Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Men i en kompostbehållare utvecklas processen bättre. Här visar vi hur du snickrar en enkel behållare med löstagbara ramar.

Det är lätt att snickra denna kompostbehållare som består av ett antal löstagbara ramar som du lätt staplar på varandra till önskad hjöd. Ju flera ramar du snickrar, desto högre blir behållaren. Mellan ramarna finns luftspringor för det är viktigt att det kan komma in luft till trädgårdsavfallet. Annars stoppar nerbrytningsprocessen.

Bestäm själv hur många ramar du vill ha, men räkna med att du behöver 5–6 ramar till en behållare och att det dessutom går åt 2–3 ramar att bygga upp en ny behållare med. Och du behöver minst en behållare plus några ramar. Den färdiga komposten hamnar ju nederst i behållaren, och för att komma åt den måste du lyfta över lite av avfallet till en annan behållare.

Det är bättre än att lägga det på marken. I takt med att du lägger över avfall från den första behållaren så får du lediga ramar. Dessa kan du sedan stapla ovanpå de ramar som användes till omlastningen. Det är viktigt att du inte använder denna behållare till annat än trädgårdsavfall. Köksavfall kan också komposteras men det ska göras i en sluten behållare som inte lockar till sig råttor och andra skadedjur.