Kanal av betong

När det ösregnar ett par timmar belastas dagvattensystemet mycket. Led i stället vattnet till en rabatt där det kan rinna ner i marken.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
220 kronor

Intro

Det är alltid förnuftigt att ta hand om regnvattnet eftersom det kan användas till bevattning på tomten och då behöver man inte använda dyrt dricksvatten. Vill du dessutom skona dagvattenrören, som lätt blir översvämmade efter kraftigt regn, ska du leda vattnet från hängrännorna till en rabatt med lucker jord.

Instruktion

01
Tillverka en form 5 Steg

Här bygger vi en kanal av betongmoduler. Betong är ett billigt material och dessutom hållbart. För att vattnet ska rinna undan i kanalen bör denna ha en form som påminner om en hängränna. Den formen får vi genom att använda en bit av ett markrör i vår gjutform.

Det är praktiskt att tillverka kanalen av flera moduler för då blir varje del hanterbar. Eftersom alla moduler ska vara likadana behövs inte så många formar.

Gjutformarna tillverkas av 20 mm formplywood och en bit markrör av pvc med en diameter på 160 mm.

1

En 50 cm lång bit markrör A av pvc sågas itu på längden med handsåg. Lägg märke till att röret inte delas i två lika stora halvor.

2

Bottnen B till formen sågas till och därefter fräses två spår i den. Spåren ska vara 10 mm djupa och fräses 4 cm från sidorna med 8 mm notfräs.

3

De frästa spåren fylls med byggsilikon. Det har ingen betydelse vilken färg massan har, men eftersom modulerna senare ska limmas ihop med silikon, så är det smart att välja en grå.

4

Formen snickras klar. Förborra för skruvarna i sidorna C och kortändarna D. Skruvarna ska inte dras åt hårt eftersom det ska vara lätt att ta isär delarna efteråt när betongen har härdat.

5

Det är rätt lätt att få loss betongen från formen om den har smörjts ordentligt med olja. Du behöver inte köpa specialolja, för det går utmärkt med en skvätt matolja och en svamp.

02
Gjutningen 2 Steg

Det finns färdigblandad betong att köpa och det enda man ska göra är att tillsätta en skvätt vatten. Det är en utmärkt lösning, men om man ska blanda mycket betong blir det ganska dyrt. Om du vill gjuta till minsta möjliga kostnad ska du själv blanda betongen. Det gör vi också, men det beror på att vi har cement.

Blanda en del cement med fyra delar grus, t.ex. 0-8 mm eller 0-12 mm, och tillsätt vatten undan för undan tills du får en rätt smidig massa. Eftersom du inte ska blanda så mycket så kan du göra det med en murslev i en hink. Men har du en omrörare använder du förstås den.

1

Betongen ska blandas med vatten tills den blivit smidig. Den får inte vara för fast för då kan det vara svårt att pressa ut den i hörnen och packa den runt markröret av plast.

2

För att få bort luftbubblor från betongen och vara säker på att betongen kommer ut i alla hörn ska du knacka lätt på sidorna med gummi­ hammare. Det ska göras flera gånger medan du fyller på betong i formen.

03
Formen öppnas 2 Steg

När du har fyllt formen med betong och vibrerat den med gummiklubba ska betongen härda cirka ett dygn. Om du ska anlägga en lång kanal är det en fördel att använda flera formar på en gång.

Men en gjutform av det slag vi visar håller till åtminstone 10-15 moduler. Du ska förstås skruva isär formen försiktigt och rengöra den och olja in den inför varje ny gjutning.

1

Skruvarna dras ut efter ett dygn och då kan du ta bort sidorna C och kortändarna D i formen från bottnen B.

2

Betongen släpper lätt det släta markröret. Tänk på att kanterna på betongen kan vara ömtåliga eftersom betongen bara har härdat i ett dygn. Palla upp modulerna på lister och låt dem torka i en vecka innan de läggs ut.

04
Gräv en regnrabatt 4 Steg

Den lilla rabatten ska här inte ta hand om så mycket vatten, men marken är ganska lerig och fast, så därför är det tvunget att gräva upp en hel del lerjord och ersätta den med grovt grus som är dränerande. Du bestämmer själv formen på din rabatt. Vår är cirkelrund med en radie på 100 cm vilket innebär att ytan är 3,14 m2. Den ligger 2 meter från huset och det går då åt fyra moduler från stupröret till rabatten och en modul som går ut en bit i rabatten.

1

Regnvattnet rinner ner i marken och ut till en brunn, där det blandas med annat dagvatten och avloppsvatten. Vi förseglar röret i marken och anlägger i stället en kanal till en rabatt.

2

Här ska rabatten bli rund och då börjar vi med att bestämma centrum. Med hjälp av ett rep, ett snöre eller ett band på 100 cm markeras kanten runt rabatten med en spade.

3

Först grävs all matjord bort ur rabatten, dvs. de övre 30 cm. Matjorden läggs åt sidan. Därefter ska 40-60 cm av den leriga jorden grävas bort och den kan inte användas till något.

4

Hålet fylls upp cirka 20 cm med grovt grus. Därefter blandas matjorden med grus och skottas tillbaka i hålet. Slutligen fylls på med ett tunt lager grus och stenkross.

05
Anlägg kanalen 6 Steg

1

Gräv en ränna från stupröret till rabatten. Gör den lite bredare än dina betongmoduler och se till att den är så djup att du först kan skapa en bädd av bärlagergrus och sättgrus.

2

Lägg ett lager bärlagergrus i rännan och stampa gruset ordentligt. Det finns ingen anledning att hyra en vibrator för en så liten ränna, men packa gruset noga, t.ex. med slägga.

3

Jämna till rännan med t.ex. sättgrus så att modulerna kommer upp i nivå med gräset och så att kanalen får fall från huset mot rabatten. Fallet bör vara 10 mm per meter. Lägg sedan den första modulen på plats.

4

Modulerna limmas ihop med byggsilikon. Lägg ett par tjocka strängar på kortsidorna så att modulerna limmas ihop och så att fogen blir tät. Överflödig fogmassa skärs bort när den har härdat och modulerna är på plats.

5

Lägg modulerna på plats. Kolla hela tiden med vattenpass att kanalen sluttar mot rabatten och att ovansidan på modulerna är vågrät. Låt byggsilikonet härda några timmar innan du gör rabatten klar och fyller på mer jord.

6

Här har vi planterat ett par grässorter i regnrabatten, men det finns många andra växter att välja bland. Hör på plantskolan vilka växter som tål att stå i en sådan rabatt.

Material

160 mm markrör, PVC:
• 50 cm (A) (räcker till två formar)

20 mm formplywood:
• 1 botten (B), 23 x 50 cm
• 2 sidor (C) à 11 x 54 cm
• 2 kortändar (D) à 11 x 23 cm

Dessutom:
• 16 skruvar, 5 x 50 mm
• En patron byggsilikon
• 1 säck cement
• C:a 60 kg grus (till 5 moduler)
• 1 m3 grus och en skottkärra bärlagergrus, 0–32 mm, till kanal

Tidsförbrukning

Beror på hur stor rabatt du anlägger och hur lång rännan ska vara. Vi arbetade cirka en vecka med vår lösning.

Pris

En modul går på cirka 20 kr och formen kostar 200 kr.

Svårighetsgrad

Under medel, men gjutformens delar bör sågas och tillverkas med noggrannhet. Använd vattenpasset flitigt när du gräver ner betongkanalen.

Ritning

Så här gör du gjutformen

Här har gjutformen tillverkats av fem bitar formplywood och ett avloppsrör av plast som kluvits på längden. Formen skruvas ihop så att den kan delas och användas flera gånger tills du har så många moduler att du kan bygga en kanal.

Så här gör du gjutformen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgården