Bygg med betongblock: Högbädd ger lä på terrassen

Visst var det skönt på terrassen, men den var stor och man satt inte i lä. I stället för att skärma av den med vindskydd eller plank skapade vi en högbädd. Den ger lä och sprider trivsel med blommor och grönt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
8.000 kronor

Intro

En öppen terrass är sällan en succé eftersom det är djupt rotat i oss människor, att vi inte gillar stora öppna platser.

Och hamnar vi på en sådan, håller vi oss längs kanterna där vi kan känna oss trygga.

Det är också anledningen till att denna stora, öppna och runda terrass nästan aldrig användes. I stället för att sätta upp vindskärmar eller plank av trä runt terrassen beslöt vi att anlägga en stor högbädd. Där skulle vi plantera åretruntgröna växter, kryddväxter och blommor av olika slag. En grön oas som skulle skapa trivsel och glädja både vårt luktsinne och vår syn.

Högbädden anlades av betong, och i stället för traditionella kantblock valde vi stora, kraftiga block av typen Birka Mur från Starka. Blocken är så tunga att det räcker att stapla dem - de behöver inte muras ihop eller fogas samman med bruk eller cementlim.

Som alltid när man anlägger en högbädd är det viktigt att det vatten som hamnar i rabatten kan dräneras bort utan att jorden följer med. Därför klär vi högbädden invändigt med fiberduk. Den släpper igenom vattnet, men håller kvar jorden i rabatten.

Instruktion

01
Bygg med block 9 Steg

Den högbädd vi anlägger består av sex rader (skift) ovanpå varandra och vi bygger med betongblock. Den första raden måste ligga fullständigt vågrät både på längden och på tvären, så du ska använda vattenpasset flitigt.

När den första raden ligger som den ska, går resten nästan av sig själv, för det är som att bygga med Legoklossar.

Högbädden ska ha en svängd form som följer kanten på terrassen. Men eftersom formen blir svängd, blir det skillnad i tjocklek mellan invändiga och utvändiga fogar. Här blir de minsta fogarna mellan 2 och 5 mm breda.

Kolla med vattenpass att stenarna läggs vågrätt och att de staplas lodrätt.

1

Högbäddens placering markeras med krita. För att slippa kapa några stenar anpassar vi både längden och bredden på högbädden efter stenarnas storlek. Det är enklast.

2

Det första skiftet (den undre raden) läggs längs kritstrecket hela vägen runt terrassen. Betongblocken skjuts tätt ihop under läggningen.

3

Betongblocken läggs med en fog på 2-5 mm, för då utjämnas storleksskillnader mellan stenarna. Det är viktigt att du lägger stenarna rakt efter varandra, men när formen ska vara svängd blir fogarna större på ena sidan.

4

Den första raden ska vara absolut vågrät, och det gäller på båda sidorna av högbädden för annars blir väggarna inte lodräta. Skulle det finnas en liten avvikelse, blir denna mycket stor efter några skift. Justera ev. med lite takpapp.

5

När den första raden ligger som den ska, kan följande rader snabbt läggas ovanpå. Med tanke på blockens tyngd - 29 kg - behöver du inte lägga dem i bruk eller limma dem.

6

Kontrollera fortlöpande att sidorna blir lodräta, och att två lodräta fogar inte ligger rakt ovanför varandra. I varannan rad ska de dock ligga ovanför varandra. Var extra noggrann med hörnen.

7

Lägg en fiberduk på den näst sista raden. Då hålls den på plats av den sista raden. Fiberduken ser till att jorden i rabatten inte rinner bort tillsammans med dräneringsvatten. Placera duken så att den inte syns från utsidan.

8

Högbädden fylls upp med matjord. Om du använder maskiner att flytta jorden, måste du vara försiktig så att du inte knuf ar något av blocken. De kan förskjutas om de träf as hårt av ett lass jord.

9

Nu kan du plantera vad du vill i din högbädd. Undvik dock stora växter som utvecklar kraftiga rötter för de kan knuf a undan några block - och det kan de göra även om de har murats fast.

Material

• Betongblock Birka Mur från Starka. Varje block är 42 x 21 x 14 cm (andra tillverkare har andra mått)
• Takpapp
• Fiberduk
• Matjord
• Växter av olika slag

Tidsförbrukning

Två arbetsdagar.

Pris

Blocken kostar cirka 50 kr/st.

Svårighetsgrad

De stora blocken är tunga, men det är ändå lätt att anlägga en högbädd. Var flitig med ditt vattenpass.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Odlingslåda