Gödsel är avgörande för resultatet

Du måste hjälpa gräset på ett aktivt sätt att besegra ogräs och mossa. Det innebär att du inte klarar dig utan att på ett eller annat sätt gödsla.

Konstgödsel (NPK-gödsel) är mer kraftfullt än naturgödsel, men verkar inte under lika lång tid.

Om vi bara skulle ge ett enda råd när det gäller att rädda en nödlidande gräsmatta, så blir det detta råd: Se till att gödsla!

Gräs som har gödslats flera gånger växer nämligen otroligt snabbt och kan på egen hand slå ut både ogräs och mossa. Det gäller först och främst att skapa de bästa förutsättningarna för växten och då betyder gödsel allt.

Bioklipp räcker inte

Många tror felaktigt att en gräsmatta klarar sig själv eller att det räcker att gödsla den till exempel vart tredje år. Det är därför många gräsmattor lider, eftersom gräset helt enkelt inte klarar att övervinna mossa och ogräs.

Om du vill ha en vacker, stark och tålig gräsmatta måste du gödsla minst en gång om året. Det räcker inte att ställa in gräsklipparen på bioklipp – då det avklippta gräset ligger kvar på gräsmattan och näringen i det ger tillbaka till marken. Det ger inte en tillräcklig mängd gödsel.

Två slags gödsel

Det finns många olika slags gödsel till gräsmattor, men här skiljer vi främst mellan naturgödsel och handelsgödsel (konstgödsel).

1. Naturgödsel: Naturgödsel kommer från djur, exempelvis höns, kor, hästar eller får och kan köpas till gräsmattan som granulat, vilken är lika lätt att sprida ut på ytan som konstgödsel.

Naturgödsel är mer ekologisk eftersom den inte sköljer ut samma mängd överskottsgödsel till grundvattnet. Den bränner inte heller gräset som konstgödsel kan göra när den har fördelats på gräsmattan.

2. NPK-gödsel: Den allra vanligaste gödseln till gräsmattor är konstgödsel (NPK) som finns i en mängd varianter med olika förhållande mellan de ingående ingredienserna. Bokstäverna står för kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Dessa tre beståndsdelar är också bland dem som används mest i växter och ingår i så gott som samtliga konstgödsel på marknaden.

En vanlig gödsel för din gräsmatta är till exempel NPK 14-3-15 som skiljer sig från gödsel till bland annat genom att den innehåller ganska lite kväve (N). Om gräset får för mycket kväve växter det för snabbt i topparna utan att rötterna hinner med.

Läs också: Test av batteridrivna gräsklippare

Hur ofta ska du gödsla din gräsmatta?

NPK-gödsel har endast effekt en kort tid och därför rekommenderas också att gödslet används i små portioner. Å andra sidan ska du gödsla flera gånger, till exempel en gång i månaden i april, maj, juni och juli.

Naturgödseln är mer långtidsverkande. Men den är inte så kraftig att det räcker att gödsla endast en gång varje år. Nej – oavsett om du använder den ena eller den andra gödseln så är det av största vikt att du följer tillverkarens anvisningar.

Som nämnts kan konstgödslen bränna gräset, så kolla väderutsikterna för de närmaste dagarna. Det mest optimala är att sprida gödseln dagen innan det kommer att regna ordentligt.

Kolla om din gräsmatta behöver kalk

På en del ställen kan det var tvunget att ge gräset en portion kalk.

Gräset växer nämligen allra bäst om jordens pH-värde ligger runt 7, dvs neutral jord.

Om din jord är för sur (pH under 7) trivs inte gräset och det bildas mycket mossa. Genom att strö ut kalk kan du förbättra pH-värdet. Kalken ska läggas ut på vintern, dvs från november till mars.

Du kan mäta jordens pH-värde med lakmuspapper eller en pH-mätare som du köper.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Gräsmatta