickor till taket

Dessutom:
• Skruvar: 5 x 60 mm, 5 x 70 mm, 5 x 100 mm och 6 x 120 mm
• Skruvar till takskivor
• 35 x 1,6 mm galvaniserade dyckertar
• Heltäckande utelasyr

Tidsförbrukning

2 dagar

Pris

Cirka 2400 kronor

Ritning

Torkställning med tak

De två kortsidorna snickras var för sig och grävs ner i marken, innan de långa, lätt svängda sparrarna (A) monteras. Fäst tvärstagen och lägg på taket.

Torkställning med tak

Video

VERKTYG: Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

VERKTYG: Så här använder du bandslipen

I den här videon kan du se allt om hur du använder bandslipen – den grövsta och mest kraftfulla av alla slipmaskiner. Använder du bandslipen för den första slipningen av väldigt ojämna och stora ytor, kan du spara mycket tid och kraft.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgården