Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

När tomten är för öppen och saknar något grönt, kan en pergola vara lösningen. Den delar upp tomten och med sina gröna väg-gar och tak bidrar den till en mysig, trevlig och nästan intim miljö.

Och när väggarna blivit täta fungerar de dessutom som insynsskydd. Pergolan byggs som en enkel konstruktion med ett antal stolpar och ovanpå dem en ram av trä. Här har vi valt att lägga ett armeringsnät på ramen för att ge klätterväxterna bästa chans att bilda ett tätt, grönt tak.När man köper nätet är det ofta rostigt, men det gör inget för färgen passar ihop med de gröna, tryckimpregnerade stolparna och så småningom täcks nätet helt av klätterväxterna.

Här fästs en av hörnstolparna i huset och det ger stabilitet åt pergolan. Denna förbättras åtskil-ligt av armeringsnätet som skruvas fast upptill.

LÄS OCKSÅ: Allt om pergolor