Segelduk ger lä och skugga i sandlådan

Sandlådan är både rejäl och hållbar, och barnen sitter i lä för både regn och sol.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
2.500 kronor

Intro

Det behövs inte så mycket för att skapa en sandlåda som inte bara består av sand och tryckimpregnerade brädor snickrade i en fyrkant.

Här använder vi rejält virke av obehandlat trä, och redan där skiljer sig sandlådan väsentligt från byggsatserna på byggvaruhusen. Men det gör den även på de breda bänkarna, den runda formen och inte minst segelduken, som ger sandlådan både stil och elegans. Duken skyddar mot regn och mot den sol, som små barn inte bör få för mycket av. Bänkarna är så breda att de kan fungera som bord och med runda kanter minskas risken för att man ska få stickor i fingrarna.

Instruktion

01
Stolparna sågas av tjocka reglar 3 Steg

Till stolparna (D) köper vi 70 x 145 mm hyvlat trä och klyver det på längden till stolpar på cirka 7 x 7 cm. Vi kunde i stället ha valt standardreglar på 70 x 70 mm, men vi fick ett bra pris på den grövre dimensionen. Till sågningen behövs en stor kapsåg, men det går även att använda cirkelsåg, fast då ska man såga från två sidor.

Längst upp på stolparna sågar vi urtag för de vågräta sparrarna (E).

1

Såga igenom de grova reglarna så att du får fyra stolpar (D). Börja med att kapa dem på längden och klyv dem sedan. Du kan också köpa färdiga 70 x 70 mm hyvlade reglar.

2

Runda av kanterna med handöver-fräs. Med ett 45 graders frässkaft gör vi en bred fas, men stoppar 3 cm från bänken (C) och 3 cm från sparren (E).

3

Urtaget för sparren (E) i stolpen (D) sågas med fogsvans när stolpen har kortats av med ett 15-gradigt vinklat spår. Urtaget görs lite smalare än sparren.

02
Sidor och stolpar sätts ihop till en stor låda 9 Steg

Sandlådans stomme är stolparna. Det är mycket bättre och enklare att fästa sidorna på stolparna än att försöka foga samman dem med skruvar i kortänden eller att använda beslag.

Först sätter vi ihop en kort bräda (A) med två stolpar (D) och en bänk (C) till en komplett sida. Denna gör vi två av. Därefter förenas de två sidorna med två långa brädor (B) och till sist förstärks sandlådan med plywood.

1

Till ändarna på långsidorna (b) gör vi en mall, t.ex. med hjälp av en skål, så att ändarna rundas av mjukt upp mot bänkarna på var sin sida. Mallen görs i kartong och överförs till alla ändarna.

2

De långa sidorna (b) sågas till med sticksåg efter mallen. Ändarna på de korta sidorna sågas av vinkelrätt.

TIPS: När du sågar ska du försöka såga precis innanför strecket.

3

Stolparna (d) fästs kant i kant på kortsidorna (a). Förborra genom sidorna för de franska träskruvarna med 10 mm borr och i stolparna med 6 mm borr.

4

Bänkarna (c) sågas med runda hörn och alla kanter rundas av med handöverfräs. Vi använde samma skål som bas för mallen till bänkarna som till långsidorna (B).

5

Det ska vara hål i bänkarna (c) för stolparna (d). När stolpen har markerats borrar vi hål med 8 mm borr, så att sticksågsbladet kan komma igenom. Därefter sågar vi det fyrkantiga hålet.

6

Bänken (c) trycks ner över stolparna (d) och fästs på kortsidan (A) med 5 x 80 mm skruvar. Här är det viktigt att bänken sitter vinkelrätt på stolparna innan den skruvas fast.

7

Nu sätts sandlådan ihop. Långsidorna (B) skruvas fast på stolparna (D) och därmed förenas de två kortsidorna. Även nu ska förborras för de franska träskruvarna med 6 och 10 mm borr.

8

De trekantiga skivorna (k) skruvas fast från undersidan med rostfria 5 x 50 mm skruvar. Mellan trekanterna fästs 12 mm fogband som håller kvar sanden i lådan.

9

Bänkarna (c) skruvas fast på långsidorna (b) med en skruv vid varje stolpe. Här används 5 x 80 mm skruvar med borrspets, så vi slipper förborra.

03
Sparrar och reglar till takkonstruktionen 5 Steg

Nu är det dags att göra takkonstruktionen klar, så att segelduken kan spännas fast. Den spänns från kantregel (H) till kantregel över nockregeln (J). De två kantreglarna har fästs ovanpå de två vågräta sparrarna medan nockregeln lyfts upp och fästs på korta stolpar (F).

Sparrarna sågas till i ändarna så att kantreglarna vinklas och ligger plant med segelduken, när den spänns fast. Det ger minst slitage på den.

1

Sparrarna (E) sågas till i ändarna så att kantreglarna (H) vinklas och ligger plant med segelduken. När sticksågen ändå är framme, så sågar vi lite extra i änden.

2

Kanterna på sparrarna (E) rundas av med handöverfräs när de har sågats till. Vi har använt en avrundningsfräs med radie på 10 mm och kört fram och tillbaka ett par gånger.

3

Mitt på sparrarna (E) sätts en kort stolpe (F) som bär nockregeln (J). Vi sågar ett urtag i stolpen så att den vilar på sparren och fäst den med två skruvar. Sparrarna fästs på stolparna (D) med vagnsbultar.

4

I nockregeln (J) görs två urtag för att den ska greppa de korta stolparna. Men först sågas både nockregel och kantreglar till på längden och kanterna rundas av. Urtagen görs 25 mm djupa och stäms ut.

5

Nu sätts delarna ihop. Nockregeln (J) läggs upp på de korta stolparna (F) och fästs uppifrån med 5 x 120 mm skruvar. Snedsträvorna (G) geringssågas i 45 grader och fästs med 5 x 120 mm skruvar.

Material

45 x 245 mm hyvlat trä:
• 2 korta sidor (A) à 180 cm
• 2 långa sidor (B) à 220 cm
• 2 bänkar (C) à 240 cm

70 x 145 mm hyvlat trä:
• 4 stolpar (D) à cirka 7 x 7 x 125 cm.
Regeln klyvs på längden och vi använder totalt cirka 250 cm.

45 x 70 mm hyvlat trä:
• 2 sparrar (E) à 242 cm
• 2 stolpar (F) à 34 cm
• 2 snedsträvor (G) à 28 cm
• 2 reglar (H) à 265 cm
• 1 nockregel (J), 265 cm

12 mm formplywood:
• 4 trekanter (K) med 60 cm långa ben

Dessutom:
• Galv. franska träskruvar, 10 x 100 mm
• Galv. vagnsbultar, 10 x 90 mm
• Rostfria skruvar: 5 x 50 mm, 5 x 80 mm och 5 x 120 mm
• 1 segelduk, 250 cm x 240 cm
• Band och monteringsbeslag
• Tätningsband

Tidsförbrukning

2-3 arbetsdagar.

Pris

1000 kr för trä, skruvar och sand. 1500 kr för sytt segel.

Svårighetsgrad

Beställ segelduken i önskat mått. Resten är lätt arbete med trä. Du bestämmer själv om delarna ska förses med ”snickarglädje”.

Ritning

Stommen i sandlådan är de fyra stolparna (D) i var sitt hörn. Börja med att sätta ihop de två sidorna bestående av en kort sidobräda (A), en bänk (C) och två stolpar (D). Förena kortsidorna med hjälp av långsidorna (B) och avsluta med taket, som segelduken ska fästas på.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgården