Problem:

Jag ska göra en högbädd på cirka 30 cm med brädor som stöd. Vilket slags jord ska jag använda. Högbädden saknar botten och därför kommer väl rötterna att söka sig ner till marken under rabatten?

Lösning:

Du ska helst använd mylla eller matjord. Börja med att gräva bort lite jord under högbädden och fyll upp med lucker jord. Om rötter som börjar i lucker jord plötsligt stöter på hård lerjord flätas de ihop ovanpå leran.

LÄS ÄVEN: Enkel och billig högbädd