Säg välkommen under portalen

En vacker trädgård förtjänar en elegant ingång, och den kan du själv skapa, till exempel som denna portal med en enkel grind och plats för klätterväxter.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
3.000 kronor

Intro

En vacker trädgård förtjänar en elegant ingång, och den kan du själv skapa, till exempel som denna portal med en enkel grind och plats för klätterväxter. Delarna till portalen tillverkas i verkstan och sätts sedan ihop på plats – det gör arbetet enkelt och tiden utnyttjas bäst.

De fyra stolparna i portalen är av 95 x 95 mm lärkträ. Om du ska gräva ner stolparna i marken, som vi har gjort, så bör de ner cirka 90 cm. Det går också bra att gräva ner betong-plintar och fästa stolparna med beslag i plintarna.

Instruktion

01
Välvda överliggare 5 Steg

Mellan de två stolparna i portalen finns två överliggare. En av finesserna med vår portal är att vi har gjort den med välvda överliggare - liksom en bro. Det ser snyggt ut, men är lätt att göra när man kan ett gammalt snickarknep. Tack vare det slipper vi att lägga brädorna i blöt och sedan sätta dem i spänn i flera dagar för att få den välvda formen.

Du behöver endast några få verktyg för att skapa rätt form, nämligen en passare, en sticksåg och ett par tvingar. Vi använde oss av lärkträ, men det går lika bra med gran, furu eller ett annat träslag. Brädorna är här 160 cm långa i dimensionen 45 x 150 mm (men det gör inget om de endast är 45 x 145 mm).

1

Börja med att spänna fast regeln (D) på arbetsbordet. Sätt en prick 2 cm ner från ena långsidan, exakt på mitten. Med en 140 cm lång passare slår du ett cirkelslag från mitten och ut till 20 cm från kortändarna.

Urtaget sågas 120 cm på undersidan, 60 cm åt varje håll från mittlinjen.

2

Såga nu regeln i två delar (D1 och D2) längs strecket. Det görs lätt med sticksåg. Har du en bandsåg använder du förstås den.

3

Den del som har sågats ut (D1) läggs ovanpå den andra delen (D2). När de två delarna har lagts korrekt - mitten mot mitten - har du 20 cm rak regel på båda sidor av valvet.

4

Limma ihop de två bitarna med pu- eller trälim. Välj ett lim som tål att användas utomhus. Sätt delarna i spänn med tvingar medan limmet härdar och slipa till sist bort överflödigt lim.

5

Vår ihoplimmade överliggare är 15 cm hög. Det tycker vi är för kraftigt, så vi sågar bort en remsa på 5 cm från ovansidan. Vi kapar även de nedre hörnen för att överliggaren ska se lättare ut. Gör ytterligare en överliggare på samma sätt.

02
Taklister 2 Steg

Mellan de två överliggarna fäster vi nio taklister. De gör vi av 70 cm långa bitar lärkträ (eller annat träslag) i dimensionen 28 x 145 mm (eller liknande), som klyvs två gånger så att färdigt mått blir 28 x 47 mm. Klyv brädorna med cirkelsåg eller bordscirkelsåg. Du kan också såga till delar av 33 x 45 trä.

10 cm från kortändarna sågar du två spår och stämmer bort träet mellan spåren. Storleken på urtagen kan anpassas efter dimensionen på överliggarna. Här gör vi varje urtag 20 mm djupt och 45 mm brett. Därefter borrar vi två hål i varje taklist, så att vi kan dra tråd för klätterväxterna från list till list. Förborra också för skruvarna.

25 cm från kortändarna borras 6 mm hål och genom dessa dras tråd.

Kortändarna fasas 45 grader.

1

Taklisterna (E) kapas 70 cm långa. Därefter sågas två spår 10 cm från varje ände och träet mellan spåren tas bort med stämjärn. Urtagen är 45 mm breda och 20 mm djupa. Till sist fasas kortändarna i 45 grader - det görs med såg.

2

Lägg taklisterna på de två överliggarna och skruva fast dem. Använd 4,5 x 60 mm skruvar i förborrade hål. Börja med den mittersta och fäst sedan listerna 15-18 cm från varandra - men håll samma avstånd mellan alla.

03
Stödreglar 2 Steg

De fyra stolparna (A), som utgör både fram- och baksida i portalen, kopplas ihop upptill med två stödreglar (B), som görs av 95 x 95 mm lärkträ. De sågas så att de får samma form som taklisterna, alltså med urtag och fasade hörn på undersidan.

Stödreglarna ska liksom taklisterna vara 70 cm långa. 10 cm från varje kortände sågas spår så att du kan göra ett urtag som är 95 mm brett och 45 mm djupt. Då passar urtagen i storlek till stolparna. Träet mellan spåren stäms bort med vasst stämjärn.

1

Såga ett antal spår intill varandra i 95 mm bredd. Avståndet från urtagen till kortändarna ska vara 10 cm. Börja med att såga de två yttersta spåren i varje urtag så att bredden på urtaget passar för stolparna. Sågspåren ska vara 45 mm djupa.

Såga först flera spår för urtaget.

2

Ta bort allt trä mellan sågspåren med stämjärn. Rensa sedan urtaget genom att plana till bottnen - annars blir det svårt att få stolpen att passa i urtaget. Såga de två nedre hörnen i varje sida i 45 graders vinkel.

04
Tvärstagen tappas 2 Steg

Tvärstagen (C) är de vågräta regelbitar som sitter nertill på varje sida mellan den främre och bakre stolpen. Här gör vi tvärstagen med tappar och efteråt stämmer vi ut i stolparna. Det ger ett starkt och hållbart montage. De två reglarna är också av 95 x 95 mm lärk.

Här har vi bestämt att tvärstagen ska sitta 20 cm ovanför marken. Det är viktigt att stolparna placeras lika djupt i marken för att tvärstagen ska hamna vågrätt. Annars måste du kapa stolparna i jordänden.

Tvärstagen är 42 cm långa, varav tapparna är 10 cm (5 + 5). Avståndet mellan stolparna är 32 cm.

1

Markera två spår 30 mm från kanterna och såga 50 mm spår. Ta bort kantträet så att det bildas en tapp som är 35 mm bred, 50 mm hög och 95 mm lång.

2

Markera 15 mm in från kanterna på tappen och såga 50 mm ned. Ta bort kantträet genom att såga 15 mm in från kanten. Tappen är nu 65 x 35 x 50 mm. Gör en likadan tapp i den andra änden.

05
Tapphål i stolpen 3 Steg

1

Markera på stolpen var tapphålet ska göras. Här placeras tvärstagen 20 cm ovanför marken. Dra ett streck 110 cm från stolpens kortände och ett streck 15 mm ovanför - där ska tapphålet börja. Hålet ska vara 65 x 35 mm och 50 mm djupt.

2

Efter förborrning stäms tapphålet upp. Ett gott råd är att endast skära av små bitar i sänder, så att hålet inte blir för stort. Kolla fortlöpande om tappen passar i hålet. Fyll lite pu-lim i hålet, stick in tappen och dra i en 6 x 120 mm skruv från utsidan.

Tvärstagen fästs med lim och skruvar.

3

Nu kan du fästa stödreglarna (B) på stolparna. Det är lättast om du lägger de ihopsatta stoparna på högkant, som på bilden. Knacka fast stödreglarna med pu-lim och förstärk med två 6 x 120 mm skruvar i varje montage.

06
Portalen reses 6 Steg

1

Den ena sidan av portalen är klar att sättas på plats. Ett par brädor fästs tillfälligt 20 cm under tvärstagen som stopp. När stolparna stuckits ner i hålen i marken ska brädorna ligga på marken.

På båda sidorna fästs galvaniserad ståltråd för klätterväxterna.

2

Dags att gräva. Här går det lätt eftersom det är sandjord, och för att vi använder jodborr. Hålen ska vara minst 90 cm djupa och tre gånger större än stolpen, så att du kan stampa jorden när den läggs tillbaka. Stampa för var 10:e cm.

3

En hjälpbräda gör stor nytta. Det ska vara 120 cm mellan de två paren stolparna. Fäst två klossar med inbördes avstånd på 120 cm på en bräda, så blir det lättare att placera stolparna i hålen.

Ett par klossar på ett par brädor håller avståndet mellan stolparna.

4

Kontrollera med vattenpasset att stolparna står lodrätt. Kolla alla fyra sidorna. Stödreglarna ska sitta på samma höjd och vara vågräta.

5

Med skruvtvingar, några brädor och ett par tegelstenar kan du justera stolparna så att de hamnar på samma nivå medan du fyller igen hålen. Här kan du ha nytta av en medhjälpare. Blanda ev. lite cement i återfyllnadssanden.

6

Till sist ska den färdigmonterade överliggaren läggas upp och fästas med 6 x 150 mm skruvar, som dras rätt ner i stolparna. Nu är portalen klar och gästerna kan komma …

07
Grind till portalen 5 Steg

Det är inte nödvändigt med en grind i portalen, men det kan vara mycket praktiskt. Vi har snickrat en grind av 22 x 95 mm terrassbrädor (trall). Brädorna (F) fästs på spikreglar (G), som monteras vågrätt, och en snedsträva (H). Den senare är av 28 x 72 mm lärk. Dimensionen får du om du köper 28 x 145 mm brädor och klyver dem på längden, men det går lika bra att använda 33 x 70 mm trä.

Avståndet mellan spjälorna i grinden anpassas så att grinden blir 118 cm bred. Med den bredden blir det 1 cm luft mellan grinden och stolparna.

1

Brädorna (F) kapas så de blir 110 cm långa. Lägg dem vid sidan av varandra och stick små listbitar mellan dem så att totalbredden blir 118 cm. Håll listerna på plats med ett par kantbrädor på bordet.

2

Skruva fast spikreglarna (G) tillfälligt i de två yttersta spjälorna. Vänta med att skruva fast dem i de andra spjälorna, för föst ska du göra urtag i dem för snedsträvan (H).

3

Lägg snedsträvan (H) på plats och markera för den på spikreglarna (G). Snedsträvan ska försänkas 10 mm i spikreglarna för att ge extra stabilitet. Rita urtaget på reglarna, ta loss dem och såga ett urtag i varje.

Börja med att såga ändarna på snedsträvan som på bilden.

4

Skruva fast spikreglarna och snedsträvan i de yttre brädorna. Vänd sedan konstruktionen och arbeta från framsidan. Alla spjälor fästs nu med två 4 x 40 mm skruvar i varje spikregel och i snedsträvan.

5

Grinden ska vara välvd upptill precis som överliggaren på portalen. Ta fram passaren igen och rita formen på en pappskiva, så du kan överföra den till grinden. Såga med sticksåg och putsa av kanterna med slippapper.

Så här levande och skön ser portalen ut när klätterväxterna har fått grepp och spritt sig över sidor och tak. Grinden hängs på stolpen med galvaniserade hakgångjärn. De ska sitta i nivå med spikreglarna på insidan av grinden.

Material

Material till portalen

95 x 95 mm trä (här lärk):
• 4 stolpar (A) à 307 cm, varav 90 cm i mark
• 2 stödreglar (B) à70 cm
• 2 tvärstag (C) à 42 cm

45 x 145 mm reglar (här lärk):
• 2 välvda överliggare (D) à 160 cm

28 x 145 mm brädor (lärk), delas till:
• 9 taklister (E) à 28 x 47 mm à 70 cm

Dessutom:
• Pu-lim
• 4,5 x 60 mm, 6 x 120 mm och 6 x 150 mm skruvar
• 3 mm galvaniserad ståltråd och nät

Material till grinden

22 x 95 mm terrassbrädor (lärk):
• 10 grindspjälor (F) à 110 cm

28 x 145 mm brädor (lärk), delas till:
• 2 spikreglar (G) a 28 x 72 mm à 118 cm
• 1 snedsträva (H), 28 x 72 mm, 116 cm

Dessutom:
• 2 galvaniserade grindgångjärn, s.k. hakgångjärn
• 1 galvaniserad grindklinka
• 4 x 40 mm skruvar

Tidsförbrukning

En förlängd helg i verkstan och en dag för montering.

Pris

Materialet går på ca 3.000 kr - färg har du kanske redan …

Svårighetsgrad

Det är rätt lätt att snickra portalen, men du ska vara noggrann när du reser den.

Ritning

Den välvda överliggaren ger karaktär åt portalen. Följ våra anvisningar steg för steg så gör du den lätt. På sidorna fästs ett galvaniserat nät och mellan taklisterna fästs galvaniserad ståltråd. Nät och trådar gör att klätterväxterna lättare får fäste.

Använd en 140 cm lång list som passare.

Markera på regeln D (steg 1). Såga och montera biten D1 ovanpå D2 (steg 2). Såga till sist bort de övre 5 cm från ovankanten och de nedre hörnen (steg 3).

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädgården