Odlingslåda för terrass eller altan

Dessa flexibla odlingslådor kan passa på både terrass och altan. De kan staplas. De är lätta att bygga. Och de kostar bara 100 kronor i material per odlingslåda.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
125 kronor

Intro

Med hjälp av ett par planteringslådor på terrassen eller balkongen kan du enkelt skapa en liten köksträdgård där du kan odla egna kryddor. Men lådorna kan förstås också användas till vackra sommarblommor.

Här har vi snickrat sex kvadratiska lådor i måtten 40 x 40 cm. Totalhöjden är 50 cm och djupet i lådorna är 23 cm, och det räcker för att både blommor och kryddväxter ska kunna utveckla ett rotnät och växa sig starka.

Det smarta med lådorna är att de kan staplas ovanpå varandra, och det beror på att benen har dragits ner en centimeter från ovankanten på lådorna. Då bildas det en liten fals för benen på den odlingslåda du staplar ovanpå, och det är tillräckligt för att den ska låsas fast - nästan som när man bygger med Lego-bitar. Stap-lingsmöjligheten gör att du kan utnyttja utrymmet på balkongen eller terrassen på ett effektivt sätt.

Vi har staplat tre lådor ovanpå varandra och ställt tre lådor vid sidan av. Till en av lådorna har vi gjort ett lock, så att man kan sitta på den. Men utrymmet under locket utnyttjas fiffigt, för där har vi lagt några redskap.

Skulle några av dina redskap inte tåla vatten, lägger du dem bara i en plastlåda och lägger lock på den.

När du har snickrat den första odlingslådan använder du den som mall för de övriga, och då går det snabbt. Vi gjorde de sex lådorna på en lördag-söndag.

Instruktion

01
Ben och sidor 7 Steg

Benen på lådorna har gjorts av furulister (A och D) som satts ihop i vinkel. Sidobrädorna (B och C) har skruvats fast i benens vinklar med skruvar från insidan (för att de inte ska synas från utsidan).

Lådbottnarna är galvaniserade voljär-nät som klippts till med plåtsax och spikats fast under sidorna med märlor.

Varje odlingslåda kläs sedan inuti med plastfolie, som sätts fast med häftklammer och täcks av en list upptill på sidorna. Tack vare folien skyddas träet i lådan mot både jord och fukt.

Allt trä har strukits en gång med grundningsolja som innehåller alg- och mögeldödande medel. Därefter har de strukits med transparent utelasyr.

1

Börja med att sätta ihop benen av listerna (A och D). Stryk lim på kanten av D-listen och ställ en stödlist i samma dimension på högkant vid sidan av.

2

Spänn fast listen (A) med hjälp av ett par tvingar så att de två listerna ligger kant i kant. De två listerna utgör nu ett av de fyra benen till odlingslådan.

3

Fäst listen (A) på listen (D) med 55 x 2,5 mm galvaniserade dyckertar.

4

Lägg fyra sidolister på varandra. Då sparar du tid när du förborrar för skruvarna, eftersom du nu kan borra rätt igenom alla på en gång. Välj 4 mm borr.

5

Lägg två av de färdiga benen på arbetsbordet med ett par sidor (B) emellan. Skruva nu fast två lister på bordet på utsidan av var sitt ben. Då får du ett anhåll som du kan använda när de andra sidorna snickras klara.

6

Lägg resten av sidolisterna (B) på plats och skruva fast dem i vinkelbenen med 4 x 35 mm skruvar. Här har vi använt stumpar av en 10 mm list som avståndsbrickor mellan sidolisterna.

7

Res de färdiga sidorna på högkant mellan listerna på bordet. Skruva nu fast tre sidolister (C). Vänd därefter lådan och skruva fast lister i de två sista sidorna.

02
Botten och plast 6 Steg

1

Klipp till en bit voljärnät med plåtsax (det går också bra med vinkelslip, men tänk i så fall på skyddsglasögon och arbetshandskar). Spika sedan fast nätet under sidolisterna med märlor.

2

Lägg en kraftig plastfolie i botten. Du kan ev. använda en soppåse som du klipper till. Lägg gärna ett par mark- eller tegelstenar i botten i varje hörn för att få ut folien ordentligt i sidorna.

3

Släta ut folien och klipp till den så att den passar i odlingslådan. Fäst den med häftklammer i sidorna.

4

Innan odlingslådan stryks med utelasyr måste du grunda den med träolja som innehåller alg- och mögeldödande medel. Avsluta med att spika fast täcklister (E och F) längst upp på varje sida.

5

En av lådorna kan förvandlas till sittplats, och det gör du med hjälp av ett lock som snickras av listerna (J och K). Lägg först listerna (J) på lådan och lägg sedan spikreglarna (K) på plats. Spänn ihop med tvingar och skruva fast med 4 x 35 mm skruvar.

6

Växterna planteras i blomjord, och eftersom det är viktigt att växterna får både vatten och ljus, bör du placera lådorna i sol eller halvskugga och där det är lä. Lådan med lock fungerar som ”redskapsbod”.

Material

Material till en odlingslåda

22 x 70 mm lister:

 • 4 ben (A) à 50 cm
 • 6 sidor (B) à 40 cm
 • 6 sidor (C) à 35,6 cm

22 x 44 mm lister:

 • 4 ben (D) à 50 cm

8 x 21 mm lister:

 • 2 kantlister (E) à 40 cm
 • 2 kantlister (F) à 38,4 cm

Dessutom:

 • 1 botten (G), 40 x 40 cm, av galvaniserat voljärnät
 • 1 plastfolie (H), c:a 90 x 90 cm
 • Trälim av utetyp, t.ex. Casco 3346
 • Grundningsolja
 • Transparent utelasyr
 • 4,0 x 35 mm galvaniserade skruvar
 • 1,6 x 15 mm märlor (stål)
 • 12 x 25 mm galvaniserade dyckertar
 • 2,5 x 55 mm galvaniserade dyckertar
 • 8-10 mm häftklammer

Material till ett lock (sits)

22 x 70 mm lister:

 • 5 sittbrädor (J) à 40 cm
 • 2 spikreglar (K) à 34 cm

Dessutom:

 • 4,0 x 35 mm galvaniserade skruvar
 • Grundningsolja
 • Transparent utelasyr

Tidsförbrukning

Du hinner säkert med att göra sex lådor på en helg.

Pris

Cirka 125 kr per odlingslåda.

Svårighetsgrad

Relativt lätt. När du är färdig med den första odlingslådan använder du den som mall, och då går det snabbt att tillverka följande lådor.

Ritning

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Odlingslåda