Göm trädgårdsavfallet

Har du också ett hörn i trädgården som fungerar som tillfällig yta för trädgårdsavfall, gamla plattor o.s.v.? Det är praktiskt att samla det innan det slängs, men vackert är det inte. Så varför inte gömma det bakom ett plank, så slipper du se det tills du får tid att åka till tippen och slänga det!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
1.500 kronor

Intro

I bygginstruktionen får du en steg för steg-guide för hur du bygger planket – ett projekt som alla kan klara av. Du kan bland annat se hur du gräver ut för plintar, bygger plankets tre moduler och monterar dem i stolpskor. Lycka till!

Instruktion

01
Gräv ut för plintar med stolpskor 5 Steg

Planket ska monteras i stolpskor i plintar som grävs ner i marken. Tomten är lite sluttande, så för att modulerna till planket ska sitta helt rakt måste plintarna placeras i olika djup i marken.

När du har grävt ut för plintarna kan du kontrollera om de står rakt genom att lägga en plan bräda med ett vattenpass ovanpå, och göra justeringar därefter.

1

Gräv ut för plintarna när du har mätt upp och vet precis var de ska placeras. Fyll på med lite grus i botten av hålet, så är det lättare att justera dem på plats.

2

Placera plinten i hålet. Kolla om höjden är lagom. När den är det, lirkar du fast plinten så att den står så rakt som möjligt. Använd-den att mäta från.

3

Kontrollera stolpskornas placering i förhållande till varandra, så att de hamnar i samma nivå. Lägg t.ex. en plan bräda med ett vattenpass på stolpskorna och justera.

4

Kapa ev. till plinten, om du stöter på en stor sten i marken. Vi blev tvungna att ta fram vinkelslipen för att få ner den ena stolpskon i samma nivå som de andra.

5

Den sista plinten är på plats. Då planket ska stå på en sluttande tomt, ska den här placeras lite djupare än de andra för att få en vågrät bottenlinje.

02
Bygg stolpar och moduler 5 Steg

Det här planket består av tre moduler som var och en består av en ram som kläs med brädor och görs fast i stolparna. De färdiga modulerna ska sedan bara monteras i stolpskorna.

Det är enklast att köpa färdiga stolpar, men det är billigare om du bygger dem själv av två 45 x 95 mm reglar, som fästs med skruvar. Det gör vi här - det är snabbt gjort, och det sparar oss minst 10 kronor per stolpe.

Det är en god idé att först bygga en modul som används som mall för de andra modulerna, så att de blir helt lika.

1

Bygg stoplar av två reglar (A). Du kan lätt köpa färdiga stolpar, men det är billigare om du skruvar ihop två reglar. De kapas i längden och monteras sedan ihop med 6 x 90 mm skruvar.

2

Bygg plankets moduler. Bygg först en ram av de lodräta styckena (B) och den översta och nedersta vågräta brädan (C), som görs fast i (B). Kolla diagonalmåtten på ramen, så att du är säker på att modulen är vinkelrät.

3

Gör fast resten av brädorna på varje modul. När den översta och understa brädan är fäst, kan du räkna ut hur stort avståndet ska vara mellan brädorna, så att avståndet blir det samma. Här är det 5 mm.

4

Lägg stolpen (A) på modulen, och mät upp precis var den ska placeras. Du måste bl.a. ha koll på hur mycket “luft” det ska under modulerna när de görs fast i stolpskorna. Här passar det med 10 cm.

5

Gör fast modulerna i stolparna. Det görs med fyra 6 x 80 mm skruvar genom det lodräta stycket (B) in i stolpen (A).

03
Montera planket i stolpskor 5 Steg

När alla modulerna är byggda ska du montera dem i stolpskorna. Du placerar en modul i stolpskorna och skruvar först fast den i den ena sidan, varpå du kontrollerar att modulen står helt rakt. När den gör det, kan du skruva fast den i den andra sidan också.

Här ska den ena modulen vara vridbar, så att den kan användas som en port som kan öppnas och stängas. Därför hängs den på gångjärn och kan inte fästas i en stolpsko i andra sidan. Vi monterar istället en trästump under stolpen, så att porten blir rak.

1

Montera modulerna i stolpskorna. De görs fast med franska skruvar, 8 x 40 mm, först i den ena sidan. Se till att det är ett par cm luft under stolpen, så att det inte samlas vatten och tränger upp fukt i ändträet.

2

Kolla så att modulen står rakt. Det görs enkelt om du t.ex. lägger en rak regel på modulens stolpar med ett vattenpass ovanpå. När modulen står helt rakt skruvar du fast stolpen i den andra sidan.

3

Täck stolpskorna, när alla modulerna är monterade så att de står helt rakt. Det blir snyggast om du kan täcka hela plinten.

4

Gör en stöttning för den sista modulen, som ska kunna vridas och fungera som en port. När porten är stängd är det viktigt att den inte “hänger”, utan står i samma höjd som de andra modulerna.

5

Den sista modulen monteras med gångjärn. När du skruvar fast dem är det en god idé att sätta en liten kloss på baksidan av modulen, som skruvarna får fäste i - så att gångjärnen sitter ännu bättre.

Material

  • 3 stolpskor
  • 4 stolpar (A), 120 cm långa, här gjorda av 2 st. 45 x 95 mm reglar
  • 6 lodräta stycken (B), 45 x 45 mm reglar,150 cm långa
  • Panel (C), 22 x 95 mm, 150 cm långa
  • 3 trallbrädor (D), 22 x 95 mm, 150 cm långa
  • 2 gångjärn, 300 mm
  • Skruvar: 4,2 x 42 mm, 6 x 90 mm och 8 x 40 mm franska skruvar

Tidsförbrukning

Ca. 1-2 dagar.

Pris

Ca. 1.500 kr.

Svårighetsgrad

Ett projekt som alla kan ge sig på. Var noggrann med placeringen av plintarna/stolpskorna, så att planket blir helt rakt.

Ritning

3D-modell

Soptunneskydd

3D-modell

Stolpskorna håller konstruktionen torr

Genom att bygga soptunneskyddet på stolpskor ser du till att konstruktionen inte suger åt sig fukt från marken.

Öppna 3D-modell

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Mer i samma kategori Trädgården