Gjut en ränna från stupröret

Regn- och smältvatten från taket leds ner i stuprören och rinner ut på marken. Hjälp vattnet bort från huset med en gjuten ränna.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
150 kronor

Rännan leder bort vattnet cirka en meter från huset, så att det inte tränger ner längs grundmuren och orsakar skador.

Intro

Fuktig mark runt huset är ett stort problem för många husägare. För att lösa problemet är det ofta nödvändigt med flera åtgärder, men flera av dem är besvärliga eller dyra att genomföra.

En effektiv dränering kan leda bort allt vatten som tränger ner i marken, men det kan ändå bli nödvändigt att schakta så att marken får ett fall från huset. Om vattnet rinner längs källarytterväggar eller ner förbi en krypgrund krävs det kanske dessutom en avfuktare med tillhörande fläkt.

En effektiv lösning, som dock inte helt kan ersätta en dränering, är att gjuta en betongränna och med hjälp av den leda bort vattnet från huset.

Men det krävs att vattnet sedan kan sugas upp och tas om hand av marken, eller att det rinner vidare till en stenkista eller en dagvattenledning.

Instruktion

01
Gör en gjutform av plywood och reglar 9 Steg

Till gjutformen använder vi 22 mm formplywood och reglar. Det går utmärkt att använda tunnare plywood eller till och med masonit, men du måste då stabilisera gjutformen noga med reglar.

Ovanpå gjutformen fäster vi fem korta bitar av regeln. De geringssågas i 30 graders vinkel och ska senare skruvas fast på plywooden.

1

Såga till formplywooden. Du kan styra cirkelsågen med en regel för att få ett rakt sågspår, om du inte har en sågskena.

2

Såga ut fem korta regelbitar i rätt längd. Använd en kap- och geringssåg och ställ in den på 30 grader. Det invändiga längdmåttet på varje bit är 13,5 cm.

3

Den första av de korta bitarna läggs på plywooden. Den ska centreras på kortänden. Kolla måtten på utsidan av den.

4

Spänn fast den centrerade biten på plywoodskivan och skruva därefter fast den med skruvar från undersidan. Vi använder 4 x 55 mm skruvar.

5

Nästa regelstump fästs från sidan i den första. Även om gjutformen är tämligen liten bildas ett tryck mot sidorna när du häller i betongen.

6

De fem regelbitarna har skruvats fast på plywooden, och de två långa sidorna ska monteras. Vinkeln från de två yttre bitarna överförs till långsidorna.

7

Långsidorna geringssågas i ändarna och läggs på plats. Kontrollera att rännan är lika bred överallt innan långsidorna skruvas fast.

8

I den andra änden av gjutformen mäts för en kortände. Såga till biten men vänta med att fästa den tills du har gjort ett spår i den.

9

Röret som ska forma rännan i betongen ska vila på kortänden. Fäst en hjälpregel på kortänden och såga hål så att du får ett 25 mm spår i kortänden.

02
Rännan formas i betongen 9 Steg

Nu ska vi tillverka en form, som vi kan lägga i gjutformen och som skapar rännan. Vi har använt en bit 75 mm stuprör som har rätt form. Det var svårare att hitta en plastkula med lagom storlek och det slutade med att vi valde ett lampglas från Biltema. Ja, det kallas lampglas, men det är av plast.

Lampglaset har en diameter på 150 mm och vi gav 30 kr för det.

1

Håll röret på plats och bestäm hur djupt det ska ligga i formen. Kolla med vattenpass att röret ligger vågrätt och därmed lika djupt i bägge ändarna av gjutformen.

2

Röret ska fästas på lampglaset. Lägg kulan på plats och markera på den var röret ska sitta.

3

Vi tejpar fast röret på lampglaset. Vi kunde också ha fäst det med smältlim eller kontaktlim på lampglaset. Med lite försiktighet kan tejpen tas bort efteråt och lampglaset användas igen.

4

Betongen ska förstärkas med en armering. Vi sågar till en bit av ett nät så att det får lagom storlek.

VIKTIGT! Tänk på att armeringsnätet ska täckas överallt av minst 3 cm betong.

5

Kolla att armeringsnätet passar till formen. Det får ju inte ligga för nära någon av reglarna. Ta upp nätet igen.

6

Kolla med vattenpass att röret ligger lika djupt i bägge ändarna. Markera med en tuschpenna på röret hur långt ner det ska ligga i betongen. Borra hål i bägge ändarna för armeringsjärn.

7

Stick järnen genom röret som nu hålls på plats på rätt nivå. Kolla återigen med vattenpassat att röret ligger som det ska. Ligger det för djupt kan du höja armeringsjärnen med brickor.

8

Ta bort rör och lampglas. Nu kan du tejpa igen alla skarvar mellan reglarna och mellan reglarna och formplywooden, så att vatten från betongen inte pressas ut.

9

Pensla insidan av gjutformen med olja så släpper betongen lättare när den har härdat. Du kan använda vilken olja du vill - matolja, spillolja, träolja osv.

03
Rännan gjuts och kanterna slipas 6 Steg

När du blandar en liten portion betong är det enklast att använda en färdig blandning, som blandas med vatten.

Här använder vi en 25 kg påse till en ränna, och vi blandar i två omgångar. Den första portionen läggs i gjutformen innan armeringsnät, rör och kula trycks ner. När den andra portionen har fyllts på spänns rör och kula fast medan betongen härdar.

Täck formen med plast under härdningen.

1

Häll vatten i torrbetongen och blanda med omrörare i borrmaskinen. Blandningen får gärna vara tjock eftersom för mycket vatten gör betongen svag. Vi använder halva påsen till första portionen.

Pressa ner betongen och vibrera den så att luftbubblor försvinner.

2

Lägg armeringsnätet på plats. Kolla att det ligger minst 3 cm från kanterna hela vägen runt.

TIPS: Använd en 3 cm tjock distanskloss så blir det lätt att kolla avståndet.

3

Häll i resten av betongen i formen så att den fylls nästan till kanten. Pressa eller vibrera ut luftbubblor ur betongen. Lägg rör och kula på plats och tryck ner tills armeringsjärnen i rören tar emot.

4

Ta bort överflödig betong innan röret och kulan spänns fast i bägge ändarna i formen. Använd bandtvingar eller lastband för att hålla delarna på plats. Täck över betongen med plast.

Se till att kulan inte lossnar från röret.

5

Efter ett dygn eller två tas plasten bort. Ta sedan bort röret och kulan innan du skruvar loss delarna i formen. Slipa betongkanterna så att de rundas av.

6

Rännan läggs på plats och utkastet (den nedre delen på stupröret) vrids så att vattnet hamnar i den halvrunda skålen eller rännan.

Betongen genomhärdar på tre-fyra veckor och innan dess bör du inte gå på den.

Material

• 45 x 70 mm hyvlat trä
• 22 mm formplywood
• 4 x 55 mm skruvar
• Maskeringstejp
• Armeringsjärn eller -nät
• Grundningsolja (ev. matolja)
• Finbetong, färdigblandad

Dessutom:
• 75 mm plaströr, t.ex. ett stuprör
• Plastkula (lampglas)
• Tejp

Specialverktyg

• Bandtving

Tidsförbrukning

Det tar en dag, men arbetet ska fördelas på två dagar.

Pris

Cirka 150 kr för en ränna av vår storlek.

Svårighetsgrad

Det är lätt att gjuta, och det är relativt enkelt att snickra en gjutform som denna. Det enda som kan vara knepigt att är fästa röret på klotet.

Ritning

Rännans mått

Rännan gjuts så att den är minst 7 cm tjock överallt, och vi gör den 100 cm lång. Om du vill leda bort vattnet längre än en meter gör du flera rännor. Det är lättare och bättre än att gjuta en enda lång ränna.

Rännans mått

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

TIPS: Mätta gjutformen med olja

Video

TIPS: Betong utan luftbubblor

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgården