Enkel odlingslåda av funktionella moduler

Med enkla moduler som kopplas ihop med gångjärn, kan du själv välja formen på din odlingslåda. Modulerna går lätt att skruva ihop och går snabbt att koppla ihop och behöver inte kosta så mycket.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
15 timmar
Pris
400 kronor/modul

Intro

Trekantig, fyrkantig eller sexkantig? Formen är helt underordnad, så länge som du bygger av de här identiska modulerna.

Konstruktionen av modulerna är riktigt enkel. Den består av lodräta ben och vågräta ribbor som monteras med dolda skruvar från baksidan. För att se till att ribborna sätts med exakt lika stort avstånd, bygger vi en enkel mall som håller ribborna på plats medan du skruvar.

Modulerna sätts ihop med gångjärn till den form som du vill, och sedan kan du lägga i en botten i och förse lådan med en överliggare. Båda består av tryckimpregnerade 25 x 100 mm brädor.

Medan sidomodulerna är likadana, krävs det lite anpassning när det gäller botten och överliggarna. För här beror vinkeln på ändsnitten på vilken form lådan ska ha.

I denna artikel går vi igenom hela arbetsprocessen med steg-för-steg-bilder, och du får även en detaljerad materiallista och en noggrann ritning som visar hur en modul ska konstrueras.

Instruktion

01
Så här bygger du modulerna 6 Steg

Om odlingslådan ska vara tre-, fyr- eller sexkantig är underordnat - modulerna är likadana. Konstruktionen består av lodräta ben och vågräta ribbor.

Listerna skruvas på med dolda skruvar. Det vill säga att de fästs från baksidan. Det görs enklast genom att du gör en enkel mall som håller ribborna på plats när benen skruvas fast.

1

Markera på benen (A) var ribborna ska skruvas på. Ribborna placeras med 2 cm mellanrum.

2

Förborra och förskjut skruvarna. Benen och ribborna förborras, eftersom ribborna monteras från baksidan så att skruvarna inte syns.

3

Gör en mall. Skruva fast ett par brädor på ett stadigt underlag och dela in panelribborna mellan dem. Mallens ovansida och sidor ska vara vinkelräta mot varandra. Det ska vara ca 2 cm mellan ribborna.

4

Lägg de två benen (A) ovanpå ribborna (B) och skruva fast dem med 4 x 40 mm skruv.

5

Masonitskivorna (G) som modulerna ska kläs med invändigt, målas med heltäckande träskyddsfärg innan de monteras.

6

Den målade och tillsågade masonitskivan (G) placeras på baksidan av panelribborna (B). Därefter låses den med en övre och en undre list (C) som skruvas fast i panelribborna (B).

02
Skruva ihop delarna 2 Steg

När modulerna har monterats ihop, är det en bra idé att behandla dem med en heltäckande träskyddsfärg - särskilt om du inte använder tryckimpregnerat virke eller hårdträ.

Avslutningsvis kopplas alla modulerna ihop med kantgångjärn.

Innan du går vidare med överliggare och bottenbrädor, är det bra att kontrollera diagonalmåtten på lådan. Det förvissar dig om att lådan står rätt.

1

Modulerna läggs bredvid varandra och kopplas ihop med kantgångjärn. Gångjärnen ska vara gjorda för utomhus användning och monteras med 4 x 20 mm skruv.

2

Res lådan upp och skruva fast de sista gångjärnen. Du kan kolla så att lådan står i rätt vinkel genom att ta ett kryssmått. Det görs genom att mäta diagonalt, från spets till spets på lådan. När de två diagonalmåtten är samma, står lådan rätt.

03
Gör de sista avslutningarna 8 Steg

Överliggarens uppgift är att skydda modulerna mot väder och vind, och samtidigt ska den tåla att du sitter på den och lutar dig in över den när du ska plantera i odlingslådan.

Därför ska brädans mått vara minst 25 x 100 mm. Den kapas enklast med en kap-/gersåg och fästs uppifrån med 4,5 x 60 mm skruv.

Du sågar också till små reglar till hörnen, som ger lådan en fin avslutning.

1

Sätt överliggaren (D) på plats. Överliggaren görs av brädor på 25 x 100 mm. Hörnen gersågas i ”rätt” vinkel. I en sexkant ska vinkeln på varje ände på brädan vara 30 grader, i en trekant 60 grader, och ska lådan vara fyrkantig ska vinkeln vara 45 grader.

2

Bygg en stabil botten. Botten består av 25 x 100 mm brädor (F). De skruvas fast i bottenlisten (C). De diagonala snitten på brädorna anpassas till lådans form.

3

Hörnavslutningarna (E) består av kapade reglar. Reglarnas vinkel beror på lådans form. Skruva fast dem med två skruvar, så att de snabbt kan skruvas ur om lådan ska fällas ihop.

4

Skydda träet genom att klamra fast en skyddsduk på insidan. Duken kan mycket väl bara vara en presenning eller något annats slags kraftig plast.

5

Så där! Nu ska du bara fylla odlingslådan med jord, så att du kan plantera i den. Om lådan ska stå på ett jämnt underlag, t ex en terrass, så kan du sätta hjul under varje ben, så kan lådan lätt flyttas.

Vinkeln på överliggaren

När lådans form ändras, ändras också vinkeln på överliggaren (D). Vinkeln sågas enklast med en kap-/gersåg.

Ändarna sågas med ett 60 graders snitt på den trekantiga lådan.

På den fyrkantiga lådan är hörnet vinkelrätt, så ändarna sågas därför i 45 grader.

På den sexkantiga lådan är överliggarnas snittvinkel 30 grader.

Material

Till en modul: här 20 x 45 mm läkt:

 • 2 ben (A) à 70 cm
 • 5 panelribbor (B) à 60 cm
 • 2 lister (C) à 51 cm

4 mm oljehärdad masonit:

 • 1 skiva (F), 30,5 x 51 mm

Dessutom:

 • Överliggare (D) av 25 x 100 mm tryckta brädor: 3 st à 78 cm till trekantig låda, 4 st à 71 cm till fyrkantig låda och 6 st à 66 cm till sexkantig låda
 • Bottenbrädor (F) av 25 x 100 mm tryckta brädor: ca 2 meter till trekantig låda, ca 3,5 meter till fyrkantig låda och ca 10 meter till sexkantig låda
 • 45 x 45 mm hörnreglar (E) à 30,5 cm
 • 4 x 20 mm, 4 x 40 mm och 4,5 x 60 mm skruv
 • 50 x 40 mm kantgångjärn
 • Plastduk och eventuellt träskydd

Tidsförbrukning

10-15 timmar.

Pris

Ca 400 kronor per modul.

Svårighetsgrad

Det här projektet är det enkelt och snabbt att komma igång med.

Ritning

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Stoppkloss för kapsågen

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Odlingslåda