Bygg en odlingslåda av trä för under 500 kronor

Här använder vi staketribbor och reglar för att bygga en odlingslåda med en lätt och luftig look. Det håller nere materialkostnaderna på ett minimum. Se byggbeskrivningen.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
500 kronor

Intro

Se hur du snickrar fina odlingslådor av reglar och billiga brädor.

Instruktion

01
Såga och måla 2 Steg

Odlingslådorna till våra rabatter snickras av billiga ev. tryckimpregnerade brädor och reglar. Eftersom vi medvetet har kikat efter billigt virke, så fick vi det för cirka 450 kr. Det kan du säkert också få det för.

Börja med att såga upp alla reglar och brädor enligt måtten i materiallistan. Håll isär reglar och brädor, och lägg upp dem så att du ser var delarna finns. Vi rekommenderar att du målar allt innan du snickrar odlingslådorna, för då blir även skarvar målade. Vi har strukit allt trä två gånger med heltäckande utelasyr. Kostnad för lasyr tillkommer.

Du kan, om du vill, göra odlingslådorna lägre, men då ska du ändra materiallistan.

1

Kapa alla reglar som behövs till odlingslådorna (se mått i materiallistan). Lägg upp reglarna på ett bord och måla dem två gånger. Det går mycket snabbare om du använder rulle.

2

Brädorna ska också kapas. Såga också till de två täckbrädorna A1. Samtliga brädor målas två gånger med utelasyr. Vi valde en svart färg som kontrast till den vita på reglarna.

02
Delarna sätts ihop 10 Steg

Stommen i odlingslådorna består av reglar som skruvas ihop ovanpå varandra med 5 x 70 mm skruvar - fast underifrån. Fökla-ringen är att du börjar med att sätta ihop den översta ramen. När den är klar läggs den på marken eller golvet och utgör nu ”botten” i stommen.

När nästa ram skruvas fast underifrån så blir skruvarna osynliga. För varje ram som läggs på flyttar du in monteringen 45 mm, som också är lika med reglarnas tjocklek. När alla ramar har skruvats ihop fortsätter du med brädorna.

De två översta (J1) justeras med två urtag, och därefter fästs brädorna på reglarna med 4 x 40 mm skruvar.

1

Den översta ramen sätts ihop först. Du behöver två vardera av reglarna A och B. Lägg reglarna längs en vinkelrät skiva så att hörnen blir vinkelräta. Spänn fast dem och skruva med 5 x 70 mm skruvar.

2

När den översta ramen är klar, läggs den på marken, där den är botten i en pyramid där ram efter ram skruvas fast.

3

Skruva fast de första sidolisterna (A) på ramen 45 mm in från sidorna. Därefter läggs följande sidolister (B) vinkelrätt ovanpå, och även de flyttas in 45 mm från kortändarna.

4

För varje ram som skruvas fast flyttas sidolisterna in 45 mm och då bildas pyramidformen. Såga av en bit av en regel och använd den som distanskloss för att markera placeringen. Det går fortare än att mäta med tumstock.

5

Sidolist efter sidolist läggs på och skruvas fast, men glöm inte att hela tiden flytta in 45 mm.

6

När de sista listerna har monterats är stommen klar, och den kan nu vändas åt rätt håll med spetsen neråt. Genom att fästa listerna som vi gör blir skruvarna osynliga och det samlas heller inte vatten i skruvhålen.

7

Plocka fram beklädnadsbrädorna till den ena sidan. De två översta brädorna (J) är de enda som ska anpassas. De ska förses med ett urtag i varje ände.

8

Brädorna skruvas fast i stommen med 4 x 40 mm skruvar från insidan. Om du låter pyramiden ligga på sidan på marken går det lätt.

9

Två motstående sidor har klätts med brädor. Lägg ut brädor till en av de återstående på marken. Nu ska du börja med att fästa den smala listen (A1).

10

Lådan till vår rabatt är stadig och stryktålig, när vi har satt på de sista brädorna på den sista sidan. Men den är ganska tung. Nu återstår endast att klä insidan med plastfolie.

03
Bottnen görs sist 3 Steg

Hur mycket jord som ska fyllas i odlingslådan beror förstås på vad du vill plantera - kryddväxter, blommor eller ett litet dekorativt träd.

Det är kanske inte nödvändigt att fylla hela pyramiden med jord, och i så fall kan du lägga in en botten på ett lämpligt ställe - precis som vi har gjort.

Under alla omständigheter föreslår vi att du klär insidan av odlingslådan med kraftig folie. Den skonar träet och minskar uttorkningen av jorden.

Men plasten får inte vara fullständigt tät för då kan växterna drunkna. Skär därför ett par snitt i folien där den ligger på bottnen så att vatten kan rinna ut.

1

Kapa bottenbrädorna till rätt längd och skruva fast dem på sidolisterna med 4 x 40 mm skruvar. Du kan placera bottnen på vilken höjd som helst. Vi satte vår botten 30 cm från ovankanten.

2

Klä odlingslådan invändigt med kraftig plastfolie för att skydda träet. Det gör du lätt med häftklammer. Skär ett par snitt i plasten så att det bildas en ”brunn” på bottnen, där vattnet kan rinna ut.

3

Spika fast kantbrädorna (K) med 40 x 2 mm dyckertar. Försänk dem en aning, så att du inte river dig på dem och fyll på med lite färg ovanpå varje spikhuvud. Måla sedan kanten ett par gånger.

Material

45 x 45 mm reglar:
• 4 sidolister (A) à 120 cm
• 6 sidolister (B) à 111 cm
• 4 sidolister (C) à 102 cm
• 4 sidolister (D) à 93 cm
• 4 sidolister (E) à 84 cm
• 4 sidolister (F) à 75 cm
• 4 sidolister (G) à 66 cm
• 2 sidolister (H) à 57 cm

19 x 45 mm lister:
• 2 täckbrädor (A1) à 107,2 cm

19 x 90 mm (tryckimpregnerade) brädor:
• 4 kantlister (K) à 122 cm
• 2 täckbrädor (B1) à 102 cm
• 4 täckbrädor (C1) à 93 cm
• 4 täckbrädor (D1) à 84 cm
• 4 täckbrädor (E1) à 75 cm
• 4 täckbrädor (F1) à 66 cm
• 4 täckbrädor (G1) à 57 cm
• 2 täckbrädor (H1) à 48 cm
• 2 täckbrädor (J1) à 111 cm
• 7 bottenbrädor (K1) à 80 cm

Dessutom:
• 5,0 x 70 mm och 4,0 x 40 mm skruvar
• 40 x 2 mm galvaniserade dyckertar
• Heltäckande utelasyr
• Plastfolie

Specialverktyg
• En kap- och geringsåg är användbar

Tidsförbrukning

Två dagar. Såga och måla den första dagen, sätt ihop delarna den andra dagen.

Pris

Omkring 500 kronor.

Svårighetsgrad

Det är ganska lätt att snickra de fina odlingslådorna, men du måste hålla reda på de olika listerna och stolparna.

Ritning

Snickra billiga odlingslådor

Till odlingslådorna använder vi billiga brädor, som kan vara tryckimpregnerade, och standardreglar från byggmarknaden.

Stommen snickras av reglar på 45 x 45 mm, och de skruvas fast ovanpå varandra med 5 x 70 mm skruvar.

Odlingslådorna kläs sedan invändigt med 19 x 95 mm tryckimpregnerade brädor. Du kan om du vill lägga brädor även på bottnen.

Snickra billiga odlingslådor

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Odlingslåda