Snygg och lättbyggd växthylla till terrassen

När du staplar plantor i flera våningar kan du på kort tid skapa frodiga väggar runt din terrass, och detta system är så flexibelt att du på några minuter kan flytta runt lådorna, så att hyllan hela tiden anpassas efter växterna som står i den.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1-2 dagar
Pris
1.900 kronor
Plantereol: Lådorna kan lätt flyttas upp och ner utifrån hur mycket plats växterna i dem behöver.

Lådorna kan lätt flyttas upp och ner utifrån hur mycket plats växterna i dem behöver.

Intro

Växter är levande, vilket denna enkla hylla anpassar sig efter på alla sätt. Först genom att du på sekunder kan byta innehållet i de svarta lådorna: Det är bara att byta plats på de krukor du har palcerat ut.

I nästa steg kan du på ett par minuter flytta lådorna upp och ner, så att de passar växterna i dem. Inte bara när du sätter nya plantor, utan även i takt med att de växer på höjden. Och på längre sikt kan du lägga till nya sektioner eller flytta hyllan, så att den inte står längs en vägg utan mer fritt, för att t.ex. ge lä på terrassen.

I princip ett vanligt hyllsystem

Lådorna passar till 80 cm långa plastblomlådor, och du kan lätt anpassa måtten efter plats och behov. De är sammansatta av smala lister på aluminiumprofiler, så de torkar snabbt och kan hålla sig snygga i många år.

Och så kan pinnarna som de vilar på flyttas upp och ner i sidostyckenas hål, så att de liksom i ett vanligt hyllsystem, snabbt kan höjas eller sänkas utifrån växternas storlek.

Det är enkelt att utöka hyllan med fler sidostycken och lådor, och kanske skapa en hel liten örtagård. Och du behöver bara ändra lite, om du föredrar att ställa sidostyckena snett för att ge dina växter mer ljus och plats.

Instruktion

01
Olja noggrannt för lång livslängd 3 Steg

Du kommer förlänga hyllans livslängd avsevärt om du oljar in de utsågade delarna med grundningsolja och träskydd innan du monterar dem. Då kommer träet ha ett optimalt skydd även i de ändar och skarvar som är mest utsatta för väder och vind.

Här målar vi i första omgången bara de utsatta ändarna, men det är mest av hänsyn till bilderna.

1

Alla liständar doppas 5 cm i grundningsolja. När de har sugit åt sig, stryks de med pensel och torkar ett dygn.

2

Listerna målas med grundfärg eller tunnflytande träskydd/lasyr som tränger in ordentligt.

3

Träet slutmålas en eller två gånger, när hyllorna är ihop-monterade.

02
Såga ut lister och vinkelbeslag 3 Steg

Det kan löna sig att systematisera arbetet med en mall till lådorna. När delarna ska monteras, gör mallen arbetet snabbare och mer effektivt.

Först ska du såga ut alla delarna, och det är inte så många olika längder. Här är kapsågen genial. Har du bara satt ett stopp i rätt avstånd, kan du på nolltid såga ut de olika delarna i exakt rätt storlek.

1

Alla trädelar sågar du ut med kapsågen. De många brädorna - 8 långsidor (A), 8 kortsidor (B) och en botten (C) till varje låda sågas snabbt ut i rätt storlek med en kapsåg.

2

Vinkelbeslagen (D) sågas ut. Kapsågen med härdade, fina tänder kan lätt såga i aluminium. För att få stabilitet lägger du en trälist i profilen. Glöm inte skyddsglasögon.

3

Borra hål i vinkelbeslagen (D). Innan du bygger ihop lådorna borrar du hål i aluminiumvinklarna, så att de blir skräddarsydda. Det görs lättast och mest precist med en pelarborr.

03
Lådan monteras 4 Steg

1

Tryck ner spjälorna i mallen. När alla spjälor (A och B) är utsågade och grundade, och hörnena (D) utskurna och borrade, lägger du 4 långsidor (A) i mallen upp till stoppet (L).

2

De 4 sidospjälorna (A) monteras i en aluminiumprofil (D). För att ge plats till kortsidorna (B) lägger du tillfälligt en 15 mm träbit (X) mellan stoppet (L) och profilen (D), innan du skruvar.

3

Kortsidorna (B) skruvas på, när alla aluminiumdelar (D och E) är fästa i sidospjälorna (A), (sätter du på kortsidorna innan finns ingen plats för borrmaskinen). Mallen styr det på plats.

4

Botten (C) görs fast mellan de nedersta kortsidorna (B) i ändarna med 3 stk. 5 x 60 mm skruv i varje sida. Mitt på långsidorna (A) kan du stötta botten med en 90 mm skruv.

04
De många hålen i sidostyckena gör hyllan flexibel 4 Steg

Varje sidostycke byggs av två brädor, en 15 cm bred sida (F) och en 10 cm bred väggplatta (G), som dels styvar upp konstruktionen, och dels gör det lätt att skruva upp den på väggen - eller vad du nu väljer att ställa hyllan mot.

För att göra hyllan flexibel borrar du två rader 14 mm hål i sidorna (F), som bärpinnarna (H) kan stickas in i. Här borrar vi hål för var 10 centimeter.

1

Hålen för bärpinnarna (H) borras. Märk upp centrum av samtliga hål på den ena sidan (F). Vi väljer att sätta avståndet mellan hålen till 10 centimeter. Har du en pelarborr kan du spänna ihop de båda sidostyckena och borra alla hålen samtidigt. Det garanterar ett precist resultat. Efter borrningen oljas allt med grundningsolja.

2

Sidostyckena monteras, när oljan har sugits in. Förborra i väggplankan (G) var 30 cm utan att träffa hålen för bär-pinnarna, och skruva fast väggplankan på sidan (F) med 5 x 60 mm skruv.

3

Sidstyckena skruvas fast i väggen. Förborra och skruva fast där det passar.

4

Lådorna placeras där du vill ha dem. De ställs så att vikten vilar på två par bärpinnar (H), och fixeras med en skruv genom plankan (F) i varje sida.

Material

1 växtlåda:

15 x 55 mm hyvlad furulist

 • 8 långsidor (A) à 85 cm
 • 8 kortsidor (B) à 22 cm

21 x 140 mm hyvlad furulist

 • 1 botten (C), 82 cm

2 x 30 x 30 mm aluminiumvinkel

 • 4 aluminiumhörn (D) à 23,5 cm

2 x 30 mm aluminiumskena

 • 2 stödreglar (E) à 23, 5 cm (evt.)

2 sidostycken:

25 x 150 mm brädor

 • 2 sidor (F) à 200 cm

25 x 100 mm brädor

 • 2 väggbräda (G) à 200 cm

13 mm rundstav

 • 4 bärpinnar (H) à 6,5 cm per låda

Mall:

15 mm plywood eller liknande

 • 1 bottenplatta (J) på 28 x 28 cm

9 x 9 (el. 9 x 12) mm trälister

 • 5 styrpinnar (K) à 27 cm

2 x 30 x 30 mm aluminiumvinkel

 • 1 stopp (L) på 28 cm

Övrigt:

 • Grundningsolja
 • Träskyddsfärg 3,5 x 15 mm skruv m. platt huvud
 • 5 x 60 mm spånskruv
 • 5 x 90 mm spånskruv Alla skruvar ska vara för utebruk.

Tidsförbrukning

1-2 dagar plus torktid.

Pris

1.900 kr. för 2 sidostycken, 4 lådor.

Svårighetsgrad

Ett lätt projekt, om du har en kapsåg och inte har några problem med att arbeta systematiskt.

Ritning

Luftig konstruktion

Växtlådorna byggs av hyvlade furubrädor med luft emellan, så att de inte stänger inne fukten. För att få full koll på brädorna medan de skruvas på aluminiumvinklarna lägger vi dem i en mall som håller dem med 9 mm’s avstånd.

Luftig konstruktion

3D-modell

3D-modell

Blomhylla

Flexibel blomhylla där lådorna enkelt kan flyttas efter behov.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Lådan sätts ihop

Läkten läggs i mallen och sätts ihop med metallbeslag.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sidstyckena

Sidstyckena sätts ihop av två brädor. Alla hålen gör vangarna flexibla.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgården