En odlingslåda i byggsats

Här visar hantverkaren hur du enkelt bygger en upphöjd odlingslåda, som kan sättas ihop och plockas isär på några få minuter. Man behöver varken beslag, spikar eller skruvar för att sätta ihop den.

Odlingslådan ska mäta 80x140 cm och delarnas sågas ut av tryckimpregnerat furu. Hantverkaren sågar först till 8 bitar på 80 cm och sedan 8 bitar på 140 cm.

Virket ska fogas ihop halvt i halt och för att spara tid sågar hantverkaren åtta bitar åt gången. Först de långa. Lägg upp delarna så att de är i flukt och spänn ihop dem ordentligt med ett par långa skruvtvingar. Avsätt måtte 5 cm in på de två yttersta bitarna. Och från det märket mäter du ytterligare 5,5 cm in och sätter en ny markering.

I ändarna avsätts ett märke 2 cm ner. Sågklingan ställs in för 2 cm-märket och sedan sågar vi ur. Hantverkaren använder en sänksåg med skena som stöd.Han sågar ett 2 cm djupt spår med omkring en halv cm mellanrum. Sedan börjar han ta bort virke med ett stämjärn, med en vinklade ytan uppåt.

Man kan också knacka bort det mesta med hjälp av en hammare och sedan rensa med stämjärnet. Nu är de 8 långa reglarna tillsågade i ena änden. Lägg undan två och förbered tillsågningen av de resterande sex i andra änden.

De två vi la undan ska inte sågas i den här änden, eftersom de ska ligga överst. De sex bitarna sågas till på samma sätt som innan. När alla de 8 långa bitarna är tillsågade ska det finnas två som har ursågningar i ena sidan och 6 som är ursågade i båda sidorna.

Såga till de 8 korta på precis samma sätt, och kom fortsatt ihåg att två av dem bara ska sågas i ena änden. Sen ska delarna bara sammanfogas. Det går snabbt.

Med detta enkla halvt i halvt – system kan du bygga i vilka längder, bredder och höjder du vill. Principen kan användas vare sig du bygger odlingslådor, sandlådor eller kompostbehållare m.m.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Odlingslåda