Bygg en brygga - eller reparera den gamla

Fötterna står konstant i vatten. Dygnet runt spolas den av vågor som får den att svaja. På vintern pressas den våldsamt av isen. En brygga skall verkligen tåla en hel del - och det ställer stora krav på både konstruktion och material.

Intro

Det kallas tidens tand - när träet murknar och smulas sönder. När spikar och beslag rostar sönder. Båt- och badbryggor skall därför ses över regelbundet och så snart tidens tand har gnagt i bryggan, så skall de skadade delarna tas bort och ersättas med nya. Innan olyckan är framme.

Kontrollera allt trä. Titta efter sprickbildningar i ytträ-et och stick i träet med en skruvmejsel. Träet skall bjuda hårt motstånd.

Om du skall bygga en brygga, eller laga den gamla, skall du använda endast tryckimpregnerat virke i klass A. I saltvattensmiljö skall du välja klass M.

På ovansidan bör du välja s.k. trall- eller terrassbrädor, 28-32 mm tjocka och 120 mm breda. Inte nog med att brädorna är hyvlade och släta. Alla kanter är avrundande vilket minskar risken för stickor i nakna fötter.

Alla metalldelar som spikar, beslag, bultar och rör skall vara av varmgalvaniserat stål. I saltvatten bör du t.o.m. välja syrafast stål.

Fall inte för frestelsen att spara pengar på att välja billigt material! Elförzinkade skruvar och beslag rostar bort på en säsong.

Fasta bryggor

Det finns i stort sett endast två slags bryggor: fasta respektive flytande. En fast brygga skall specialtillverkas med hänsyn till lokala förhållanden som tidvatten, vind-och strömförhållanden, isbildning etc.

Det finns inga regler som bestämmer avståndet från vattenytan till bryggans ovansida vid normalvattenstånd.

Den fasta bryggan kan vila på stolpar (av trä, sten, järn eller betong) i vattnet eller skruvas fast i berget.

Knepigt tidvatten

Om den fasta bryggan ligger i närheten av öppet hav, kan du få problem med tidvattnet. När du förtöjer båten vid bryggan, gäller det att komma ihåg om det är hög- eller lågvatten. Sträck inte förtöjningarna för hårt, om båten skall kunna följa med tidvattnet upp eller ner längs bryggkanten. Placera dina fendrar (de stötabsorberande kuddarna) så att de hela tiden skyddar båten. En god idé kan vara att sätta upp kasserade däck på utsidan av bryggan.

Det största problemet med en fast brygga är dock inte förtöjning i tidvatten, utan hållbarheten under vintern. Isen har enorma krafter och kan på få minuter förvandla en stor träbrygga till drivved och tändstickor.

Flytbryggor

Båten kan förtöjas ganska hårt till en flytbrygga, eftersom båten rör sig med bryggan vid tidvatten.

Flytbryggor byggs i moduler (sektioner) och varje bit består av en ram med däck av brädor. Under ramen finns ett eller flera flytelement. Det vanligaste flytelementet är extruderad polystyren (frigolit), som packats in i plast. Denna skyddar inte mot vatten utan mot slag, stötar, olja, bensin och andra kemikalier som kan fördärva elementen och flytförmågan.

Vill du köpa färdiga flytbryggor, slår du upp Gula Sidorna under »Bryggor, bryggtillbehör». Men du kan förstås också tillverka en flytbrygga själv.

Sektionerna hålls ihop med specialbeslag. Den första sektionen tar upp bryggans rörelser vid olika vattennivåer och hakas fast mot land med ett »gångjärn». I den andra monteras rullar. I sidled kan bryggan låsas med t.ex. kedjor, som förankras i botten och sätts korsvis under bryggan.

En tredje (och vanlig) lösning är att montera kraftiga ringar eller öglor längs sidan på sektionerna. Ringarna fästs runt kraftiga stålrör, som har förankrats på botten eller stuckits ner 1,5-2 m beroende på hur mjuk bottnen är. Denna lösning tillåter bryggan att röra sig upp och ner men inte i sidled.

Borra ner rören

Om du skall borra ner järnrör, behöver du en medhjälpare. En av er tar en stor rörtång och fäster runt röret, samtidigt som tången vrickas fram och tillbaka. Den andre trycker ner tången. På så sätt borras röret neråt.

Du kan köpa färdiga borrspetsar till rören

När ni inte kan borra längre, slår ni ner röret med handslägga och kloss.

Reparera den gamla bryggan
När familjen vann en hantverkare i Gör Så Härs tävling satte den igång att reparera den fina träbryggan.

Tips och idéer från hela Sverige
Vi är världsmästare i bryggor. Se bara alla våra exempel. Titta, njut, minns och inspireras till eget arbete.

Om bryggan skall tåla vintern
Det tar bara ett par timmar för packis att förvandla din nya brygga till pinnved. Se hur bryggan kan skyddas.

Instruktion

Nya brädor och kant till den gamla bryggan

En gammal brygga i Blekinge renoveras. Det är vinnarbidraget i Gör Så Härs stora tävling »Vinn en hantverkare».

I brevet från Kerstin och Lars Bjersten stod det bland annat: »Vår brygga klarar inte skruvmejseltestet eftersom gångbrädorna är murkna och måste bytas. Dessutom har isen vridit bryggan.» Detta problem är familjen inte ensam om. Hela Sverige är fullt av skadade bryggor, som kan repareras enligt anvisningarna här.

1

De gamla brädorna bryts bort med en kofot. Spara några av brädorna, så att du har något att gå på medan du lägger de nya.

2

Tvärbjälken har ruttnat i ändarna och i den ena sidan har en betongsockel sjunkit. Med hjälp av en stor stock lyfts tvärbjälken upp till vågrätt. En ny fot tillverkas av två kraftiga reglar och ett par brädbitar.

3

Tre kraftiga reglar spetsas i ena änden och knackas ner i bottnen. De två ytterstolparna står kant i kant med bjälkarna, där de spikas fast. Den tredje ställs i mitten. När en tvärgående regel har fästs kan gångbrädorna läggas.

4

De gamla brädorna tas nu bort undan för undan samtidigt som nya gångbrädor spikas fast. Här hålls konstant avstånd med hjälp av 8 mm lister. I ena sidan av bryggan spänns en lina, som brädorna skjuts in mot. I den andra sidan sågas brädorna senare av med en cirkelsåg och anhåll.

5

Bryggan görs klar på landsidan. Eftersom det är så långt mellan de tvärgående bjälkarna ställs en kraftig regel på högkant mitt emellan dem. Annars kommer gångbrädorna att gunga.

6

På långsidorna av bryggan monteras en kant bestående av två brädor som har monterats i vinkel. På utsidan av bryggans kortände spikas ett par kraftiga brädor mellan de tre stolparna. Använd varmgalvade spikar.

7

Bryggan är som ny. Den är vågrät, står stadigt på sin sockel och har försetts med nya gångbrädor,

Goda idéer till din brygga

Ett mycket enkelt sätt att förtöja båtarna När man inte kan göra en »riktig» brygga, så kan man i varje fall göra något liknande denna lösning. En kraftig stolpe fästs med beslag på klippan eller ett par stora stenar. Innanför stolpen fyller man upp med stenar och sedan använder man stolpen som pollare vid förtöjning av båten.

Bryggorna har anlagts längs med och som förlängning av en vågbry-tande pir. På utsidan av träbryggorna har man slagit ner stolpar.

Den fasta träbryggan har lagts ovanpå en gammal stenbrygga. som bara består av stora stenar med betongfyllning.

Här ser vi enbart den innersta sektionen till en flytbrygga, som förankrats med järnkätting runt klippblock. Den inre sektionen sitter fast med »gångjärnsbeslag».

Flytelementen under bryggan ses här tydligt liksom det specialbeslag som håller fast bryggan till den lodräta röret. Även badstegen är av galvaniserat stål.

Det kan vara besvärligt att anlägga en brygga i skärgården, där klipporna ofta stupar brant ner i havet. Här har man löst problemet genom att montera en galvaniserad stålkonstruktion i form av en ram på klippan samt ett par stålstolpar. Ramen har sedan fyllts med gångbrädor.

Det är praktiskt, men inte alltid tillåtet, med en bod eller ett uthus vid bryggan. Där kan man förvara båttillbehör och fiskeutrustning.

Det bästa av allt är om du har plats för en bänk eller ett par stolar på bryggan. Visst ser det skönt inbjudande ut?

Båten kan förtöjas runt pollare (stolpar) eller några hemmagjorda beslag i form av ringar. Snåla inte på dimensionerna. Välj hellre lite för stort än för smått!

En fast brygga över grunt vatten vilar här på ett stort betongrör som har fyllts med betong. Nästa sektion har hakats fast med gångjärnsbeslag och kan därför röra sig upp och ner efter vattenståndet.

Man har borrat ett hål i varje stolpe och i hålet knyter man fast en fender, som skyddar båtsidan. För att båten inte skall försvinna in under bryggan, sitter det tvärbrä-dor under bryggkanten.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädgården