Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Fuktig mark runt huset är ett stort problem för många husägare. För att lösa problemet är det ofta nödvändigt med flera åtgärder, men flera av dem är besvärliga eller dyra att genomföra. En effektiv dränering kan leda bort allt vatten som tränger ner i marken, men det kan ändå bli nödvändigt att schakta så att marken får ett fall från huset. Om vattnet rinner längs källarytterväggar eller ner förbi en krypgrund krävs det kanske dessutom en avfuktare med tillhörande fläkt.

En effektiv lösning, som dock inte helt kan ersätta en dränering, är att gjuta en betongränna och med hjälp av den leda bort vattnet från huset. Men det krävs att vattnet sedan kan sugas upp och tas om hand av marken, eller att det rinner vidare till en stenkista eller en dagvattenledning.