Bygg med muraren

Här visar muraren hur man bygger en trädgårdsgrill. Vi bygger grillen inomhus, men arbetsgången är precis densamma som om den byggts hemma i trädgården. Muraren visar hela processen från utgrävning för fundamentet till uppmurning och den sista finishen med fogning och putsning.

Samtidigt lär du dig också hur du gör en kraftig armering, murar en båge och anpassar stenen till olika mått. Arbetsgången och murartekniken kan lika gärna användas till något annat fristående murararbete, till exempel en trädgårdsmur. Detsamma gäller naturligtvis alla de knep vi visar i projektet.
Före första spadtaget bör projektet skissas på ett rutat papper, som visas här.

Dels får man en bild av det färdiga resultatet, dels kan skisserna användas som underlag för arbetet. Man ser var stenarna ska ligga och i vilka förband. Vi gör fyra skisser. Den första visar fundamentet och armeringen. Här anges fundamentets mått, dimensioner på lecablocken som används till fundamentet, samt antal och dimension på armeringsjärnen. På den här skissen ses grillen framifrån. Nederst syns fundamentet som sticker upp 15 centimeter över marknivå.

Ovanför syns de olika lagren tegelsten, som på murarspråk kallas skift. Fyra rutor på papperet är lika med den långa sidan på en tegelsten, löpsidan.På den här teckningen syns grillens alla enskilda delar. Bland annat askfångare. Kolgaller. Grillgaller. Avställningsyta av natursten. Och avslutningen av skorstenen med en betongplatta och tegelpannor. Här ses grillen från sidan, och här ser man tydligt att den muras upp i vad muraren kallar halvstensförband. Murverket består av både hela och halva stenar. Först en rad hela stenar, som i nästa skift förskjuts med en halv sten. På det sättet kommer aldrig två lodräta fogar ovanför varandra.

Det är ingen tillfällighet att sidan är precis tre hela stenar lång. Vi har helt enkelt bestämt grillens storlek utifrån stenens mått. Då går det åt färre stenar, och projektet blir billigare. Den sista skissen visar det första och andra skiftet uppifrån. Det syns tydligt att med halvstensförband är det bara få stenar som måste delas. Till det första skiftet behövs två halvstenar, till nästa skift bara en.

I mitten av det andra skiftet syns också en särskilt avpassad tegelsten, som mejslats ut så att den formen av en pistol, för att passa in mot skiljeväggen. Med den här typen av arbetsskisser är du väl förberedd för det praktiska murararbetet. Markera platsen där grillen ska stå med fyra stolpar som slås väl ner i marken cirka 20 centimeter utanför det tänkta fundamentet.

På så vis finns både arbetsutrymme och plats för markeringssnören. Fundamentet sticker upp 15 centimeter över marknivån, men först tar muraren reda på åt vilket håll marken lutar. Måtten ska alltid tas ut från den högsta punkten. Vattenpasset visar att högsta punkten ligger till vänster.Med hjälp av tumstocken markeras 15 centimeter över marknivån.

Vattenpasset läggs an till strecken, och när libellen är i mitten dras ett streck på motsatt stolpe. Där skruvas plankan i. Nu ligger plankans övre kant i våg med fundamentets överdel. Måtten överförs från den första stolpen till de övriga stolparna. Här räcker inte vattenpasset till, så muraren använder en rätbräda. Vattenpasset läggs ovanpå rätbrädan. När libellen är i mitten sätts ett streck på stolpen. Från detta streck tas den sista punkten ut med hjälp av vattenpasset. Nu skruvas den sista brädan på. Till sist kontrolleras att de båda brädorna ligger i våg.

Spikar slås i båda brädorna och murarsnören sätts fast. Snörena markerar fundamentets bakre kant. Från arbetsskissen vet vi att grillen ska bli 155 centimeter bred. För säkerhets skull kontrollerar muraren att det finns plats mellan stolparna. Nu är allt klart för att gjuta fundamentet. Det är bra att rita upp fundament och murverk på en skiva innan man gräver ut för grillen.

Markera 15 centimeter in på skivan i båda ändar. Lägg sedan på rätbrädan och förbind markeringarna för att markera grillens baksida. Murverket är 71 centimeter djupt, så det måttet avsätts i båda ändar och markeringarna förbinds.Timmermansvinkeln läggs mot ena hörnet och linjen förlängs med vattenpasset. Från det räta hörnet mäts 155 centimeter till murverkets andra hörn. Här sätts en markering som förlängs med hjälp av timmermansvinkeln.

Nu kontrolleras också att även grillens främre del är 155 centimeter, som här. Detta är murverkets fasadritning, alla mått utgår från denna. Murverket ska sticka ut 2,5 centimeter över fundamentet, hela vägen runt. Därför streckas en linje upp 2,5 centimeter innanför det första strecket.

Det yttre av de två strecken visar murverket, det inre visar fundamentet. Här har vi lagt upp fundamentsstenar och murstenar i flukt med markeringarna. Mitt i grillen ska det finnas en skiljevägg, som mäts upp här. Väggen markeras 72 centimeter in på skivan från båda långsidorna. När de två punkterna förbundits sätter muraren kryss för att visa på vilken sida av strecken som stenarna ska läggas. Här visas markeringen grafiskt.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Världens enklaste pizzaugn - så här bygger du själv pizzaugn

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Grill