Odlingslåda i 3 nivåer

Med tre enkla ramar som är olika långa kopplas ihop med små klossar, då blir det lätt att dela odlingslådan i olika odlingslådor. Så här hur du bygger den.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
1.500 kronor

Intro

Odlingslådor finns i många trädgårdar, och det av en anledning. Jordtemperaturen är högre i en odlingslåda, och det betyder att du kan komma igång tidigare med att odla grönsaker och kryddor - och du kan fortsätta längre.

Det finns många olika sätt att bygga en odlingslåda på, och du kan använda allt från ädelträ till komposit.

LÄS OCKSÅ: Här har vi samlat alla våra byggbeskrivningar för odlingslådor, så att du kan få inspiration och vägledning till hur du själv bygger nästa odlingslåda.

Här bygger vi av lärkträ, och vi gör en variant i flera våningar, så att vi kan skilja grönsakerna åt och samtidigt ge den en speciell stil.

Vi har köpt trä på det lokala sågverket, men naturligtvis kan du också bygga din odlingslåda med virke från byggmarknaden.

Instruktion

01
Träet sågas upp och förborras 6 Steg

Odlingslådan består av tre ramar. De sätts ihop med långsidor (A, B och C) och kortsidor (D). Nedersta ramen står stadigt på marken med hjälp av sex stolpar (E) - en i varje hörn och en mitt på långsidorna. Delarna sätts ihop med hjälp av klossar (G).
Det kan vara en bra idé att göra en borrmall, som ser till så att stolparna (E) hamnar på rätt ställe i hörnen varje gång och att skruvarna inte möts. Mallen är markerad med hål för kortsidorna (D) och långsidorna (A).

1

Brädorna sågas till. Vi har monterat ett längdstopp i andra änden av kapsågen. Det säkerställer exakt rätt längd.

2

Gör ett smart “arbetsbord”. Två brädor monteras i vinkel, varpå en stoppläkt och en 4 cm tjock distanskloss skruvas fast. Det ser till så att stolpen (E) blir förskjuten, så att det finns plats för monteringsklossar (G).

3

Stolpe och bräda läggs upp. Här har vi lagt fram en av de långa brädorna till den nedersta ramen (A). Se till att bräda och stolpe fluktar. Stoppläkten till höger håller träet på plats när vi förborrar.

4

Hålen borras. Vi använder ett 4 mm-borr som är tillräckligt långt för att borra igenom både mall, bräda (D eller A) och stolpe (E).

5

Brädorna skruvas fast. Vi använder trallskruv med längden 4,8 x 75 mm. De är rostfria A4. Två skruvar på varje sida.

6

Mittstolpar (E) fästs på långsidorna (A). Stolpen skruvas fast enligt samma princip som här ovan. Borra efter hålen markerade med L i mallen.

02
Ramarna sätts ihop 7 Steg

När alla sidorna förborrats ska odlingslådan sättas ihop. Vi har inte något arbetsbord som är tillräckligt stort, så istället monterar vi det direkt på marken.

Först sätts ramarna löst på varandra, så att vi kan kolla så att de passar ihop. Därefter monteras de på platsen där de ska stå.

Ska odlingslådan strykas med träskydd, är det en fördel att göra det innan montering. Då är det mycket lättare att få färgen att täcka överallt.

1

Första ramen monteras. Det är lite besvärligt att sätta ihop den understa ramen. Det blir lättare med nästa ram.

2

Andra varvet skruvas på. Brädorna skruvas fast genom de förborrade hål som vi gjorde med borrmallen.

3

Ramarna byggs upp. De två översta ramarna har inget stöd på mitten, men här hjälper en lång skruvtving till att hålla fast kortsidan medan det förborras. Vi sätter ihop de två översta ramarna var för sig och fäster dem inte vid varandra än.

4

Den första ramen placeras i marken. Är brädorna skeva kan det vara något av en utmaning att få ramen att stå helt rakt. Ramen placeras i våg innan hålen packas runt stolparna.

5

Översta lagret jord tas bort. Innan ramarna byggs för höga, grävs det översta lagret jord bort. Det ska senare användas för att fylla odlingslådan.

6

Nästa ram (B och D) sätts ovanpå. Den understa ramen har två lager brädor. Nu sätts den andra ramen ovanpå. Den har bara ett lager.

7

Den sista ramen (C och D) monteras. Den är 81,5 cm lång, vilket är hälften av den mellersta ramen.

03
Odlingslådan fodras med plast 4 Steg

Nu är odlingslådan monterad, men innan vi kan fylla den med jord ska insidan fodras med tunn 0,15 mm plastfolie. Det hjälper till att hålla fukt borta från träet, så att odlingslådan håller längre.

Vi ser också till att lägga plast så att jorden i de tre ramarna skiljs åt. Därefter sätter vi lister (F) som håller plasten på plats.

1

Plasten sätts fast. Det är lite svårt att få den jämn överallt, men det är inte så viktigt eftersom odlingslådan sedan fylls med jord. Plasten fästs med häftklammer.

2

Lister (F) monteras. För att se till att plasten sitter kvar, sätter vi lister i kanten på ramarna. Listerna skruvas fast med 4,2 x 55 mm A4-skruvar.

3

Odlingslådan fylls. De tre nivåerna skiljs åt av plast. Varje våningsplan fylls för sig, och kompostjorden siktas genom ett puts-eller armeringsnät med maskor på 2 x 2 cm.

4

Så är det dags att skörda. De tre nivåerna gör det lätt att hålla grödorna åtskilda.

Material

28 x 120 mm lärkträ:

 • 4 långsidor (A) à 245 cm
 • 2 långsidor (B) à 163 cm
 • 2 långsidor (C) à 81,5 cm
 • 8 kortsidor (D) à 110 cm
 • 10 lister (F) à 2,8 x 3,7 cm (sågas ur en bräda delad på tre med bordssåg)

45 x 45 mm lärkträ:

 • 6 stolpar (E) à 40 cm
 • 8 monteringsklossar (G) för montering av ramarna à 12,5 cm

Dessutom:

 • A4-trallskruvar, 4,2 x 55 och 4,8 x 75 mm
 • Plastfolie, 0,15 mm
 • Kompostjord
 • Häftklammer

Tidsförbrukning

Ett par dager.

Pris

1.500 kr för den här odlingslådan.

Svårighetsgrad

Det är en enkel konstruktion och med en mall kan du snabbt få färdigt delarna.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Odlingslåda i 3 våningar

3 våningar gör det enklare att dela upp rabatten och skilja grönskerna åt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Ramarna sätts ihop

Ramarna sätts löst på varandra, i deras slutliga placering.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Odlingslådan kläs med plast

Insidan kläs med tunn 0,15 mm plastfolie. Det hjälper till att hålla fukten borta från träet.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Använd sågen som vinkel

TIPS: Undvik att ändträt splittras

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Odlingslåda