Vilken jord i odlingslådan?

Problem:

Jag ska göra en odlingslåda på cirka 30 cm med brädor som stöd. Vilket slags jord ska jag använda. Odlingslådan saknar botten och därför kommer väl rötterna att söka sig ner till marken under rabatten?

Lösning:

Du ska helst använd mylla eller matjord. Börja med att gräva bort lite jord under odlingslådan och fyll upp med lucker jord. Om rötter som börjar i lucker jord plötsligt stöter på hård lerjord flätas de ihop ovanpå leran.

LÄS ÄVEN: Enkel och billig odlingslåda

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Odlingslåda