Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Vi har valt att sätta fast två av seglets hörn på huset, så att det räcker med en stolpe.

Vi har valt att sätta fast två av seglets hörn på huset, så att det räcker med en stolpe.

En av de viktigaste delarna i konstruktionen är stolpen som ska hålla upp seglet. Även en bris eller lätt vind kan fylla segler och det i sin tur medför stort tryck på stolpen (stolparna) som ska tåla påfrestningarna och inte välta.

Här fästs två av seglets hörn på väggen och vi kan därför nöja oss med en stolpe. Seglet kan – beroende på var det placeras – också bäras upp av tre stolpar, en i varje hörn.

För att stolpen ska stå stadigt gräver vi ner den cirka en meter. Det är nästan nödvändigt för en betongplint kan inte hålla fast stolpen.

TIPS: Säkring mot vind och regn

Överväg en ”säkring” i form av ett svagt led, till exempel en lina i ett eller två av hörnen som går av om du har glömt att ta ner solseglet och det blåser upp. Då skadas inte seglet eller väggen.

LADDA NED HELA ARTIKELN och se hur du gör ett eget solsegel.